Udostępnij:
30-05-2023

Kiedy warto zdecydować się na przekształcenie spółki?

Raz wybrana forma prawna działalności gospodarczej wcale nie musi być utrzymywana przez cały okres jej prowadzenia. Istnieje wiele przesłanek, które mogą skłonić wspólników do przekształcenia spółki. Bardzo często są to kwestie stricte ekonomiczne, ale nie tylko – bywa, że powodem jest planowana sprzedaż czy chęć oddzielenia majątku prywatnego od majątku spółki. W jaki sposób przebiega takie przekształcenie? Jakich formalności trzeba dopełnić?

Dlaczego warto pomyśleć o przekształceniu spółki?


Decydując o wyborze konkretnej formy prawnej dla powoływanej do życia spółki, bierzemy na ogół pod uwagę aktualne czynniki ekonomiczne, planowany rodzaj działalności, a także plany jej rozwoju w perspektywie kilku najbliższych lat. Rzeczywistość na ogół szybko weryfikuje nasze wybory i uzmysławia, że pod uwagę należało wziąć również wiele innych aspektów, o których nawet nie pomyśleliśmy. Nie bez znaczenia są również zachodzące nieustannie zmiany polityczno-gospodarcze, które mogą zmusić do zmiany skali lub profilu działalności, a w skrajnych wypadkach nawet do sprzedaży prowadzonego biznesu.

W jakich sytuacjach warto pomyśleć o zmianie dotychczasowej formy prawnej spółki? Może to okazać się dobrym pomysłem, jeśli zależy nam m.in. na:

● minimalizacji ryzyka,

● zmniejszeniu odpowiedzialności wspólników,

● oddzieleniu majątku prywatnego od majątku spółki,

● zredukowaniu kosztów operacyjnych,

● pozyskaniu inwestora,

● sprzedaży spółki w niedalekiej przyszłości.

W początkowej fazie rozwoju biznesu przychody są na ogół niewielkie, a więc niewielkie jest również ryzyko ponoszone przez wspólników. Istotnie zmienia się to w przypadku dynamicznego rozwoju firmy – ewentualne potknięcie może bowiem bardzo niekorzystnie odbić się na kondycji finansowej wspólników, którzy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Nie bez znaczenia jest również to, że konkretne rodzaje spółek niosą za sobą konieczność spełnienia dodatkowych obowiązków nałożonych przez ustawodawcę (np. konieczność prowadzenia pełnej księgowości). Niesie to za sobą określone koszty, które w wielu przypadkach mogą okazać się zupełnie niepotrzebne.

Rozważając zmianę dotychczasowej formy organizacyjnej, warto dokładnie przeanalizować wszelkie za i przeciw. Co warto podkreślić, nie należy się przesadnie sugerować kwestiami ekonomicznymi – w wielu przypadkach rozsądniejszym posunięciem będzie przeanalizowanie dostępnych możliwości pod kątem ryzyka, aktualnej struktury organizacyjnej podmiotu czy dodatkowych obowiązków. Z jednej strony formalności mogą być dość uciążliwe, jednak, chociażby przy planowaniu sprzedaży spółki, mogą okazać się bardzo pomocne.


przekształcenie-społki.jpg

Jak przebiega przekształcenie spółki?


Przekształcenie spółki możliwe jest niemal w każdej sytuacji. Na krok taki zdecydować mogą się zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, i przekształcić ją w jednoosobową spółkę kapitałową (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), jak również przedsiębiorcy posiadający już spółkę prawa handlowego. Wyjątek od reguły stanowią spółki, które znajdują się obecnie w likwidacji lub w stanie upadłości. Trzeba się jednak liczyć z tym, że zmiana formy organizacyjnej może za sobą pociągać zmianę dotychczasowej nazwy podmiotu.

Zmiana formy organizacyjnej spółki możliwa jest na trzy różne sposoby – tj. poprzez:

● przekształcenie,

● założenie spółki i przeniesienie do niej majątku,

● zamknięcie działalności i założenie spółki.

Przekształcenie spółki pozwala zachować jej dotychczasową tożsamość podmiotową i ciągłość działania. Proces ten odbywa się na zasadach i zgodnie z procedurami szczegółowo opisanymi w Kodeksie spółek handlowych. Konieczne jest m.in. przygotowanie sprawozdania finansowego, opracowanie planu przekształcenia spółki, zawiadomienie wspólników i podjęcie uchwały o przekształceniu.