Udostępnij:
07-05-2024

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo częstym krokiem podejmowanym przez przedsiębiorców. Proces ten wiąże się z pewnymi korzyściami i może być w wielu sytuacjach bardzo rozsądnym posunięciem. Dlaczego warto zastanowić się nad zmianą formy organizacyjnej prowadzonej działalności? Jak w praktyce przebiega taki proces?

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. – dlaczego warto rozważyć?


Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim spółka z o.o., jak sama nazwa wskazuje, oznacza ograniczoną odpowiedzialność wspólników, więc ich ryzyko jest ograniczone do wysokości kapitału zakładowego wniesionego do spółki (minimum 5000 zł). Właściciele działalności gospodarczej chronią w ten sposób swoje prywatne majątki przed ewentualnymi kłopotami finansowymi wynikającymi z prowadzonej działalności.

Kolejną korzyścią z przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest możliwość pozyskiwania kapitału od nowych wspólników. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może podzielić swój kapitał na udziały, które wolno sprzedać innym inwestorom. To otwiera drogę do potencjalnego wzrostu kapitału i rozwoju firmy. Spółka z o.o. jest traktowana jako odrębny podmiot prawny, co oznacza, że utrzymuje swoją ciągłość nawet w przypadku śmierci wspólników, co jest kolejnym atutem tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Nie da się też ukryć, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest postrzegana w biznesie jako bardziej profesjonalna.

Kluczowym argumentem dla wielu przedsiębiorców, przemawiającym na korzyść spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, są jednak wymierne korzyści finansowe. Mowa tu m.in. o braku obowiązku odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy na ubezpieczenie zdrowotne, a także o większych możliwościach w zakresie optymalizacji podatkowej. Dla początkujących przedsiębiorców, którzy nie generują jeszcze przychodów, miesięczne obciążenia z tytułu ubezpieczenia społecznego są na ogół bardzo duże, dlatego też wybór takiej formy organizacyjnej jest jak najbardziej uzasadniony. Warto jednak pamiętać, że brak składek przekłada się na niższe świadczenie emerytalne w przyszłości. Minusem jest niewątpliwie to, że spółka z o.o. wymaga prowadzenia pełnej rachunkowości, co z kolei znacznie podnosi koszt obsługi księgowej.

GettyImages-1090422908-(1).jpg


Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?


Przed podjęciem decyzji o przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z o.o. warto dobrze się zastanowić i najlepiej skonsultować swoją decyzję z fachowcem – np. Z prawnikiem czy doradcą podatkowym. Działanie takie pozwoli uniknąć wielu niepotrzebnych rozczarowań i problemów, których mogliśmy się nawet nie spodziewać. Znając wszystkie plusy i minusy, a także mając przed sobą konkretne wyliczenia dla naszego indywidualnego przypadku, będzie nam o wiele łatwiej podjąć rozsądną decyzję.

Jeśli decyzja o zmianie formy organizacyjnej została już przemyślana i podjęta, nie pozostaje nic innego, jak dopełnić niezbędnych formalności. Trzeba być świadomym, że to dość złożony proces, który wymaga przestrzegania określonych zasad i procedur. Zasady przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową definiuje kodeks spółek handlowych. W art. 584 [5] kodeksu ustawodawca wskazał konkretne kroki, jakie należy podjąć. Przekształcenie wymaga:

● sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta;

● złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

● powołania członków organów spółki przekształconej;

● zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;

● dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Mając na uwadze złożoność procesu, warto to zadanie powierzyć profesjonalistom, by mieć pewność, że wszelkie formalności zostały dopełnione.