Udostępnij:
25-01-2024

Nadpłata kredytu – na czym polega i jakie niesie za sobą korzyści?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które z reguły zaciąga się na długi, zwykle 30-letni okres. W tak długim odcinku czasowym sytuacja finansowa zmienia się wielokrotnie. Pojawienie się w domowym budżecie nadwyżek finansowych rodzi zwykle pytania o zasadność wcześniejszej spłaty lub przynajmniej nadpłaty zobowiązania. Czy nadpłata kredytu hipotecznego to dobry pomysł? Jak nadpłaca się kredyt?

Na czym polega nadpłata kredytu hipotecznego?


Spłata kredytu, zarówno gotówkowego, jak i hipotecznego, odbywa się na podstawie dołączonego do umowy kredytowej harmonogramu. W dokumencie tym wyszczególnione są terminy płatności rat i ich wysokość. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by w dowolnym momencie na spłatę zobowiązania przeznaczyć większe środki, tj. spłacić kredyt w całości lub dokonać jego nadpłaty. Czym jest nadpłata? Nadpłata kredytu hipotecznego polega na wcześniejszym spłacaniu większej sumy pieniędzy, niż wynika to z ustalonych w harmonogramie rat. Wpłacone na rachunek kredytu środki zmniejszają zadłużenie i powodują automatyczne przeliczenie kredytu. Innymi słowy, bank na nowo ustala harmonogram spłat i przekazuje go klientowi.

Czym nowy harmonogram różni się od pierwotnego? To już zależy od kredytu. W większości przypadków nadpłata kredytu skutkuje obniżeniem raty. Bank rozkłada bowiem pozostałą do spłaty kwotę zobowiązania na liczbę miesięcy, które zakładał pierwotny harmonogram. Alternatywnym rozwiązaniem jest skrócenie harmonogramu. W tym przypadku raty pozostają na niezmienionym lub bardzo zbliżonym poziomie, ale jest ich odpowiednio mniej. Z uwagi na fakt, że zobowiązanie spłacane jest wcześniej, to korzystniejsza z ekonomicznego punktu widzenia opcja.

Co daje nadpłata kredytu hipotecznego? Plusy i minusy


Decyzja o nadpłacie kredytu hipotecznego na ogół podyktowana jest kwestiami ekonomicznymi. Nie stanowią one jednak jedynych powodów, dla których warto rozważyć taki krok. Nadpłacenie kredytu hipotecznego to również:

● Poprawa zdolności kredytowej – spłacenie kredytu może mieć pozytywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Banki zwracają bowiem uwagę na to, jak sumiennie spłacamy zobowiązania i jak dużo ich mamy. Wcześniejsza spłata kredytu może więc istotnie poprawić ocenę kredytową.

● Większa elastyczność finansowa – nadpłata kredytu daje większą swobodę finansową. Mniejsze obciążenia z tytułu rat otwierają drogę do realizacji wielu planów i marzeń. Pozwalają również szybciej zgromadzić środki na kolejną nadpłatę lub całkowitą spłatę kredytu.

● Mniejszy stres – posiadanie wielkiego zobowiązania jest dla wielu osób bardzo obciążające. Wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu może tym samym przynieść dużą ulgę i zmniejszyć stres związany z posiadanym zadłużeniem.

Czy istnieją jakiekolwiek wady nadpłat kredytu hipotecznego? To bardzo dobra decyzja, jednak trzeba się liczyć z tym, że w niektórych przypadkach instytucje finansowe mogą naliczyć dodatkowe opłaty z tego tytułu. Zwłaszcza jeśli przekraczają one pewien limit określony w umowie kredytowej. Między innymi z tego względu tak ważne jest, by wcześniej sprawdzić warunki kredytu w celu uniknięcia nieprzewidzianych kosztów.

GettyImages-169816890.jpg


Jak nadpłacać kredyt hipoteczny?


Nadpłata kredytu hipotecznego może być zarówno w formie jednorazowych większych wpłat, jak i regularnych, dodatkowych rat obok raty podstawowej. Dobierając odpowiednią strategię, należy uwzględnić wspomniane wcześniej opłaty, które z tytułu nadpłaty kredytu może naliczyć bank.

Dokonując nadpłaty kredytu, trzeba również pamiętać, by środki przekazać na właściwy numer konta. W treści umowy lub w systemie bankowości internetowej znajdziemy dwa numery rachunków dla posiadanego kredytu. Jeden do bieżących spłat i drugi, przeznaczony do nadpłat oraz wcześniejszej spłaty. Jeśli większe środki znajdą się na pierwszym rachunku, kredyt się nie przeliczy. Bank będzie po prostu pobierał każdego miesiąca ratę w wysokości wynikającej z harmonogramu. Dopiero wpłata na drugi rachunek skutkować będzie przeliczeniem kredytu i w rezultacie obniżeniem rat lub skróceniem okresu kredytowania. Jeśli na rachunku tym znajdzie się kwota w wysokości pozwalającej spłacić całe zadłużenie, kredyt zostanie ostatecznie rozliczony.