Udostępnij:
02-07-2021

Czym się różni leasing operacyjny od finansowego?

Poszukując korzystnych sposobów finansowania inwestycji, przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po leasing, który stanowi bardzo ciekawą i korzystną finansowo alternatywę dla kredytu bankowego. Chcąc skorzystać z leasingu, warto wiedzieć, jaka jest różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym i jak w zestawieniu z nimi wypada kolejna alternatywa – najem długoterminowy. Która metoda finansowania zakupu będzie najkorzystniejsza?

Na czym polega leasing operacyjny?

Decydując się na zakup środka trwałego, przedsiębiorcy mają co do zasady kilka możliwości w zakresie jego sfinansowania. Jedną z najczęściej wybieranych form finansowania takiej inwestycji jest leasing. Wyróżniamy dwa podstawowe warianty leasingu:

● leasing operacyjny (usługowy),
● leasing finansowy (kapitałowy, inwestycyjny).

Na czym polega leasing operacyjny? To nic innego jak umowa, na podstawie której finansujący (leasingodawca) przekazuje korzystającemu (leasingobiorcy) prawo do użytkowania określonego składnika majątku trwałego w zamian za ustalone wynagrodzenie (raty leasingowe).


Jak leasing operacyjny działa w praktyce?

Załóżmy, że przedmiotem umowy leasingowej jest samochód osobowy. Jest on własnością leasingodawcy i stanowi składnik jego majątku, co oznacza, że to leasingodawca jest uprawniony do stosowania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca w koszty uzyskania przychodu może zaliczyć jedynie raty leasingowe, opłaty wstępne oraz inne wydatki związane z użytkowaniem samochodu. Umowa leasingu operacyjnego może zawierać opcję wykupu po zakończeniu okresu trwania umowy i jednocześnie może zostać w dowolnym momencie wypowiedziana przez każdą ze stron.


Leasing operacyjny a finansowy

Alternatywą dla leasingu operacyjnego jest leasing finansowy. Zasada jego działania jest podobna, jednak należy być świadomym pewnych różnic, które mają duże znaczenie z punktu widzenia księgowego. Przyjrzeć się warto przede wszystkim takim kryteriom, jak:

1) Okres trwania umowy
W przypadku leasingu finansowego okres trwania umowy to minimum 12 miesięcy. Dla leasingu operacyjnego minimum to 40% okresu amortyzacji przedmiotu umowy.

2) Amortyzacja
W leasingu finansowym amortyzacja stanowi obowiązek leasingobiorcy. W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy pozostaje w księgach leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

3) Koszty uzyskania przychodu
W przypadku leasingu operacyjnego w koszty wpisać możemy jedynie raty netto oraz opłatę wstępną. W leasingu finansowym koszty stanowi amortyzacja oraz odsetkowa część rat leasingowych.

4) Podatek VAT
W leasingu operacyjnym podatek VAT doliczany jest do rat leasingowych, w finansowym płacony jest z góry wraz z pierwszą ratą.

5) Wykup przedmiotu umowy
Opcja wykupu dostępna jest zarówno w leasingu operacyjnym, jak i finansowym. W pierwszym przypadku możliwość wykupu zależy od przyjętej stawki amortyzacji oraz okresu wykupu. W leasingu finansowym przedmiot umowy staje się własnością leasingobiorcy po zapłaceniu ostatniej raty.


leasing-operacyjny-a-finansowy-(1).jpg

Najem długoterminowy a leasing operacyjny

Alternatywnym rozwiązaniem dla leasingu jest najem długoterminowy. W jego przypadku również możemy mówić o wielu zaletach, m.in. wygodzie, ograniczonych do minimum formalnościach, możliwości optymalizacji podatkowej oraz zachowaniu zdolności kredytowej.

Gdzie zatem tkwi różnica?

Wynajem długoterminowy może być atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców, którzy na pierwszym miejscu stawiają nie tylko wygodę, lecz także przewidywalność. W przypadku leasingu operacyjnego koszty związane z bieżącą eksploatacją, naprawami, przeglądami czy ubezpieczeniem pokrywa leasingobiorca. Decydując się na najem długoterminowy, można o wszystkich tych obowiązkach zapomnieć – bardzo często nawet sezonowa wymiana części i ogumienia jest uwzględniona w umowie najmu.

Który wariant będzie najkorzystniejszy?

By poznać odpowiedź na tak postawione pytanie, należy uwzględnić indywidualne oczekiwania przedsiębiorcy, ważne jest też jego kondycja finansowa, a następnie wszystko dokładnie przekalkulować.


Co zamiast leasingu?

Na rynku istnieją świetne zamienniki leasingu, dzięki którym dużo łatwiej zakupić sprzęt czy usługi, których wartość nie przekracza 30 000 PLN. Takim rozwiązaniem jest Fakturatka - raty dla biznesu, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty!

Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!

Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.


Załóż darmowe konto i na kalkulatorze wylicz wysokość raty! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty zatwierdzisz umowę kodem SMS.