Udostępnij:
26-11-2021

Due diligence, czyli badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących dzielenia przedsiębiorstwa czy sprzedaży jego zorganizowanej części, a także przy planach fuzji bądź przejęcia niezbędna jest ocena kondycji finansowej podmiotu. W tym zakresie często sięga się po procedurę due diligence. Jakie są metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa? Na czym polega due diligence? Kto zajmuje się przeprowadzeniem takiej procedury i jakie obejmuje ona kroki?

Na czym polega procedura due diligence?


Due diligence w dosłownym tłumaczeniu oznacza „należytą staranność”. Nazwa bardzo dobrze oddaje charakter całej procedury. Due diligence to wielowymiarowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, która ma na celu nie tylko dokonanie jego wyceny, lecz także oszacowanie potencjalnego ryzyka związanego z planowanym przedsięwzięciem.

Kolejne kroki mogą wyglądać nieco inaczej w stosunku do poszczególnych podmiotów. Bardzo duży wpływ na zakres podejmowanych działań i poziom ich zaawansowania ma struktura badanego podmiotu, skala jego działania oraz branża, w której działa.

Za każdym razem w ramach procedury due diligence szuka się odpowiedzi na pytania nurtujące potencjalnego inwestora. Kondycja finansowa firmy bezpośrednio wpływa bowiem na potencjał biznesu, potencjalne ryzyka i problemy, a także szanse i perspektywy na najbliższe lata.

Dlaczego ocena kondycji finansowej firmy jest tak ważna?


Kondycja finansowa przedsiębiorstwa wskazuje, jakie są szanse na jego rozwój i czy planowane przedsięwzięcia mają szansę powodzenia.

Due diligence stanowi ostatni etap fazy przedtransakcyjnej. Po jego zakończeniu można przejść do fazy negocjacji. Należyte przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zapewni inwestorom wiedzę na temat kondycji przedsiębiorstwa, a także pozwoli stworzyć strategię negocjacyjną, która będzie mogła zostać wykorzystana w końcowej fazie transakcji.

W jaki sposób dokonywana jest ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa?


Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa dokonywana jest najczęściej przez wyspecjalizowany podmiot, który dysponuje odpowiednim doświadczeniem i zespołem specjalistów.

Metody oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa są zróżnicowane. Dobiera się je w zależności od sytuacji podmiotu i konkretnego stanu faktycznego. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest na ogół czasochłonna, ponieważ obejmuje wiele obszarów.

Analizy przeprowadzają fachowcy – księgowi, prawnicy, rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści z zakresu marketingu itd. Zakres podejmowanych działań, a także czas trwania kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od jego wielkości, struktury organizacyjnej czy prawnej oraz wielu innych elementów.

Jakie analizy i obszary podlegają badaniu w procesie due diligence?


Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie bilansu to tylko jedna z metod oceny funkcjonowania przedsiębiorstw. Due diligence obejmuje wiele analiz.

Co do zasady, są to:

● analiza finansowa,
● analiza podatkowa,
● analiza prawna,
● analiza nieruchomości,
● analiza techniczna,
● analiza technologiczna,
● analiza organizacji,
● analiza kapitału ludzkiego.


Punkt wyjścia zawsze stanowi analiza finansowa, czyli badanie sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysku i strat, sprawozdań z przepływów pieniężnych czy zmian w kapitałach. Niezwykle ważna jest również analiza prawna, która obejmuje sprawdzenie nie tylko ogólnego stanu prawnego przedsiębiorstwa, lecz także wszystkich zawartych umów, posiadanych pozwoleń czy toczących się postępowań – karnych, administracyjnych i sądowych.

Wynikiem procedury due diligence jest kompleksowy raport. Ukazuje on bezstronny obraz przedsiębiorstwa, bazujący na danych i faktach. Dzięki temu inwestor wie, jaka jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa i na tej podstawie podejmuje decyzje co do dalszych kroków.