Udostępnij:
07-06-2021

Na czym polega gwarancja bankowa i kto może z niej skorzystać?

: Z każdą transakcją zawieraną przez podmioty gospodarcze wiąże się pewne ryzyko. Strony umowy muszą być tego świadome i albo ryzyko to akceptować, albo odpowiednio się przed nim zabezpieczyć. Możliwości jest co najmniej kilka. Jedną z ciekawszych jest niewątpliwie gwarancja bankowa. Na czym polega? Kto i w jaki sposób może z niej skorzystać?

Co to jest gwarancja bankowa?


Gwarancja bankowa to umowa zawierana między gwarantem (bankiem) a beneficjentem gwarancji (wierzycielem).

Wierzycielem może być zarówno przedsiębiorca, jak i osoba fizyczna. Każdy podmiot, który obawia się, że należność nie zostanie spłacona w terminie.
Przy pomocy gwarancji bankowej zabezpieczyć można nie tylko transakcję sprzedaży, lecz także spłatę kredytu, rat leasingowych, zapłatę cła, rękojmi, zwrot zaliczki itd. Możliwości jej zastosowania są naprawdę bardzo szerokie.

Zasada działania gwarancji bankowej jest bardzo prosta.

Jeśli dłużnik z jakiegoś powodu nie będzie w stanie terminowo uregulować swojego zobowiązania, obowiązek ten spadnie na gwaranta, czyli na bank lub ewentualnie grupę banków, które gwarancję wystawiły. Innymi słowy, ryzyko niewypłacalności kontrahenta zostaje przeniesione na gwaranta.

W jakich sytuacjach gwarancja bankowa znajduje zastosowanie?

Korzystają z niej przede wszystkim przedsiębiorstwa, które chcą poprawić swoją wiarygodność w oczach banku lub w oczach nowego kontrahenta. Gwarancja bankowa jest często warunkiem uzyskania pożyczki. Może być również wymagana przez kontrahenta, który obawia się ryzyka naszej niewypłacalności. Posiadając gwarancję bankową, znacznie łatwiej będzie nam przekonać potencjalnego pożyczkodawcę, że terminowo spłacimy dług, a nowego kontrahenta, że otrzyma on od nas zapłatę za dostarczony towar czy zrealizowaną usługę.

Gwarancje bankowe cenią sobie przede wszystkim niewielkie firmy oraz te uzależnione od dużego kontraktu. Dla nich ewentualna niewypłacalność kontrahenta byłaby poważnym
problemem i ryzykiem, które mogłyby doprowadzić nawet do bankructwa. Po gwarancje bankowe sięgają też duże firmy, realizujące większe przedsięwzięcia inwestycyjne, wymagające zaangażowania pokaźnych środków. Z gwarancję bankową znacznie łatwiej jest im uzyskać finansowanie dla planowanych przedsięwzięć.

Rodzaje gwarancji bankowych


Z uwagi na zakres formalności i tym samym łatwość uzyskania należnych środków wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje gwarancji bankowych:

● gwarancję bankową warunkową,

● gwarancję bankową bezwarunkową.

W przypadku gwarancji warunkowej uzyskanie przez beneficjenta środków z tytułu gwarancji jest stosunkowo kłopotliwe. Konieczne jest bowiem spełnienie wszystkich warunków zapisanych w umowie i przeprowadzenie procesu weryfikacyjnego. Bank sprawdzi między innymi, czy roszczenie jest zasadne i czy złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty, które mogą potwierdzić jego słuszność.

Gwarancja bankowa bezwarunkowa jest przeciwieństwem gwarancji bankowej warunkowej. W jej przypadku beneficjent nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków i przedstawiać dokumentów, które podlegają weryfikacji przez bank. Wypłata należności następuje na żądanie beneficjenta i nie wymaga podjęcia żadnych dodatkowych czynności.

Ile kosztuje gwarancja bankowa i jak ją uzyskać?


Uzyskanie gwarancji wymaga posiadania zdolności kredytowej i bardzo często spełnienia kilku dodatkowych warunków. Konieczne może być chociażby założenie rachunku bankowego w danym banku i przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń, np. depozytu, nieruchomości. Pozytywna ocena kredytowa oraz spełnienie stawianych przez gwaranta warunków powala na zawarcie umowy, która automatycznie wygasa po spłacie zadłużenia.
Cena usługi na ogół ustalana jest w sposób indywidualny, na podstawie oceny wiarygodności finansowej klienta, i najczęściej ma charakter prowizyjny. Prowizja naliczana jest od sumy gwarancyjnej, a często towarzyszą jej też opłaty dodatkowe – np. opłata za rozpatrzenie wniosku czy wystawienie promesy kredytowej.