Udostępnij:
21-06-2023

Proces zarządzania ryzykiem – etapy i metody

Prowadzenie jakiegokolwiek projektu biznesowego wiąże się z ryzykiem. Wprawdzie można je ignorować i liczyć na to, że się nie zmaterializuje, jednak może to być bardzo kosztowna strategia. Znacznie tańszym i jednocześnie skuteczniejszym rozwiązaniem będzie wdrożenie odpowiednio zaprojektowanego procesu zarządzania ryzykiem. Jakie etapy obejmuje taki proces? Jak skutecznie zarządzać ryzykiem w organizacji?

Zarządzanie ryzykiem – idea i cel


Ryzyko jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Nie ma możliwości, by całkowicie je wyeliminować. Istnieją jednak skuteczne sposoby na jego ograniczenie i właściwe nim zarządzanie. Trzeba być jednak świadomym tego, że nie jest to zadanie proste. To skomplikowany i wielowymiarowy proces, który wymaga niemałej wiedzy i doświadczenia. Mimo tych wyzwań nie należy bagatelizować problemu. Koszty ignorowania ryzyka są co do zasady wielokrotnie wyższe aniżeli koszt wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem.

Jaki jest podstawowy cel zarządzania ryzykiem? Zapewnienie organizacji bezpieczeństwa działań operacyjnych i uwrażliwienie zarządzających na kwestie, które powinny być dla nich równie istotne jak maksymalizacja zysku. Zarządzanie ryzykiem to również szansa na minimalizację kosztów. Ignorowanie ryzyka niesie za sobą szereg zagrożeń, które mogą okazać się niezwykle kosztowne. W skrajnych przypadkach mogą nawet doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa.


Proces zarządzania ryzykiem – etapy


Zarządzanie ryzykiem to proces ciągły, a nie działanie doraźne. Wymaga nieustannej pracy i ciągłego doskonalenia stosowanych metod. Zmieniające się nieustannie otoczenie przedsiębiorstwa powoduje bowiem pojawianie się coraz to nowych ryzyk. Weryfikuje również skuteczność stosowanych metod i pociąga za sobą konieczność ich ciągłego doskonalenia.

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje kilka etapów. Są to:

identyfikacja ryzyka – pierwszym i jednym z najistotniejszych etapów procesu jest identyfikacja zagrożeń, które w większym lub mniejszych stopniu mogą zagrozić funkcjonowaniu podmiotu;

pomiar i ocena ryzyka – zidentyfikowanym ryzykom należy następnie przypisać możliwe konsekwencje i ustalić, czy organizacja może je po prostu zaakceptować, czy jednak powinna się w jakiś sposób zabezpieczyć na wypadek ich zaistnienia;

działania zaradcze – nazwanie ryzyk i oszacowanie potencjalnych szkód, jakie mogą wyrządzić, pozwala zaprojektować odpowiednie kontrole lub podjąć inne działania, które pozwolą zminimalizować ryzyko;

monitorowanie i kontrola ryzyka – etap, który zakłada bieżący monitoring pojawiających się ryzyk, ocenę stosowanych metod i podejmowanie działań naprawczych, by doskonalić stosowane metody i jeszcze lepiej zarządzać ryzykiem;

raportowanie ryzyka – nieodzownym etapem zarządzania ryzykiem jest jego bieżące raportowanie. Osoby odpowiedzialne za ryzyko, a także osoby decyzyjne w firmie muszą być świadome ryzyka i uwzględniać je przy realizacji swoich obowiązków.

zarzadzanie-ryzykiem-(1).jpg


Techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem


Istnieje wiele metod i technik zarządzania ryzykiem, a ich dobór w dużej mierze zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Inne bowiem ryzyka występują w branży produkcyjnej, a inne w branży finansowej. Instytucje finansowe są obecnie mocno regulowane, co oznacza, że muszą podejmować działania wynikające wprost z przepisów prawa. W pewnym sensie można uznać, że mają nieco ułatwione zadanie, jednak nie zwalnia ich to z samodzielnego identyfikowania innych ryzyk, które mogą mieć wpływ na ich funkcjonowanie.

Jak identyfikuje się ryzyka w organizacji? Poprzez listy kontrolne, burze mózgów, analizę przyczynowo-skutkową czy drzewa prawdopodobieństwa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować kilka tych metod jednocześnie i w tej sposób tworzyć jak najbardziej kompletne katalogi występujących i potencjalnych zagrożeń.


Jesteś przedsiębiorcą? To Cię zainteresuje!


Wystawiasz faktury z długim terminem płatności? Zamień je na gotówkę w 5 minut!
Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego NFG może wypłacić pieniądze jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto Twojej firmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!

Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS.


Innym ciekawym rozwiązaniem są raty dla biznesu. Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.

Załóż darmowe konto i na kalkulatorze wylicz wysokość raty! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty zatwierdzisz umowę kodem SMS.