Udostępnij:
11-02-2021

Split payment – jak się przyjął? Kto korzysta? Wady i zalety

Split payment, czyli mówiąc prościej mechanizm podzielonej płatności, od momentu wprowadzenia budzi wiele wątpliwości i obaw związanych z utrzymaniem płynności finansowej. Z pewnością podzielona płatność korzystna jest dla budżetu państwa, jednak już niekoniecznie dla samych przedsiębiorców. Jakie obowiązki nałożyła na nich wprowadzona zmiana przepisów podatkowych? Jak mocno podzielona płatność wpływa na zdolność przedsiębiorstw do bieżącego regulowania zobowiązań?

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?


Mechanizm płatności podzielonej zaczął obowiązywać w polskim systemie podatkowym 1 lipca 2018 roku. Na czym on polega? Założenie jest bardzo proste – opłacając fakturę za zrealizowane usługi lub sprzedane towary, musisz podzielić kwotę należności na dwa niezależne strumienie i przelać środki na specjalne rachunki bankowe.

Gdzie i jaką kwotę należy przelać?

Wszystkie informacje znajdziesz na otrzymanej fakturze:

● kwota netto z faktury powinna trafić na rachunek sprzedawcy/usługodawcy,
● kwota podatku VAT powinna zaś zostać przelana na specjalny rachunek VAT.
Nie da się ukryć, że jest to pewna uciążliwość, jednak nie dotyczy ona wszystkich przedsiębiorców. Trzeba wiedzieć, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe w sytuacjach, gdy spełnione są wszystkie 3 warunki wymienione poniżej:
● wartość brutto faktury wynosi co najmniej 15 tys. zł,
● zarówno ty jak, i twój kontrahent jesteście płatnikami VAT,
● faktura dotyczy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT
(https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf)

W jakim celu wprowadzono split payment? Głównym powodem była chęć ograniczenia oszustw podatkowych i tym samym zwiększenia wpływów do budżetu. Wymuszenie korzystania ze specjalnego rachunku VAT miało też na celu zredukowanie liczby dłużników podatkowych.

Jakie wady i zalety ma dzielona płatność?


Podzielona płatność to niewątpliwie duża uciążliwość dla przedsiębiorców i potencjalnie duże konsekwencje niestosowania się do przepisów. Jeśli wystawiasz w ciągu miesiąca wiele faktur, musisz na bieżąco monitorować, czy spełniają one warunki kwalifikujące do split payment i czy zostało to odpowiednio zaznaczone na fakturze. Brak dopisku „mechanizm podzielonej płatności” może bowiem przysporzyć ci wielu problemów. Jakich? Mowa o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku, jaki wynika z faktury, lub innych sankcjach karno-skarbowych. Podobne konsekwencje ciążą na twoich kontrahentach za niewłaściwe przekazanie należności wynikających z wystawionej przez ciebie faktury.

Najważniejszą wadą jest jednak blokada części należności na rachunku VAT. Co do zasady zgromadzone tam środki mogą być wykorzystane jedynie do rozliczenia z urzędem skarbowym lub zapłatę podatku VAT wynikającego z otrzymanych faktur. Przeniesienie środków na inny rachunek jest wprawdzie możliwe, jednak jest to długotrwały proces, wymagający dodatkowo zgody naczelnika US – wniosek rozpatrywany jest w terminie 60 dni.

Co z zaletami? Split payment jest korzystny przede wszystkim dla budżetu państwa, jednak ma też kilka plusów z punktu widzenia przedsiębiorcy. Mowa o szybszym zwrocie VAT, nieznacznym obniżeniu kwoty zobowiązania podatkowego przy wcześniejszym jego uregulowaniu, ochronie przed sankcjami VAT czy wyłączeniu solidarnej odpowiedzialności z podmiotem, który dokonuje dostawy towaru.

Split payment a płynność finansowa firmy


Zablokowanie części należności na rachunku VAT pomimo tego, że dotyczy stosunkowo niewielkiej części należności, może mieć poważny wpływ na płynność finansową twojego przedsiębiorstwa. Bieżące regulowanie zobowiązań jest przez to trudniejsze i wymaga większego zaangażowania z twojej strony. Jeśli zmagasz się obecnie z takimi trudnościami, pomyśl o usłudze faktoringu. Możliwość sprzedaży nieprzeterminowanych faktur to szybki i skuteczny sposób na poprawę kondycji finansowej twojej firmy.