Udostępnij:
28-03-2023

Na czym polega optymalizacja procesów biznesowych?

Bardzo często procesy biznesowe nazywa się sercem czy krwiobiegiem organizacji. Dlaczego? Gdyż to od ich prawidłowego funkcjonowania zależy ogólna kondycja podmiotu. Jakiekolwiek niedoskonałości, problemy czy zatory mogą bardzo szybko doprowadzić do poważnych problemów. Między innymi z tego względu konieczne jest nieustanne doskonalenie procesów biznesowych, by w ten sposób nie tylko redukować koszty czy zwiększać przychody, ale też minimalizować ryzyko. Jak optymalizuje się procesy biznesowe?

Optymalizacja procesów w firmie – istota i cel


Przez optymalizację procesów biznesowych należy rozumieć taką ich modyfikację, która pozwala na zwiększenie satysfakcji klienta końcowego lub samego przedsiębiorstwa. Zmian w istniejących procesach dokonuje się na wielu płaszczyznach i w zakresie szeregu parametrów. Szukanie optymalnego rozwiązania czy modelu postępowania wymaga jednak uprzedniego określenia właściwego kryterium jakościowego – najczęściej procesy optymalizuje się, mając na uwadze minimalizację kosztów, redukcję ryzyka lub poprawę jakości.

Można tym samym stwierdzić, że celem optymalizacji procesów biznesowych jest generowanie szeroko rozumianych korzyści dla przedsiębiorstwa. Dla większości organizacji celem będzie ograniczenie aktualnie ponoszonych kosztów lub skrócenie czasu trwania samego procesu. Nie jest to jednak zasadą – w wielu przypadkach znacznie większą korzyść dla przedsiębiorstwa stanowi redukcja ryzyka. Za przykład posłużyć mogą liczne procesy biznesowe realizowane przez instytucje finansowe. Podmioty działające w tej branży często podlegają ścisłym regulacjom, a jakiekolwiek błędy czy opóźnienia mogą skutkować naliczeniem niemałych kar finansowych. W przypadku podmiotów reprezentujących branżę produkcyjną optymalizacja nierzadko zakłada również poprawę jakości finalnego produktu, co przekłada się na zmniejszenie liczby reklamacji, rosnącą satysfakcję klientów oraz tak cenną w biznesie renomę.

optymalizacja-procesow-w-firmie.jpg


Jak przebiega optymalizacja procesów produkcyjnych i biznesowych?


Optymalizacja procesów biznesowych czy produkcyjnych nie jest zadaniem łatwym. A już na pewno takim, które można przeprowadzić w kilka chwil. Konieczne jest bowiem dokładne zapoznanie się z aktualnym stanem procesu i ustalenie jego kluczowych parametrów. By ocenić skuteczność planowanej zmiany lub samego jej wdrożenia, trzeba uprzednio zweryfikować, jak wiele czasu zajmuje proces, ile osób angażuje, z jakim kosztem się wiąże itd. Pozyskane na tym etapie informacje pozwalają wstępnie oszacować ewentualne korzyści lub porzucić plany optymalizacyjne ze względu na brak zasadności ekonomicznej. Szacowanie potencjalnych korzyści ułatwia również planowanie i priorytetyzowanie projektów optymalizacyjnych czy automatyzacyjnych.

Kwalifikacja procesu do optymalizacji pozwala przejść do właściwego zadania, jakim jest dokładne jego prześledzenie. Etap ten zakłada dokładną analizę poszczególnych kroków procesu oraz ustalenie ich zasadności. Wprawny analityk biznesowy lub specjalista zajmujący się optymalizacją procesów produkcyjnych będą w stanie na tym etapie wskazać słabe punkty procesu, zbędne kroki oraz zmiany, które mogą przyczynić się poprawy efektywności działania. Jest to również moment, który pozwala zastanowić się nad rozwiązaniem czy technologią, które usprawnią proces.

W środowisku biznesowym, gdzie zdecydowana większość procesów realizowana jest przy użyciu komputera, technologia pozwala skutecznie adresować wyzwania. Pozwala nie tylko automatyzować procesy i wykonywać je znacznie szybciej niż ręcznie przez człowieka, ale też bez ryzyka popełnienia błędu. Trzeba być jednak świadomym, że wprowadzenie pożądanych zmian nie zawsze jest realne – często okazuje się zbyt kosztowne lub niemożliwe ze względu na kiepską jakość firmowych danych czy przestarzałe programy, na których firma opiera swoje procesy.


Masz firmę? To Cię zainteresuje!


Wielu naszych Klientów, którzy monitorują procesy w swoich firmach, często korzysta z usług firm konsultingowych specjalizujących się w optymalizacji procesów. Traktują to jak inwestycję, ale nierzadko koszt takich usług jest wysoki. Dlatego korzystają z Fakturatki - usługi rat dla biznesu, która pozwala rozłożyć na raty wszystkie firmowe wydatki. 

Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!

Załóż darmowe konto i na kalkulatorze wylicz wysokość raty! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty zatwierdzisz umowę kodem SMS.