Udostępnij:
12-04-2023

Jak działa odwrócona hipoteka i kogo może zainteresować?

Mieszkanie to bardzo często najważniejszy składnik naszego majątku. Aktywo, które zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa i bezpieczną lokatę kapitału. Nieruchomość można w każdym momencie sprzedać i w ten sposób uzyskać środki na zaspokojenie różnych potrzeb. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyny sposób na pozyskanie gotówki. Rozważyć warto również odwróconą hipotekę. Jak działa odwrócony kredyt hipoteczny? Kto powinien zainteresować się takim rozwiązaniem?

Co to jest odwrócona hipoteka?


Kredyt hipoteczny to skuteczny sposób na spełnienie marzeń o własnej nieruchomości. Zasada jego działania jest bardzo prosta – bank pożycza klientowi niezbędne środki, jednak w celu zredukowania ponoszonego ryzyka oczekuje wpisu do hipoteki. Co to oznacza w praktyce? Ewentualne problemy ze spłatą zobowiązania mogą w najgorszym wypadku doprowadzić do utraty kredytowanej nieruchomości. Przejmie ją bank, by następnie ją sprzedać i w ten sposób zaspokoić swoje roszczenia.

Jak działa odwrócona hipoteka? W sposób analogiczny, jednak zakłada odwrócenie ról. Decyzję o skorzystaniu z takiego rozwiązania podejmuje właściciel nieruchomości, który w danym momencie poszukuje dodatkowych środków. Nieruchomość, będąca przedmiotem umowy odwróconej hipoteki, jest wyceniana, a ustalona wartość rynkowa wypłacana właścicielowi nieruchomości jednorazowo lub w miesięcznych ratach. Co warto podkreślić, właściciel „sprzedawanej” nieruchomości ma prawo mieszkać w niej do końca swojego życia. Bank przejmuje nieruchomość oraz pełnię praw właścicielskich dopiero w momencie śmierci właściciela.

Na rynku funkcjonuje dziś wiele podmiotów, które oferują umowę odwróconej hipoteki, jednak planując skorzystanie z takiego rozwiązania, warto zdecydować się na ofertę jednego z banków. Dlaczego? Gdyż tylko umowy zawierane z bankami są regulowane stosowną ustawą – tj. ustawą z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. Zawarcie umowy z podmiotem niebędącym bankiem może się tym samym wiązać z większym ryzykiem.

odwrocona-hipoteka-(1).jpg


Odwrócona hipoteka a renta dożywotnia


Pytanie, które często pojawia się w kontekście odwróconej hipoteki, dotyczy jej podobieństwa do renty dożywotniej. Czym różnią się oba te produkty? Decydując się na odwrócony kredyt hipoteczny, należy liczyć się z tym, że miesięczne raty będą wypłacane przez ściśle określony czas – aż do momentu wypłaty kwoty, która po zsumowaniu będzie równa ustalonej na początku wartości nieruchomości. Może się tym samym zdarzyć, że nieruchomość zostanie „spłacona” na długo przed śmiercią właściciela, co oznacza, że w pewnym momencie nie będzie już mógł liczyć na comiesięczne raty, które dotychczas zasilały jego budżet.

Renta dożywotnia zakłada przeniesienie praw do nieruchomości na podmiot, który zobowiązuje się do wypłacania właścicielowi dożywotniej renty. Renta również ustalana jest w oparciu wycenę przekazywanej nieruchomości, jednak, jak wskazuje nazwa, wpłacana jest dożywotnio. Nie ma tym samym obaw, że w pewnym momencie właściciel nieruchomości utraci płynność finansową spowodowaną zaprzestaniem wypłacania świadczenia.


Kogo może zainteresować odwrócony kredyt hipoteczny?


Zarówno renta dożywotnia, jak i odwrócona hipoteka to produkty adresowane przede wszystkim do osób starszych. O ile nie mają bliskich krewnych, którym chcieliby przekazać posiadaną nieruchomość, mogą zdecydować się na jeden z takich produktów i w ten sposób poprawić swoją sytuację finansową. Jest to warte rozważenia rozwiązanie dla osób samotnych, jak i tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i pilnie potrzebują gotówki – w formie miesięcznych rat lub jednorazowej wypłaty. To o tyle ciekawe rozwiązanie, że pozwala szybko poprawić sytuację finansową, a jednocześnie nie pozbawia prawa do korzystania z nieruchomości.