Udostępnij:
28-12-2022

Metoda kasowa rozliczania podatku VAT – istota i zasady

Podatek VAT rozliczać można na kilka różnych sposobów. Na zasadach ogólnych, kwartalnie lub metodą kasową. Każda z tych metod ma swoje wady i zalety, które warto znać przed dokonaniem wyboru. Czym charakteryzuje się metoda kasowa rozliczania podatku VAT i dla kogo jest dostępna? W jakich sytuacjach warto ją rozważyć?

Na czym polega metoda kasowa?


Podatek VAT rozliczać można na dwa sposoby – stosując metodę memoriałową oraz kasową. Co do zasady przedsiębiorca, który dokonał sprzedaży towaru lub wykonał konkretną usługę, zobowiązany jest do rozliczenia podatku w momencie wystawienia kontrahentowi faktury. Opisana powyżej zasada to nic innego jak metoda memoriałowa.

Przepisy podatkowe dopuszczają jednak odejście od tej metody i rozliczanie podatku VAT alternatywnym sposobem – tj. metodą kasową. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje nie w momencie wystawienia kontrahentowi faktury, ale dopiero kiedy doszło do zapłaty. Metoda te niewątpliwie ułatwia utrzymanie bieżącej płynności finansowej – przedsiębiorca nie musi bowiem z własnej kieszeni pokrywać należnego podatku VAT – dokonuje tego dopiero w chwili, gdy otrzyma należne środki.

Kto może korzystać z takiej formy rozliczania podatku VAT? Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia w zakresie korzystania z metody kasowej, zwanej też metodą uproszczoną. Stosować ją mogą wyłącznie tzw. mali podatnicy, a więc podmioty, których roczne przychody nie przekraczają równowartości 2 milionów euro.


Metoda kasowa – wyjątki


Metoda kasowa zakłada, że VAT przedsiębiorca rozlicza dopiero w momencie otrzymania płatności od klienta. Przed zaistnieniem tego faktu nie uwzględnia go rejestrach VAT ani pliku JPK. Analogicznie wygląda rozliczenie podatku VAT w przypadku księgowania faktur zakupowych – naliczony podatek odlicza się dopiero w dniu, na który przypada płatność. Co w sytuacji, gdy faktura opłacona zostanie częściowo? W takiej sytuacji prawo do odliczenia VAT-u przysługuje tylko w opłaconej części.

Obowiązujące przepisy podatkowe przewidują pewien wyjątek od tej reguły. Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT niezależnie od tego, czy zapłata została dokonana, jeśli jednocześnie spełnione są dwa warunki:

● minęło 180 dni od wykonania usługi lub wydania towaru,

● transakcja realizowana jest na rzecz osób prywatnych lub firm niebędących czynnymi podatnikami VAT.

Metoda-kasowa-(1).jpg

Wady i zalety metody kasowej

Korzystanie z metody kasowej jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności lub funkcjonują w środowisku, w którym opóźnienia w płatnościach zdarzają się często. Dzięki stosowaniu metody kasowej przedsiębiorca nie musi finansować podatku VAT z własnej kieszeni, ale dopiero w momencie, gdy fizycznie otrzyma środki od kontrahenta. Biorąc pod uwagę fakt, że młodzi przedsiębiorcy najczęściej nie znają realiów branży, do której wchodzą, oni również powinni rozważyć skorzystanie z metody kasowej i uchronić się w ten sposób przed niepotrzebnymi problemami z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej.

Korzystanie z metody kasowej niesie za sobą też pewne niedogodności. Wspomnieć należy przede wszystkim o konieczności dokładnego monitorowania spływu należności i dokonywania na tej podstawie niezbędnych księgowań. Metoda ta może okazać się szczególnie uciążliwa, gdy klienci nie będą opłacać faktur jednorazowo, ale na raty. W takiej sytuacji każda częściowa spłata będzie wymagała odrębnego księgowania. O rezygnacji z metody kasowej powinni pomyśleć również przedsiębiorcy, którzy często miewają problemy z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań. Dlaczego? Odliczenie VAT-u możliwe jest bowiem dopiero w momencie przekazania należnych środków sprzedawcy.


Rozwiązania finansowe pozwalające utrzymać płynność finansową


Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego faktor może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto faktoranta mogą dotrzeć nawet w 5 minut!Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!