Udostępnij:
09-11-2022

Co to analiza PEST? Jak i po co się ją wykonuje?

Istnieje wiele metod badania warunków prowadzenia przedsiębiorstwa. Działania takie podejmuje się po to, by zidentyfikować silne i słabe strony podmiotu, ocenić jego możliwości rozwoju oraz wyzwania, z jakimi może się mierzyć. Analizy tego typu pozwalają także identyfikować zagrożenia, jakie mogą niekorzystnie wpłynąć lub nawet naruszyć fundamenty istnienia firmy. Jedną z niezwykle popularnych metod segmentacji warunków, w jakich działa dany podmiot, jest analiza PEST. Przedsiębiorstwa korzystają z niej, by lepiej poznać siebie i swój potencjał. W jaki sposób się ją przeprowadza i jakie niesie za sobą korzyści?
Ekspert NFGArtykuł powstał we współpracy z ekspertami NFG