Udostępnij:
04-05-2023

Jaką rolę pełni biegły rewident?

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na wielu przedsiębiorców obowiązek regularnego badania sprawozdań finansowych. Jest to złożony i czasochłonny proces, który wymaga zaangażowania profesjonalistów o stosownych kompetencjach i doświadczeniu – tj. biegłych rewidentów. Na czym polega praca biegłego rewidenta i kto może nim zostać? Jaki jest zakres prowadzonego przez rewidentów badania sprawozdań finansowych?

Kim jest i czym zajmuje się biegły rewident?


Biegły rewident to osoba zajmująca się badaniami sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. Jest to jeden z zawodów zaufania publicznego, co oznacza, że wymaga nie tylko odpowiednich kwalifikacji i szerokiej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i podatków, ale również nieposzlakowanej opinii. Między innymi z tych względów zostanie biegłym rewidentem nie jest wcale prostym zadaniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy biegły rewident musi spełnić szereg wymogów formalnych – w tym m.in.:

● posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

● cechować się wspomnianą już nieposzlakowaną opinią;

● być w stanie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności;

● biegle władać językiem polskim;

● posiadać wyższe wykształcenie;

● odbyć wymaganą praktykę i aplikację (roczną praktykę w zakresie rachunkowości i dwuletnią aplikację w firmie audytorskiej lub u zarejestrowanego biegłego rewidenta, ewentualnie trzyletnią aplikację w firmie audytorskiej lub u zarejestrowanego biegłego rewidenta) lub uzyskać zwolnienie z tego obowiązku;

● zdać szereg egzaminów i egzamin dyplomowy;

● złożyć ślubowanie.

Dopiero po spełnieniu powyższych wymagań i zdaniu niezbędnych egzaminów można dołączyć do prestiżowej grupy biegłych rewidentów, która w Polsce liczy zaledwie kilka tysięcy osób. Posiadana wiedza pozwala biegłym rewidentom nie tylko badać sprawozdania finansowe i dokonywać ich obiektywnej oceny, ale też doradzać kierownictwu firmy w zakresie finansowania czy podatków, prowadzić księgi rachunkowe czy przewodniczyć w postępowaniach upadłościowych.

biegly-rewident-(1).jpg


Na czym polega badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?


Ustawa o rachunkowości wskazuje, że istnieje grupa podmiotów, które obowiązkowo podlegają corocznemu badaniu sprawozdań finansowych. Obowiązek ten tyczy się przede wszystkim grup kapitałowych, a także kontynuujących działalność banków, zakładów ubezpieczeń, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, spółek akcyjnych czy też innych podmiotów spełniających dwa z poniższych warunków:

● wysoki poziom zatrudnienia (co najmniej 50 osób),

● wysoka suma bilansowa (co najmniej 2,5 mln euro),

● wysokie przychody netto (co najmniej 5 mln euro).

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by na badanie sprawozdań finansowych zdecydowały się podmioty, na które nie został nałożony taki obowiązek. Na krok taki decyduje się spora grupa przedsiębiorców, gdyż audyt finansowy niesie za sobą szereg korzyści – pozwala chociażby zidentyfikować ewentualne błędy i zweryfikować, czy obrana strategia jest właściwie realizowana.

Co obejmuje audyt finansowy? Szereg kontroli i procedur, które mają na celu zweryfikowanie kwot i ujawnień zawartych w sprawozdaniu finansowym podmiotu. Rewident musi w pierwszej kolejności poznać przedsiębiorstwo i jego otoczenie, by właściwie ocenić ryzyko ewentualnych nieprawidłowości i przekłamań. W kolejnych krokach projektuje niezbędne procedury, które następnie realizuje, po czym identyfikuje ewentualne błędy i prezentuje wnioski swojej pracy w raporcie.


Ile kosztuje badanie bilansu przez biegłego rewidenta?


Ceny audytów finansowych zależą od wielu czynników, więc bardzo trudno wskazać konkretny przedział kosztów związanych z taką usługą. Trzeba być jednak przygotowanym na wydatek przynajmniej kilkunastu tysięcy złotych.