Udostępnij:
13-09-2022

Jak inflacja wpływa na kondycję firm?

Słowo „inflacja” odmieniane jest w ostatnich miesiącach przez wszystkie przypadki. Sytuacja taka jednak nikogo nie dziwi, gdyż wysoka i dynamicznie rosnąca inflacja bardzo negatywnie odbija się na budżetach polskich rodzin. Mocno dotyka również przedsiębiorców, którzy nie tylko muszą się zmagać z rosnącymi cenami energii czy materiałów, lecz także z rosnącymi oczekiwaniami płacowymi swoich pracowników. Czym jest inflacja i jak wpływa na przedsiębiorców? W jaki sposób można próbować ograniczyć jej negatywne skutki?

Czym jest inflacja?


Inflację definiuje się jako długotrwały proces wzrostu cen w gospodarce narodowej i jednoczesny spadek wartości pieniądza. Innymi słowy, jest to taki stan gospodarki, w którym globalny popyt przewyższa globalną podaż, a jej zwiększenie nie jest możliwe w łatwy sposób. Najbardziej widocznym efektem inflacji jest spadek siły nabywczej pieniądza. Dynamicznie rosnące ceny sprawiają, że za dokładnie tę samą kwotę pieniędzy można z każdym dniem kupić coraz mniej produktów.

W polskich realiach za utrzymanie inflacji w ustalonych ryzach odpowiada Narodowy Bank Polski. Cel inflacyjny wynosi 2,5%, jednak dopuszczalne jest jego odchylenie w wysokości 1 punktu procentowego. Oznacza to, że inflacja utrzymująca się w przedziale od 1,5% do 3,5% nie wymaga od NBP podejmowania żadnego działania stabilizującego. Jeśli inflacja znajdzie się poza dopuszczalnymi ramami, Narodowy Bank Polski może sięgnąć po jeden z kilku instrumentów interwencyjnych, by na powrót ukierunkować inflację do akceptowalnego przedziału wartości.


Z czego wynika inflacja?


Przyczyny inflacji bywają bardzo różne, jednak do najważniejszych zalicza się:

  • przesadnie dużą emisję pieniądza (nieproporcjonalną do wzrostu gospodarczego),

  • niewłaściwą strukturę gospodarki,

  • niewłaściwie prowadzoną politykę stóp procentowych,

  • sytuację geopolityczną na świecie (konflikty zbrojne, pandemie),

  • nadmierny wzrost wynagrodzeń w gospodarce,

  • istotne wzrosty cen surowców i żywności.

Jak inflacja wpływa na przedsiębiorców?


Rosnące ceny surowców, energii i materiałów bezpośrednio przekładają się na wyniki finansowe przedsiębiorców i zmuszają ich do aktualizowania swoich polityk cenowych. Inflacja istotnie utrudnia ponadto planowanie i budżetowanie, co rodzi dodatkowe ryzyko i naraża przedsiębiorców na potencjalne straty. W środowisku dynamicznie rosnących cen nasila się również presja pracowników na wzrost wynagrodzeń, co również niekorzystnie wpływa na stronę kosztową biznesu i przekłada się na jego wynik netto. Destabilizację powoduje ponadto większa skłonność pracowników do zmiany pracy, co wynika z chęci utrzymania przez nich dotychczasowego poziomu życia. Wysoka inflacja bardzo niekorzystnie przekłada się tym samym na kondycję finansową przedsiębiorstw, a dodatkowo destabilizuje fundamenty ich działania.

inflacja-(1).jpg

W kontekście inflacji korzystne dla przedsiębiorców może być dokonanie niezbędnych zakupów z odpowiednim wyprzedzeniem lub na zapas. Jest to szczególnie zalecane, gdy ceny niezbędnych materiałów dynamicznie rosną i nic nie wskazuje na to, by trend ten miał się odwrócić. Gdzie szukać środków na sfinansowanie większych zakupów? Z pomocą przyjść może firma faktoringowa. Sprzedając jej nieprzeterminowane faktury, wystawione kontrahentom z odroczonym terminem płatności, przedsiębiorca może szybko odzyskać środki zamrożone na fakturach i przeznaczyć je na zakupy. Rozwiązanie takie rozważyć warto również z innego względu – rezygnacja z kredytu kupieckiego i opłacenie faktury w momencie dokonywania zakupu to często szansa na wynegocjowanie rabatu. Zobacz naszą ofertę faktoringuCo, jeśli przedsiębiorca nie kredytuje sprzedaży i nie dysponuje fakturami, które mógłby przekazać firmie faktoringowej?
Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!