Udostępnij:
14-09-2021

Kredyt kupiecki – czym jest, kto go może otrzymać i na jakich zasadach?

W praktyce prowadzenia biznesu przedsiębiorcy nie zawsze są w stanie od razu regulować należności za zakup towarów i usług. Z tego powodu popularne stało się wykorzystanie kredytu kupieckiego. Takie rozwiązanie jednak może zachwiać płynnością finansową przedsiębiorcy, który nie otrzymuje płatności od razu. W tej sytuacji pomoże faktoring.

Co to jest kredyt kupiecki?


Kredyt kupiecki jest rozwiązaniem, w którym na mocy ustaleń obu stron umowy sprzedaży towarów lub usług płatność za realizację zlecenia nie odbywa się natychmiast po jego wykonaniu, a w późniejszym, często znacznie oddalonym od tej daty terminie. W celu wprowadzenia kredytu kupieckiego do konkretnego stosunku prawnego możliwe jest zawarcie umowy, jednak wystarczające jest również umieszczenie oddalonego terminu płatności na rachunku.

Kredyty kupieckie są powszechnie wykorzystywane w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, w których majątek nie jest znaczny. Mniejsze podmioty mają ponadto utrudniony dostęp do kredytów oferowanych przez banki. Kredyt kupiecki może być korzystny, jednak należy mieć świadomość, jakie niesie zagrożenia i jak można sobie z nimi radzić.

Jakie są warunki przyznania kredytu kupieckiego?


Kredyt kupiecki nie jest udzielany przez banki. Z tego powodu chętni do jego nabycia muszą przejść przez zdecydowanie mniej formalności. Dodatkowo w przypadku kredytu kupieckiego nie zawsze weryfikowana jest szczegółowo zdolność kredytowa kontrahenta. Czasami, zwłaszcza w przypadku większych przedsiębiorstw, badaniu podlega grupa podmiotów, na przykład z danej branży. Wymagania przyznania kredytu kupieckiego nie są więc rygorystyczne.

Zasady, które rządzą kredytem kupieckim


Kredyt kupiecki jest zazwyczaj w pełni uregulowany na mocy ustaleń pomiędzy stronami. Wybór dotyczy przede wszystkim terminu, na który jest udzielany. W praktyce najczęściej spotykanym okresem odroczenia płatności jest 30 dni.

Koszt kredytu kupieckiego jest niski dla kupującego. Rozwiązanie jest bardzo korzystne ze względu na możliwość uprzedniego otrzymania towarów i usług. Zapłata dokonywana jest po upływie określonego czasu, w którym możliwe jest wygenerowanie zysku. Nieco gorzej sytuacja wygląda w przypadku udzielających kredytu kupieckiego. W praktyce jednak rozwiązanie jest w dzisiejszych czasach na tyle popularne, że wyłączenie takiej możliwości dla swoich kontrahentów mogłoby się dla wielu podmiotów skończyć ich utratą. Z tego powodu warto raczej zastanowić się, jak radzić sobie z zagrożeniami, które niesie kredyt kupiecki.

Pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstwa przez kredyt kupiecki – jak może pomóc faktoring?


Kredyt kupiecki, choć bardzo atrakcyjny dla kredytobiorcy, może się okazać źródłem problemów z utrzymaniem płynności finansowej dla kredytodawcy. Wynika to ze specyfiki rozwiązania.  Udzielający kredytu przekazuje drugiej stronie umowy gotowe towary bądź usługi, a jednocześnie musi czekać na otrzymanie środków. W praktyce może to prowadzić do powstawania zatorów płatniczych.

Faktoring jest idealnym rozwiązaniem w takim przypadku, ponieważ zabezpieczy przedsiębiorstwo przed pogorszeniem płynności finansowej. Faktoring zdecydowanie łatwiej pozyskać. Wyróżniają również niższe koszty niż w przypadku pożyczek i kredytów.

Pieniądze możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, w tym na bieżącą działalność, która w obliczu udzielenia kredytu kupieckiego zwolniła tempa ze względu na brak środków. Na uwagę zasługują różne rodzaju faktoringu: faktoring cichy, w którym kontrahent nie jest informowany o finansowaniu, faktoring ekspres, w którym pieniądze są wypłacane przed potwierdzeniem cesji przez kontrahenta, czy faktoring zaliczkowy, który umożliwia pozyskanie środków jeszcze przed wystawieniem faktury.