Udostępnij:
22-10-2021

Venture Capital – sposób na nowoczesne inwestowanie

Rozwój światowych rynków determinuje powstawanie nowych ścieżek inwestycji. Jedną z nich jest Venture Capital. Fundusze VC opierają się na inwestycjach na rynku pozagiełdowym, w podmioty dopiero rozpoczynające swoją działalność. Dowiedz się, jak działają i czy możesz z nich skorzystać.

Czym są fundusze Venture Capital?


Venture Capital to inwestycje w przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu w zamian za ich udziały. Stosunek prawny jest oparty na dwustronnych korzyściach.

Inwestor udostępnia swój kapitał, licząc na to, że po upływie założonego okresu odbierze nie tylko zainwestowane środki, lecz także dodatkowy zysk. Przedsiębiorstwo zyskuje z kolei środki na rozwój swojej działalności i oczekuje, że dzięki wsparciu uzyska zadowalającą pozycję rynkową.

W przypadku umowy kredytu kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty zadłużenia w ustalonym terminie niezależnie od tego, czy jego przedsięwzięcie się powiedzie. Biznes rządzi się jednak swoimi prawami i nawet dobrze zaplanowana inwestycja może nie przynieść zamierzonych skutków. Venture Capital dzieli ryzyko pomiędzy inwestora i przedsiębiorcę. W razie odniesienia sukcesu strony dzielą się korzyściami w stosunku do posiadanych udziałów, natomiast jeśli zostanie odnotowana strata, to każdy z uczestników projektu będzie musiał pokryć jej część.

Venture Capital – zasady działania


Inwestor, który oferuje finansowanie, obejmuje w przedsiębiorstwie udziały. Ich wielkość zależy od zasad działania konkretnego funduszu. Warunki VC bezpośrednio wiążą się ze strategią właścicieli. Jeśli ważne jest dla nich zachowanie kontroli, to przekazany pakiet będzie miał charakter mniejszościowy. W praktyce jednak występują również strategie obejmujące większe oddziaływanie. VC opierają się na silnym zarządzaniu, które umożliwi realizację założonego planu.

Działalność Venture Capital jest w pełni uregulowana ustawowo. Wpis funduszu do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jest niezbędny do rozpoczęcia inwestowania.

Jakie przedsiębiorstwa wesprze Venture Capital?


Venture Capital obejmuje przede wszystkim branże, które wykazują wysoką kapitałochłonność, a jednocześnie dają duże możliwości rozwoju. Pod uwagę brane są nie tylko produkt lub usługa jako takie, lecz także prezentowany model biznesowy, otoczenie przedsiębiorstwa czy prognozy finansowe. Jako przykład chętnie wybieranych branż można wskazać np. medycynę, biotechnologię, odnawialne źródła energii i telekomunikację.

VC inwestowany jest w szczególności w przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku. Większość należeć więc będzie do sektora mikro- i małych bądź ewentualnie średnich przedsiębiorstw. Ważne, aby potencjał wzrostu występował w relatywnie krótkim okresie. Ryzyko inwestycji jest więc naturalnie wysokie.

Kto może skorzystać z inwestycji w Venture Capital?


Kapitał Venture Capital dostarczają przede wszystkim inwestorzy prywatni. Do ich grona zalicza się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Z grona inwestorów VC nie są wyłączone również podmioty takie jak Unia Europejska i Skarb Państwa.

Inwestycje o podwyższonym ryzyku dają szansę na wyższe zyski. Z tego powodu w Venture Capital inwestują również niewielką część swoich środków fundacje i fundusze emerytalne o dużych rozmiarach.

Venture Capital a inne formy finansowania


Należy pamiętać, że Venture Capital to nie tylko szansa na uzyskanie zysku kapitałowego. Fundusze umożliwiają zwiększenie wartości strategicznej podmiotu i poprawiają jego pozycję na rynku. Skorzystanie z Venture Capital jest jednak możliwe tylko w przypadku nielicznych przedsiębiorstw, które wyróżniają się na rynku i zostaną pozytywnie ocenione pod kątem potencjału rozwoju.

Jeśli poszukujesz pewnego źródła finansowania, dedykowanego szczególnie mikroprzedsiębiorom, rozważ skorzystanie z faktoringu. W ramach tej usługi faktor - NFG sfinansuje Twoje faktury sprzedaży nawet w 5 minut, a Ty pozyskasz szybkie finansowanie dla swojego biznesu w kwocie przyznanego limitu faktoringowego, który może wynieść nawet 250 000 zł.

W ten sposób bez ryzyka i dodatkowych formalności oraz w krótkim czasie otrzymasz środki na nowe projekty i bieżące potrzeby. Jasne zasady i niskie koszty sprawiają, że faktoring staje się poważnym konkurentem dla tradycyjnych pożyczek i kredytów czy Venture Capital.