Udostępnij:
09-08-2021

Kapitał zakładowy. Podstawa działalności przedsiębiorstwa

Kapitał zakładowy to majątek przedsiębiorstwa, na który składają się wkłady wspólników. Regulacja różni się w odniesieniu do poszczególnych form spółek. Różnice dotyczą również tego, co może być przedmiotem wkładu na kapitał zakładowy oraz terminów, w których kapitał zakładowy musi być uzupełniony.

Czym jest kapitał zakładowy?


Kapitał zakładowy to majątek, który jest gromadzony przez wszystkich wspólników. Obowiązek taki nakłada na nich Kodeks spółek handlowych. Poprzez wpłaty wspólnicy stają się właścicielami udziałów albo akcji w spółce. Jednocześnie nie istnieje regulacja wskazująca, na co kapitał zakładowy ma być przeznaczony. Spółki zachowują więc w tym zakresie względną dowolność.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymogiem jest, aby kapitał zakładowy został zgromadzony jeszcze przed zarejestrowaniem spółki. To, jak kształtować się będzie kapitał zakładowy, ustalają w umowie spółki jej wspólnicy. Wkłady mogą być pieniężne lub niepieniężne (na przykład prawa autorskie czy nieruchomości). Nie ma możliwości, aby pobierane przez wspólników kwoty uszczupliły kapitał zakładowy – konieczne jest, aby był on cały czas pokryty.

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej stanowią akcje, które po dokonaniu zapłaty otrzymuje akcjonariusz, stając się jednocześnie właścicielem spółki w odpowiedniej części. Informacja o wysokości kapitału zakładowego spółki akcyjnej ustalana jest w statucie. W tym przypadku wpłaty nie muszą być dokonane od razu, jednak konieczne jest opłacenie co najmniej 1/4 całości przed dokonaniem rejestracji oraz wskazanie daty, kiedy zostanie dokonana zapłata reszty.

W spółce komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy tworzą wszystkie akcje, które posiadają akcjonariusze i komplementariusze. Ustaleń co do wysokości i kształtu dokonuje się w statucie. Wpłaty na kapitał zakładowy muszą być dokonane w co najmniej w 1/4 przed zarejestrowaniem spółki.

Wysokość kapitału zakładowego


Wysokości kapitału zakładowego nie możesz wybrać dowolnie. Musisz w tym zakresie trzymać się kwot wynikających z regulacji Kodeksu spółek handlowych. Warto wspomnieć, że kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi wynosić minimum 5 tysięcy złotych, w spółce akcyjnej 100 000 złotych, a w spółce komandytowo-akcyjnej 50 000 złotych. Nie ma natomiast ograniczeń co do maksymalnej wysokości – decyzję w tym zakresie podejmują wspólnicy.

Jeśli zależy Ci na możliwości wniesienia niewielkiej kwoty do spółki, to najlepszym rozwiązaniem będzie wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysoka minimalna kwota kapitału zakładowego w spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej została wprowadzona, ponieważ ustawodawca chciał zmniejszyć liczbę podmiotów działających w tej formie, które w rzeczywistości nie prosperują bądź osiągają słabe wyniki.

Znaczenie kapitału zakładowego dla przedsiębiorstwa


Kapitał zakładowy jest bardzo ważny z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Powinien stanowić swego rodzaju gwarancję zarówno dla wspólników, jak i przedsiębiorstw, które rozważają podjęcie współpracy z daną spółką.

Samo zgromadzenie kwot rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych jest co do zasady skomplikowane i wymaga zaangażowania. Im wyższy kapitał zakładowy, tym teoretycznie lepsza jest sytuacja majątkowa spółki. Należy jedynie pamiętać, że z uwagi na dosyć swobodne możliwości dysponowania majątkiem przez wspólników deklarowana i faktyczna wartość kapitału zakładowego może się od siebie różnić.