Udostępnij:
14-09-2021

Czego możesz dowiedzieć się o kondycji przedsiębiorstwa z cash flow?

Sprawozdanie finansowe jest złożonym dokumentem. Składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także mniej popularnego rachunku przepływów pieniężnych. Cash flow jest ważnym elementem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Z tego powodu warto dowiedzieć się, co to jest rachunek przepływów pieniężnych oraz jakich informacji udziela.
Ekspert NFGArtykuł powstał we współpracy z ekspertami NFG