Udostępnij:
11-02-2021

Jak skonto ma się do faktury – czyli co to jest i jak się rozlicza?

Wielu przedsiębiorców działa w branżach, w których faktury z odroczonym o kilka miesięcy terminem płatności nie są niczym nadzwyczajnym (np. branża budowlana lub transportowa). Taka sytuacja utrudnia bieżące regulowanie zobowiązań. Między innymi z tego powodu wielu wystawców faktur decyduje się stosować skonto, które ma zachęcić do szybszego opłacenia należności. Jak skonto działa w praktyce i jak ujmuje się je na fakturze?

Czym jest skonto?


Jeśli jesteś przedsiębiorcą, prawdopodobnie spotkałeś się już z definicją skonta, być może nawet miałeś okazję z niego skorzystać. Skonto to nic innego jak udzielenie nabywcy towaru lub konkretnej usługi rabatu, wyrażonego procentowo, za gotówkowe uregulowanie należności przed terminem. Skonto jest dobrowolne, a jego warunki mogą być ustalane swobodnie między przedsiębiorcami. Mówiąc prościej, jeśli wystawisz fakturę z terminem płatności przypadającym za 30–90 dni, ale chcesz otrzymać z niej pieniądze wcześniej oferujesz kontrahentowi rabat za swoje usługi w formie skonta wyrażonego na fakturze.

Przykład: Podatnik sprzedał towar 1 lipca 2015 roku, którego wartość wynosi 2500 zł brutto. Strony zgodnie ustaliły, że wysokość skonta będzie w tym przypadku równa 4 proc. wartości brutto (100 zł), jeżeli kontrahent dokona płatności do 10 lipca 2015 roku. Uiścił on opłatę w określonym terminie, czyli warunki skonta zostały spełnione.

Skonto na fakturze – wszystko, co musisz wiedzieć


Obowiązujące przepisy prawa nakazują prawidłowe ujęcie skonta na fakturze. Jeśli chcesz zmobilizować w ten sposób swojego kontrahenta do szybszego uregulowania faktury, powinieneś zamieścić na niej pełną kwotę sprzedaży, a następnie dodać informacje na temat skonta, czyli:

● termin zapłaty uprawniający do skorzystania z rabatu;
● wysokość rabatu;
● kwotę należności, jaka powinna być opłacona w przypadku dotrzymania warunków skonta.

Załóżmy, że wystawiłeś fakturę swojemu kontrahentowi, w której zamieściłeś skonto, jeżeli płatność nastąpi w terminie 7 dni. Jeśli twój kontrahent zdecyduje się skorzystać z oferowanego rabatu i dotrzyma ustalonych przez ciebie warunków, powinieneś wystawić fakturę korygującą* – tym razem na kwotę, która będzie już uwzględniać skonto. Niespełnienie warunków skonta jest jednoznaczne z odrzuceniem przez kontrahenta zaproponowanego rabatu. W takim przypadku dla ciebie, jako wystawcy faktury, sytuacja nie rodzi żadnych dodatkowych obowiązków. Nie ma bowiem potrzeby, byś w jakikolwiek sposób korygował pierwotnie wystawiony dokument.

*- W świetle z art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 – podatnik wystawia fakturę korygującą.

Rabat na fakturze a faktoring


Przejściowe kłopoty związane z utrzymaniem płynności finansowej to problem powszechny i zmaga się z nim dziś większość przedsiębiorców. Nic więc dziwnego, że wiele podmiotów oferuje skonto i stara się przy jego pomocy motywować swoich kontrahentów do szybszego regulowania należności.

Jeśli sam masz problemy związane z bieżącym regulowaniem zobowiązań, również możesz pomyśleć o wykorzystaniu skonta. Oczywiście nie jest to jedyny sposób, który pozwoli poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Pomóc może także faktoring.

Jakie przewagi ma faktoring nad skontem?


Nie musisz decydować się na przyspieszenie płatności w chwili wystawienia faktury, możesz to zrobić nawet 5 dni przed terminem wymagalności płatności (w skoncie przy wstawieniu faktury musisz podjąć decyzję natychmiastowo po wykonaniu usługi i zdecydować, czy chcesz otrzymać pieniądze wcześniej).

• Wszystko odbywa się szybciej i prościej (w skoncie obowiązek wystawiana faktur korygujących to dodatkowa praca księgowa).

• Korzystając z faktoringu w NFG nie zmniejszasz przychodu (w skoncie należy pomniejszyć kwotę na fakturze, w NFG za korzystanie z usługi wystawiana jest faktura kosztowa).

Koszty usługi faktoringowej możesz odliczyć od podatku – w efekcie zyskujesz szybsza płatność za swoje usługi i generujesz oszczędności dla firmy