Udostępnij:
07-02-2022

Podstawowe źródła finansowania przedsiębiorstw – wewnętrzne i zewnętrzne

Przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju zgłaszają zapotrzebowanie na kapitał – w celu pokrycia własnych zobowiązań, niespodziewanych wydatków czy planowanych inwestycji. Potrzebne środki można pozyskiwać zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Gdzie szukać gotówki, kiedy firmowe konto świeci pustkami? Dlaczego warto rozważyć sięgnięcie w takiej sytuacji po faktoring?

Wewnętrzne formy finansowania przedsiębiorstw


Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw to środki własne samego przedsiębiorstwa oraz jego akcjonariuszy czy udziałowców. Są to przede wszystkim:

● wkład własny,
● generowany przez firmę zysk netto,
● wpływy pochodzące ze sprzedaży aktywów,
● amortyzacja.

Zewnętrzne formy finansowania przedsiębiorstw


Nie da się ukryć, że wielu przedsiębiorców nie znajduje się w tak komfortowej sytuacji, by finansować swoje inwestycje, czy regulować bieżące koszty działalności wyłącznie przy pomocy środków własnych. Bardzo często konieczne jest sięgnięcie po środki zewnętrzne. Na szczęście i tutaj jest wiele możliwości, które nie w każdej sytuacji wymagają wiązania się z finansującym podmiotem długotrwałą umową czy posiadaniem zdolności kredytowej.

O jakich konkretnie rozwiązaniach mowa? Chociażby o:

pomocy de minimis (dotacje),
● kredytach i pożyczkach,
● emisjach akcji lub obligacji,
● faktoringu,
leasingu operacyjnego lub finansowego.

Poszukując dodatkowych środków na sfinansowanie planowanych inwestycji, możemy zgłosić się do banku i sięgnąć po odpowiedni produkt kredytowy. Niestety procedury bankowe są długotrwałe, konieczne jest przedstawienie szeregu dokumentów i spełnienie wielu warunków formalnych. W przypadku młodych przedsiębiorstw, działających na rynku poniżej dwóch lat, uzyskanie bankowego finansowania jest niezwykle trudne.

Alternatywę dla kredytu stanowi leasing, który również pozwala sfinansować zakup sprzętu, samochodu czy nawet nieruchomości. Duże przedsiębiorstwa, o stabilnej pozycji rynkowej, mogą rozważyć emisję akcji lub obligacji. Niestety jest to długotrwała i bardzo kosztowna procedura, stąd zarezerwowana wyłącznie dla dużych podmiotów.
Znacznie bardziej elastyczną formą finansowania są wszelkiego rodzaju dotacje i programy wsparcia. Zwykle wymagają one spełnienia szeregu warunków, jednak na ogół są one bezzwrotne. Sposobem na pozyskanie środków zamrożonych na wystawionych fakturach jest z kolei faktoring.

Faktoring jako nowoczesna metoda finansowania biznesu


Pośród zewnętrznych form finansowania działalności gospodarczej ciekawym produktem jest niewątpliwie faktoring, który traktować można jako alternatywę dla kredytu czy leasingu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy faktoringowej?

Istnieje kilka różnych odmian faktoringu, jednak w klasycznej postaci jest to usługa finansowa, która polega na finansowaniu faktur. Jeśli przedsiębiorca wystawia swojemu kontrahentowi fakturę z terminem płatności odroczonym o kilka tygodni czy miesięcy, musi liczyć się z tym, że bieżące koszty będzie musiał pokryć z innych środków. Jeśli nimi nie dysponuje, może sprzedać fakturę firmie faktoringowej i środki otrzymać od ręki.

Faktoring stanowi tym samym szybki i elastyczny sposób finansowania biznesu. Firma faktoringowa może sfinansować fakturę w całości lub w części. Dzięki ograniczonym do minimum formalnościom cały proces odbywa się online i jest o wiele krótszy niż w przypadku wnioskowania o kredyt. Nie ma bowiem konieczności wykazywania się zdolnością kredytową czy ustanawiania zabezpieczenia na majątku firmy. Z drugiej jednak strony faktoring, podobnie jak kredyt czy leasing, przedsiębiorca może wrzucić w koszty i obniżyć tym samym finalny koszt finansowania.

Odzyskanie środków zamrożonych na fakturach to szansa na szybką gotówkę, która pozwoli rozwiązać problemy z płynnością finansową, ale nie tylko. Może być również szybkim sposobem finansowania zakupów czy inwestycji. Nierzadko rezygnacja z kredytu kupieckiego przy zakupie towarów czy materiałów pozwala na wynegocjowanie niemałego rabatu – środki pozyskane ze sprzedaży faktur mogą tym samym przyczynić się do wypracowania oszczędności lub dodatkowych przychodów płynących z poczynionych inwestycji. Wszystko to bez wpływu na zdolność kredytową firmy, a więc bez zamykania sobie drogi do wnioskowania o kredyt, kiedy pojawi się taka potrzeba.