Udostępnij:
23-03-2023

Na czym polega odzyskiwanie wierzytelności?

Ściąganie wierzytelności spędza sen z powiek przedsiębiorcom. Niestety zatory płatnicze są zmorą wielu branż i nierzadko zmuszają przedsiębiorców do korzystania z usług profesjonalnych firm windykacyjnych. Jak przebiega proces ściągania należności? Jakie rodzaje i metody windykacji wyróżniamy?

Czym jest windykacja?


Pod pojęciem windykacji kryje się dochodzenie własności za pomocą środków dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa. Innymi słowy jest to  proces odzyskiwania długów. I choć może się wydawać, że zatory płatnicze dotykają nielicznych przedsiębiorców, statystyki pokazują, że tendencja jest niepokojąca. Perturbacje gospodarcze wywołane przez pandemię, a teraz potęgowane przez konsekwencje wojny w Ukrainie coraz częściej zmuszają przedsiębiorców do interesowania się ofertami firm windykacyjnych i kancelarii komorniczych.

Jak jeszcze przedsiębiorcy mogą walczyć o utrzymanie płynności finansowej? Ciekawym rozwiązaniem jest niewątpliwie faktoring. Wprawdzie wymaga on dysponowania nieprzeterminowanymi fakturami wystawionymi kontrahentom z odroczonym terminem płatności, jednak jest to skuteczne narzędzie służące dyscyplinowaniu klientów. Konieczność rozliczenia się bezpośrednio z firmą faktoringową sprawia, że kontrahenci płacą chętniej i w terminie.Ściąganie wierzytelności – rodzaje i metodyDziałania realizowane przez firmy windykacyjne przybierają różne formy. Jedne z podstawowych metod stosowanych metod dochodzenia długów możemy podzielić na miękkie i twarde.

Windykacja miękka zakłada stosowanie działań, które nie wywierają na dłużniku zbyt dużej presji. Mowa o motywowaniu do uregulowania należności – telefonicznym przypominaniu o istniejącym zadłużeniu czy wysyłaniu wezwań do zapłaty. Działania te nie powinny negatywnie przełożyć się na relację z dłużnikiem i wielu przypadkach okazują się skuteczne.

Jeśli mimo przypomnień i ponagleń dłużnik nie kwapi się do uregulowania zaległości, sięga się zwykle po metody windykacji twardej. Na tym etapie formułuje się zwykle przedsądowe wezwanie do zapłaty, a następnie kieruje sprawę do sądu. Jeżeli i takie działania nie przynoszą pożądanych rezultatów, sprawa kierowana jest do komornika, który finalnie dokonuje zajęcia majątku dłużnika.

Alternatywna klasyfikacja rodzajów windykacji wyróżnia jej trzy rodzaje. Są to:

windykacja polubowna,

● windykacja sądowa,

● windykacja komornicza.


Nie da się ukryć, że najkorzystniejszym dla wierzyciela wariantem jest windykacja polubowna. Skierowanie sprawy do sądu wiąże się bowiem z koniecznością dopełnienia wielu formalności, poniesienia kosztów oraz długiego oczekiwania na rozwiązanie sprawy. Jeśli dług jest stosunkowo niewielki, sprawa może zamknąć się po ok. 2 miesiącach, jednak w przypadku dużych kwot może się ciągnąć nawet latami.


windykacja-naleznosci-(2).jpg

Jak przebiega typowy proces odzyskiwania wierzytelności?


By rozpocząć proces windykacyjny, trzeba uprzednio go zainicjować. Co trzeba podkreślić, nie warto z podjęciem tej decyzji zwlekać. Bagatelizowanie problemu i odkładania działań w czasie sprawi, że dłużnik będzie coraz mniej zdeterminowany do tego, by należność zwrócić. Nie bez znaczenia jest również to, że każdy dzień zwłoki zmniejsza szansę na odzyskanie środków – zwłaszcza w sytuacji pogarszającej się sytuacji finansowej dłużnika.

Proces windykacji rozpocząć warto o działań polubownych, które w wielu przypadkach przynoszą pożądane efekty. Działania te realizować można samodzielnie lub przekazać je kancelarii windykacyjnej. Brak reakcji ze strony dłużnika otwiera drogę do postępowania sądowego. Sprawę skierować można na drogę sądową w tradycyjnym sądzie lub skorzystać z Elektronicznego Postępowania Upominawczego (UPO). Uzyskanie korzystnego wyroku z tytułem egzekucyjnym i nadaną klauzulą wykonalności pozwala przejść do ostatniego etapu procesu – egzekucji komorniczej.