Udostępnij:
12-07-2023

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – procedura i koszty

Ubieganie się o kredyt hipoteczny jest na ogół czasochłonne i wymagające. Wymaga wielu analiz, porównywania ofert i kalkulacji, by spośród dostępnych możliwości wybrać tę, która będzie najbardziej dopasowana do potrzeb i jednocześnie najkorzystniejsza finansowo. Całkowita spłata kredytu nie oznacza końca obowiązków, z jakimi liczyć musi się kredytobiorca. Musi on bowiem zadbać również o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Jak przebiega procedura i ile kosztuje takie wykreślenie?

Kto i kiedy może się starać o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej?


Wpis do hipoteki stanowi dla banku formę zabezpieczenia spłaty zaciąganego kredytu. I choć bank może czuć się z takim zabezpieczeniem dość komfortowo, dłużnik już niekoniecznie. Dlaczego? Gdyż doskonale zdaje on sobie sprawę z faktu, że ewentualne problemy ze spłatą zaciągniętego zobowiązania mogą się w najgorszym przypadku zakończyć zajęciem nieruchomości.

Wpis do hipoteki to czynność, która realizowana jest przez sąd na wniosek właściciela nieruchomości. W przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny jest to jeden z kroków całego procesu – warunek uruchomienia kredytu. Co dzieje się ze wpisem w momencie wygaśnięcia wierzytelności? W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie kroków mających na celu usunięcie wpisu z hipoteki. Bank nie podejmuje takich kroków, więc o usunięciu hipoteki z księgi wieczystej musi zadbać sam właściciel.

Warunkiem wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej jest wygaśnięcie zobowiązania. Następuje ono m.in. na skutek spłaty długu, potrącenia czy chociażby zwolnienia z długu. Jeśli hipoteka zabezpiecza kilka wierzytelności, usunięcie wpisu możliwe jest dopiero w momencie, gdy wygaśnie ostatnia wierzytelność. Konieczna jest do tego zgoda wierzyciela hipotecznego – tj. pisemne potwierdzenie wygaśnięcia zobowiązania. Zgodnie z treścią art. 100 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. „w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej”.


Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki?


Skuteczne wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wymaga dopełnienia przez właściciela nieruchomości szeregu formalności. Przede wszystkim musi on uzyskać zgodę wierzyciela. Po spłaceniu pożyczki czy kredytu zabezpieczonego hipoteką wierzyciel zobowiązany jest wystawić tzw. kwit mazalny. Jest to nic innego jak dokument potwierdzający wygaśnięcie długu zabezpieczonego hipoteką. Banki na ogół wystawiają takie kwity bezpłatnie, jednak nie jest to zasadą.

Jeśli wierzycielem hipotecznym jest bank, zgoda na wykreślenie hipoteki nie musi mieć notarialnie potwierdzonych podpisów. Pisemne oświadczenie banku jest w takiej sytuacji wystarczającym potwierdzeniem. Nieco inaczej jest w przypadku pożyczek prywatnych – one niestety muszą mieć notarialnie poświadczone podpisy.

Dysponując kwitem mazalnym, można przejść do kolejnego kroku, czyli wypełnienia wniosku o wykreślenie hipoteki – mowa o formularzu KW-WPIS, który dostępny jest chociażby na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to czterostronicowy formularz, który wymaga wskazania sądu rejonowego i wydziału ksiąg wieczystych, do którego kierowany jest wniosek, numeru księgi wieczystej, której sprawa dotyczy, i wskazania treści swojego żądania – tj. wykreślenia hipoteki. W dalszej części formularza należy przekazać wszystkie wymagane dane osobowe wnioskującego i wskazać na załączniki do składanego wniosku – kwit mazalny oraz potwierdzenie dokonania opłaty sądowej.


jak-wykreslic-hipoteke-(1).jpg


Opłata sądowa za wykreślenie hipoteki


Wykreślenie hipoteki wymaga nie tylko właściwie wypełnionego wniosku i kwitu mazalnego, ale również dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty sądowej w wysokości 100 zł. Opłaty tej dokonać można bezpośrednio w kasie sądu lub ewentualnie przelewem bankowym na rachunek wydziału ksiąg wieczystych.