Udostępnij:
02-07-2021

Nota księgowa obciążeniowa – wszystko, co musisz wiedzieć na jej temat

Jest wiele dokumentów księgowych, jednak nie wszystkie podlegają ustawie o podatku VAT. Jednym z przykładów takich dokumentów są noty księgowe – uznaniowe, obciążeniowe i uznaniowo-obciążeniowe. Jak prawidłowo je sporządzić? Jak księgować noty obciążeniowe? Odpowiadamy na wszystkie pytania związane z notami księgowymi.
Czym jest nota obciążeniowa?

Co do zasady, sprzedaż realizowana przez firmę dokumentowana jest przy pomocy faktur. Zdarzają się jednak sytuacje, w których faktura nie znajduje zastosowania. I właśnie w takich przypadkach wykorzystuje się noty obciążeniowe, znane również jako noty księgowe lub noty uznaniowo-obciążeniowe. Przy ich pomocy dokumentuje się przychody i koszty, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Stosuje się je tym samym w sytuacjach, kiedy wykorzystanie faktur nie jest możliwe.

W jakich sytuacjach spotkać się można z notą księgową? Jest wiele przykładów operacji, które księgowane są na podstawie noty obciążeniowej. Stosuje się je w sytuacjach, kiedy konieczne jest m.in.:

● naliczenie kar umownych,

● naliczenie karnych odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań,

● przeniesienie na nabywcę kosztów, które nie podlegają opodatkowaniu,

● udokumentowanie żądania wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela,

● skorygowanie pomyłek w wystawionych wcześniej dokumentach księgowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, noty księgowe znajdują szerokie zastosowanie chociażby w instytucjach publicznych. Często korzystają z nich również przedsiębiorcy, którzy współpracują z instytucjami pozarządowymi.


nota-obciazeniowa-(1).jpg

Jak zaksięgować notę obciążeniową?


Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgowanie not księgowych jest jak najbardziej możliwe i mogą one stanowić podstawę zapisów dokonywanych w księgach rachunkowych. Warunkiem jest jednak spełnienie przez notę pewnych wymogów, które precyzyjnie opisano w ustawie. O jakich wymogach mowa?

Poprawnie wystawiona nota księgowa powinna zawierać informacje wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości:

● rodzaj dowodu i jego numer identyfikacyjny,

● określenie stron dokonujących operacji gospodarczej (nazwy i adresy),

● opis i wartość operacji (o ile to możliwe wyrażoną również w jednostkach naturalnych),

● datę dokonania operacji oraz sporządzenia dowodu (o ile daty te są różne),

● podpis wystawcy dowodu, a także osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

● stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia go w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca i sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), a także podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Co warto podkreślić, nota obciążeniowa nie musi zawierać odręcznego podpisu. Wynika to z faktu, iż nie dokumentuje zmiany stanu aktywów, a także nie stanowi dowodu zastępczego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wystarczy, by na nocie znalazły się informacje, które umożliwią ustalenie tożsamości stron. Nota wstawiana jest zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden trafia do kontrahenta, zaś drugi pozostaje w firmie i stanowi podstawę do ujęcia operacji w księgach przedsiębiorstwa.

Co w sytuacji błędnie wystawionej noty? Podobnie jak w przypadku błędnej faktury istnieje możliwość dokonania jej korekty. Następuje to poprzez wystawienie kolejnej noty – tym razem pozbawionej błędu.


Jak wygląda nota obciążeniowa?


Wystawienie noty księgowej nie jest niczym trudnym, gdyż jest to dokument księgowy, który przypomina nieco fakturę, jednak ma mniej informacji.

Nota obciążeniowa powinna zawierać wszystkie informacje wymienione już w poprzednim punkcie, a ze względu na fakt, iż dotyczy transakcji, które nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, nie wymaga wykazywania stawek podatku, wartości netto i brutto dla każdej z pozycji. Wystarczy jedynie nazwać zrealizowaną czynność i wykazać wysokość zastosowanego obciążenia.


Świetne rozwiązania finansowe dla małych firm


Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz źródła finansowania zobacz eFaktoring NFG, który umożliwia zamianę faktur sprzedaży na gotówkę. W 5 minut od wystawienia faktury możesz otrzymać wpływ na konto! Nie musisz już czekać 30 czy 60 dni na wpłatę od kontrahenta. 
Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS.Innym, świetnym narzędziem dla przedsiębiorców jest Fakturatka, dzięki której mali przedsiębiorcy rozkładają na raty faktury zakupowe z przyszłym terminem płatności. A co ważne mogą to być faktury zarówno za sprzęt, towar czy zakupioną usługę np. nową stronę internetową, remont lokalu usługowego czy sesję zdjęciową do reklamy. Sam proces rozkładania na raty jest bardzo prosty - wystarczy na specjalnie przygotowanym kalkulatorze wskazać kwotę faktury i liczbę rat na jaką chce się rozłożyć płatność, a następnie zaakceptować warunki finansowania SMSem. NFG reguluje płatność w terminie na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto wskazane przez NFG.

Załóż darmowe konto i na kalkulatorze wylicz wysokość raty! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty zatwierdzisz umowę kodem SMS.