Udostępnij:
12-06-2022

Kto może płacić preferencyjne składki ZUS?

Uruchomienie działalności gospodarczej nie stanowi dziś większego problemu. Konieczne jest jedynie dopełnienie kilku formalności. O wiele trudniejsze jest znalezienie pomysłu na biznes, który miałby szansę na powodzenie. Wyzwaniem często są również pieniądze – zarówno te niezbędne na starcie, jak i na pokrycie bieżących kosztów działania. Na szczęście początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje oraz preferencyjne stawki ZUS. Kto może skorzystać z takich ułatwień? Jakie niosą za sobą konsekwencje?

Jak założyć działalność gospodarczą?


Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to cel wielu osób. Wbrew pozorom założenie własnego biznesu nie jest trudne. Znacznie trudniejsze jest znalezienie pomysłu na biznes, który miałby szansę na powodzenie. Jeśli już uda nam się na niego wpaść i podejmiemy decyzję o założeniu działalności, nie pozostanie nam nic innego jak:

● wybrać nazwę firmy,

wybrać stosowne kody PKD, odpowiadające planowanej działalności,

● zweryfikować konieczność posiadania ewentualnych pozwoleń i koncesji,

● wybrać optymalną formę opodatkowania,

● zweryfikować obowiązek rejestracji do podatku VAT,

● zdecydować w kwestii prowadzenia księgowości (samodzielnie lub z pomocą biura),

● założyć firmowy rachunek bankowy,

● sprawdzić dostępność ewentualnych dotacji i programów wsparcia,

● zapoznać się z dostępnymi ulgami dla młodych przedsiębiorców,

● zarejestrować działalność.

Sam proces rejestracji działalności jest niezwykle prosty i szybki. Co więcej, można go przeprowadzić online. Dokonując rejestracji w CEIDG, można jednocześnie zawnioskować o nadanie numerów NIPREGON i wysłać zgłoszenia do GUS, US czy ZUS/KRUS.


Czym jest ulga na start?


Z myślą o przedsiębiorcach, którzy dopiero rozpoczynają działalność lub wracają do biznesu, a poprzednią działalność zamknęli przynajmniej 5 lat temu i dodatkowo nie planują świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, ustawodawca przewidział tzw. ulgę na start. Jest to forma wspierania rozwoju przedsiębiorczości, z której przedsiębiorca może korzystać przez 6 miesięcy. W ramach ulgi jest on zwolniony z obowiązku płacenia składek na:

● ubezpieczenie społeczne (tj. emerytalne, rentowe i wypadkowe),

● Fundusz Pracy,

● Fundusz Solidarnościowy.

Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki czemu przedsiębiorca ma możliwość bezpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia. Brak obowiązku płacenia pozostałych składek z jednej strony ułatwia start młodym biznesom, jednak trzeba liczyć się z konsekwencjami – korzystanie z ulgi skutkuje brakiem odkładania składki na przyszłą emeryturę oraz brakiem ewentualnego świadczenia w przypadku choroby czy wypadku.

preferncyjne-składki-ZUS-(1).jpg


Preferencyjny ZUS w 2022 roku


Skorzystanie z ulgi na start nie blokuje możliwości skorzystania z kolejnego ułatwienia dla młodego biznesu – tj. możliwości płacenia przez 24 miesiące preferencyjnych składek ZUS. Wprowadzone przez ustawodawcę ograniczenia są w przypadku preferencyjnego ZUS-u bardzo zbliżone do warunków korzystania z ulgi na start – nowa działalność lub powrót do biznesu po przynajmniej 5 latach i jednocześnie zakaz świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy.

Składki na ubezpieczenia społeczne standardowo naliczane są od kwoty odpowiadającej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 5 922 zł, co przekłada się na podstawę w wysokości 3 553,20 zł.

Preferencyjne składki ZUS naliczane są od kwoty odpowiadającej zaledwie 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, czyli od zaledwie 903 zł. W efekcie preferencyjne składki kształtują się w 2022 roku następująco:

● składka emerytalna (19,52%) – 176,27 zł,

● składka rentowa (8,00%) – 72,24 zł,

● składka chorobowa (2,45%) – 22,12 zł,

● składka wypadkowa (1,67% dla niewielkich podmiotów) – 15,08 zł,

● Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45%) – 0,00 zł.


Łączne przekłada się to na zaledwie 285,71 zł, podczas gdy obciążenia w standardowej wysokości wynoszą 1 211,28 zł.