Udostępnij:
25-05-2021

Źródła finansowania przedsiębiorstw – jakie możliwości mają mikrofirmy?

Przedsiębiorcy chcący dynamiczne rozwijać biznes bardzo często zmuszeni są do sięgania po kapitał zewnętrzny. Finansowanie kapitałem obcym pozwala szybciej realizować niezbędne inwestycje, zwiększać produkcję lub podbijać nowe segmenty rynku. Gdzie środków na rozwój mogą poszukiwać mikrofirmy? Czy rzeczywiście ich sytuacja jest dużo trudniejsza niż sytuacja dużych firm?

Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw


Chcąc sfinansować rozwój działalności, przedsiębiorcy mogą sięgać po środki własne oraz zewnętrzne źródła finansowania. Możliwości jest naprawdę sporo.

Do wewnętrznych źródeł finansowania zalicza się m.in.:

● kapitał własny,
● zysk netto,
● wpływ ze sprzedaży posiadanych aktywów,
● odpisy amortyzacyjne.

Często jednak własne środki okazują się niewystarczające. Zysk netto jest zbyt niski, by sfinansować ambitne plany inwestycyjne, a nierzadko też firma nie dysponuje aktywami, które mogłaby szybko spieniężyć. W takich sytuacjach przedsiębiorcy zmuszeni są do sięgania po obce finansowanie. Tutaj możliwości jest o wiele więcej, jednak nie wszystkie źródła finansowania są łatwo dostępne – szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców.

Wśród najpopularniejszych zewnętrznych źródeł finansowania wymienia się:

● dotacje,
● kredyty i pożyczki bankowe,
● leasing,
● faktoring,
● emisja akcji,
● emisja obligacji.

Otrzymanie dotacji wiąże się zwykle z koniecznością przygotowania biznesplanu i spełnienia szeregu warunków, co oznacza, że nie jest to forma finansowania dostępna dla każdego.

Banki i firmy leasingowe mają nieco bardziej liberalne warunki dostępu do swoich ofert, jednak wymagają wykazania się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową. Co więcej, uzyskanie niezbędnych środków wiąże się ze stosunkowo długotrwałym procesem ubiegania się o nie i rozpatrywania złożonego wniosku. Szybszą i dużo łatwiej dostępną alternatywą dla kredytu jest faktoring, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Emisja obligacji lub akcji to formy finansowania zarezerwowane co do zasady dla dużych podmiotów, gdyż sama organizacja takiej emisji wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności i poniesienia niemałych kosztów. Biorąc pod uwagę formalności, nie jest to najszybszy sposób na pozyskanie potrzebnych środków.

Formą zewnętrznego finansowania może być również inwestor czy tzw. anioł biznesu. Decydując się na skorzystanie ze środków od inwestora, trzeba się jednak liczyć z tym, że utracimy część udziałów w biznesie. Ich ponowne odzyskanie w przyszłości może już nie być takie proste, więc decyzję tę warto dobrze przemyśleć.

Faktoring jako forma finansowania firm zyskująca na popularności


Przyglądając się bliżej polskim przedsiębiorstwom, szczególnie tym z kategorii małych i średnich, można zaobserwować, że zdecydowana większość finansuje swoją działalność ze środków własnych lub ewentualnie pochodzących z kredytów bankowych. Dość dużym zainteresowaniem cieszy się również leasing.

Co warto podkreślić, na znaczeniu zyskuje faktoring. Jeszcze kilka lat temu istniało przekonanie, że jest to forma finansowania zarezerwowana wyłącznie dla dużych podmiotów, jednak dziś świadomość wśród przedsiębiorców jest dużo większa. Po faktoring śmiało sięgają również mikroprzedsiębiorcy oraz freelancerzy – wszyscy, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności i zmagają się z problemami z płynnością finansową.

Dlaczego wybierają faktoring?

Doceniają jego elastyczność, czyli możliwość dostosowania usługi do swoich potrzeb, a także prostotę wnioskowania i krótki proces decyzyjny. W wielu przypadkach sfinansowanie faktury odbywa się całkowicie online i zajmuje niewiele czasu. Pod tym względem faktoring skutecznie deklasuje kredyty i pożyczki bankowe, których uzyskanie często bywa bardzo czasochłonne.