Udostępnij:
02-07-2021

Czym jest próg podatkowy? Jakie progi podatkowe obowiązują w Polsce?

Progi podatkowe w Polsce przez wiele lat się nie zmieniły i wciąż pozostają na stosunkowo niskim poziomie. Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższym czasie się to zmieni. Ile dziś wynosi drugi próg podatkowy i jak może się on zmienić w 2022 roku? Z jakim podatkiem muszą liczyć się osoby wpadające w drugi próg podatkowy? Kto zobowiązany jest do płacenia tzw. daniny solidarnościowej?

Obowiązujące progi podatkowe


Od lat, rozliczając podatek, należy stosować się do dwóch podstawowych stawek podatku – 17% i 32%. To, którą stawkę podatku należy zastosować, zależy wprost od progu podatkowego, w który wpadamy z naszymi dochodami.

Progi podatkowe oraz definiujące je kwoty również nie zmieniły się od lat i wynoszą:

● I próg podatkowy: do 85 528 zł – podatek 17%,
● II próg podatkowy: powyżej 85 528 zł – podatek 32%.

Progi podatkowe w obecnym kształcie funkcjonują od 2009 roku. Wcześniej istniały 3 progi podatkowe, a najbogatsi, zarabiający powyżej 85 528 zł brutto (obecny drugi próg), byli zobowiązani płacić 40% podatek. Kwotą graniczną dla II progu podatkowego było wówczas 44 500 zł brutto. O tym, jak bardzo zmieniła się sytuacja finansowa Polaków, świadczą statystyki. W 2009 w drugi próg podatkowy wpadało ok. 380 tysięcy podatników, obecnie niemal 1,5 miliona.

Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku doczekamy się pierwszej od wielu lat zmiany w zakresie progów podatkowych. Rząd planuje bowiem podniesienie kwoty granicznej dla II progu do poziomu 120 tysięcy zł. W ramach Nowego Ładu planowane jest również podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy zł.

Danina solidarnościowa


W kontekście progów podatkowych warto wspomnieć również o daninie solidarnościowej, która często określana jest jako III próg podatkowy. Mowa o 4% podatku od nadwyżki dochodu ponad 1 milion złotych. Co warto podkreślić, w przypadku I i II progu podatkowego sumowane są wyłącznie dochody opodatkowane według skali podatkowej. Stosowana jest wobec nich również kwota zmniejszająca podatek. W przypadku daniny solidarnościowej uwzględnia się dodatkowo inne dochody – dochody zagraniczne, o ile rozliczane są metodą proporcjonalnego odliczenia, dochody opodatkowane liniowo, a także dochody ze sprzedaży papierów wartościowych. Kwota zmniejszająca podatek nie znajduje tu zastosowania.

Pierwszy próg podatkowy – zasady rozliczania


W przypadku podatników wpadających w I próg podatkowy zasada rozliczania podatku jest bardzo prosta, gdyż uzyskany dochód przemnaża się przez obowiązującą stawkę podatkową (17%), a następnie koryguje się wynik o kwotę zmniejszającą podatek.

Drugi próg podatkowy – zasady rozliczania


W przypadku podatników uzyskujących dochód na poziomie przekraczającym 85 528 zł obliczanie podatku jest nieco bardziej złożone, gdyż wymaga zastosowania dwóch różnych stawek podatkowych. W pierwszej kolejności należy obliczyć podatek wynikający z I progu podatkowego, tj. 85 528 zł pomnożyć przez 17%, co daje 14 539,76 zł podatku. Następnie należy obliczyć podatek od nadwyżki ponad 85 528 zł, z wykorzystaniem wyższej stawki podatkowej (32%) i wynik skorygować o kwotę zmniejszającą podatek. Kwota zmniejszająca podatek występuje jedynie w przypadku dochodu nieprzekraczającego 127 000 zł.

Trzeci próg podatkowy – zasady rozliczania


Jak rozliczyć podatek w przypadku dochodów kwalifikujących do III progu podatkowego? Zasady obliczania podatku są analogiczne jak w przypadku I i II progu podatkowego, w zależności od tego, w który próg podatkowy wpada podatnik ze swoimi dochodami opodatkowanymi według skali. Na potrzeby ustalenia wysokości daniny solidarnościowej konieczne jest dodatkowo uwzględnienie dochodów z innych źródeł. Jeśli po ich zsumowaniu całkowity dochód wyniósł przykładowo 1 050 000 zł, podatnik zobowiązany jest odprowadzić dodatkowo 4% podatek od nadwyżki ponad 1 milion zł, czyli w tym przypadku 2 000 zł.