Udostępnij:
14-09-2021

Czego możesz dowiedzieć się o kondycji przedsiębiorstwa z cash flow?

Sprawozdanie finansowe jest złożonym dokumentem. Składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także mniej popularnego rachunku przepływów pieniężnych. Cash flow jest ważnym elementem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Z tego powodu warto dowiedzieć się, co to jest rachunek przepływów pieniężnych oraz jakich informacji udziela.

Rachunek przepływów pieniężnych – co to jest?


Cash flow wskazuje źródła finansowania przedsiębiorstwa, a także strumienie ich wykorzystania. Różnica pomiędzy wpływami a wypływami wskazuje na wynik działalności.

Rachunek przepływów pieniężnych pozwala na uzyskanie rzetelnej informacji na temat stanu przedsiębiorstwa. Cash flow pokazuje, ile środków pieniężnych ma dany podmiot. Analizując dokument, widać również źródła wpływów i wypływów.

Sprawozdanie finansowe powinno być czytane kompleksowo. Informacje uzyskane z cash flow są unikalne, ponieważ uwzględniają tylko dokonane już ruchy środków pieniężnych. Dzięki temu przez wielu analityków rachunek przepływów pieniężnych jest oceniany jako najlepiej obrazujący kondycję przedsiębiorstwa.

Analiza cash flow – na czym polega?


Rachunek przepływów pieniężnych uwzględnia trzy segmenty – przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, netto z działalności inwestycyjnej oraz netto z działalności finansowej.

Pierwszy ma najszerszy zakres – uwzględnia środki pieniężne, które są generowane w obszarze podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej to pieniądze uzyskiwane z inwestycji bądź przeznaczane na ich realizację. Przepływy netto z działalności finansowej obejmują z kolei cały zakres działalności finansowej podmiotu. Wliczane do nich są więc m.in. kredyty, akcje, obligacje czy spłaty odsetek.

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią albo pośrednią. Oba sposoby dają porównywalne wyniki.

Co mówi cash flow na temat kondycji przedsiębiorstwa?


Uzyskany na podstawie analizy wszystkich trzech segmentów wynik jest powszechnie i wszechstronnie wykorzystywany ze względu na wysoką użyteczność. Cash flow jest najlepszym sposobem analizy pod kątem płynności. Dzięki pominięciu pozycji niepieniężnych ukazuje rzeczywistą kondycję finansową przedsiębiorstwa. Wysoki zysk netto nie powinien zwieść. Może się bowiem okazać, że wynika on z dużych rozmiarów podmiotu, a przepływy pieniężne w rzeczywistości są ujemne. Z tego powodu również przedsiębiorcy analizujący kondycję innych podmiotów pod kątem rozpoczęcia współpracy powinni skupić się na cash flow.

Wszechstronna analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa może pozwolić na uchronienie się przed niewypłacalnością. Przepływy pieniężne ukazują pierwsze niepokojące sygnały, których w czasie analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat można by nie dostrzec. Jeśli widzisz, że płynność finansowa Twojego przedsiębiorstwa pogorszyła się, pomyśl, jak możesz walczyć z tą sytuacją.

Jak poprawić płynność finansową?


Faktoring polega na szybkiej zamianie faktur z odroczonym terminem płatnośc na gotówkę. Faktor wypłaca kwotę ujętą na fakturze w kilka minut. Tym samym możesz otrzymać środki pieniężne niezwłocznie po realizacji zlecenia.

Odroczone terminy płatności są dużym zagrożeniem dla płynności finansowej przedsiębiorstwa i znacznie pogarszają wyniki w rachunku przepływów pieniężnych. Szybka zamiana faktur na gotówkę pozwala uniknąć tej sytuacji i prowadzić działalność w pełni skutecznie.

Faktoring jest tańszy i mniej skomplikowany niż tradycyjne kredyty i pożyczki. Uzyskane środki możesz przeznaczyć na dowolny cel. Jeśli chcesz poprawić płynność finansową swojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się z nami już dziś.