Udostępnij:
14-12-2023

Metody optymalizacji procesów logistycznych

Właściwe zaprojektowanie procesów logistycznych to niezwykle wymagające zadanie, które dodatkowo wymaga ciągłego monitoringu i optymalizacji. Zadanie to ułatwia wprawdzie nowoczesna technologia, jednak nie zmienia to faktu, że logistykę w firmie trzeba odpowiednio poukładać i dostosować do specyfiki prowadzonej działalności. Jakie wyzwania niosą za sobą procesy logistyczne? W jaki sposób można je optymalizować?

Procesy logistyczne – czym są i jakie niosą za sobą wyzwania?


Wraz z rozwojem skali biznesu pojawiają się na ogół problemy, które dotychczas nie były nawet postrzegane w kategorii możliwych wyzwań. Coś, co dotychczas funkcjonowało bez najmniejszego zgrzytu, przy zwiększonej produkcji czy sprzedaży nagle zaczyna przypominać o swoim istnieniu – spędzać sen z powiek i zmuszać do poszukiwania optymalnych rozwiązań. Takim obszarem są niewątpliwie procesy logistyczne.

Pozyskanie nowych klientów i konieczność zwiększenia produkcji to szansa na rozwój i poprawę wyniku finansowego przedsiębiorstwa, jednak i spore wyzwanie w kontekście procesów logistycznych. Może się bowiem okazać, że dotychczasowy łańcuch dostaw wymaga przeorganizowania – np. opiera się na jednym dostawcy, który nie jest w stanie sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na konkretne półprodukty czy surowce. Przeanalizować warto również to, czy przesadne uzależnianie się od jednego dostawcy nie generuje dla firmy zbyt dużego ryzyka. Ewentualne problemy dostawcy mogą bowiem szybko sparaliżować działanie podmiotu, spowodować kosztowne przestoje i ryzyko naliczenia kar umownych przez finalnych odbiorców.

Zwiększenie produkcji może też pociągać za sobą konieczność posiadania większej powierzchni magazynowej, by mieć gdzie składować materiały oraz gotowe produkty. Większym wyzwaniem będzie też sama dystrybucja. Konieczność realizowania częstszych dostaw lub obejmujących znacznie większy obszar kraju pociąga za sobą koszty i na ogół wymaga zwiększenia zatrudnienia. Warto to wziąć pod uwagę i zastanowić się nad optymalnym modelem działania. Być może korzystniejszym wariantem będzie skorzystanie z usług zewnętrznego podmiotu. Alternatywnym rozwiązaniem może być również porzucenie modelu, który zakłada istnienie centralnego magazynu, na rzecz kilku magazynów regionalnych. By podjąć właściwą decyzję, należy gruntownie przeanalizować problem – tj. uwzględnić wszystkie potencjalne korzyści, koszty i ryzyka.

GettyImages-1160194628.jpg

Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie


Raz zaprojektowany łańcuch dostaw czy szeroko rozumiany proces logistyczny nie kończy zadania przedsiębiorcy i nie zwalnia go z obowiązku dalszej optymalizacji. Jest to tak naprawdę niekończący się obowiązek ciągłego doskonalenia i poprawy efektywności działania. Może się bowiem okazać, że przyjęte w procesie decyzyjnym założenia były niewłaściwe. Bywa i tak, że pewne istotne kwestie zostały przeoczone lub sytuacja społeczno-ekonomiczna zmieniała się na tyle, że konieczne okazuje się ponowne przyjrzenie się procesom logistycznym w firmie.

Jak optymalizuje się procesy logistyczne? Punktem wyjścia jest na ogół audyt logistyczny, czyli innymi słowy dokładne przyjrzenie się procesowi logistycznemu w celu zidentyfikowania jego ewentualnych problemów, słabych punktów czy ewentualnych zakłóceń. Zadanie to powierza się zwykle zewnętrznym ekspertom, którzy obiektywnym okiem są w stanie spojrzeć na problemy, które wymagają właściwego zaadresowania.

Bardzo dobrą praktyką jest również zaangażowanie w proces pracowników. Oni bowiem najlepiej wiedzą, jak funkcjonują procesy w firmie, gdzie szukać ewentualnego pola do optymalizacji i gdzie firma niepotrzebnie traci pieniądze. Wiedzą oni też, na co narzekają poszczególne zespoły i co należy poprawić. Nierzadko pracownicy są w stanie zaproponować gotowe rozwiązania dla wielu niezidentyfikowanych jeszcze przez kierownictwo problemów. Skorzystanie z tej wiedzy niesie za sobą obustronne korzyści. Przedsiębiorstwo poprawi efektywność procesów logistycznych, wygeneruje pewne oszczędności i poprawi poziom satysfakcji klientów. Pracownicy natomiast stracą powody do narzekań. Co więcej, utwierdzą się w przekonaniu, że są słuchani, a ich zdanie jest istotne dla kierownictwa.