Udostępnij:
19-01-2023

Ile kosztuje założenie firmy?

Założenie działalności gospodarczej nie jest dziś ani trudne, ani przesadnie czasochłonne. Znacznie trudniejsze jest znalezienie pomysłu na biznes, który miałby szansę na powodzenie. Decydując się na rozpoczęcie przygody w roli przedsiębiorcy, trzeba również liczyć się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Ich wysokość w dużej mierze zależy od wybranej formy prawno-organizacyjnej. Ile konkretnie kosztuje założenie firmy?

Rejestracja działalności gospodarczej


Koszty rejestracji działalności gospodarczej w dużej mierze zależą od tego, na jaką formę prawno-organizacyjną zdecyduje się przedsiębiorca. W zdecydowanie najbardziej komfortowej sytuacji znajdują się ci, którzy planują założenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Dlaczego? Gdyż wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatny.

Nieco inaczej prezentuje się sytuacja w przypadku rejestracji działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), który jest wymagany w momencie zakładania spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej czy z ograniczoną odpowiedzialnością. W takich przypadkach konieczne jest wniesienie opłaty stałej w wysokości 500 zł. Liczyć trzeba się również z kosztami usług notarialnych oraz wynoszącą 100 zł opłatą za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przedsiębiorca decydujący się na rejestrację spółki musi ponadto dysponować niezbędnym kapitałem założycielskim. Wprawdzie d la spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi on zaledwie 5 tys. zł, jednak dla spółki akcyjnej już 100 tys. zł.

Jeszcze do 2015 roku rejestracja do VAT wiązała się z koniecznością wniesienia stosownej opłaty, jednak obecnie czynność ta jest bezpłatna. Płatne jest jedynie wydanie potwierdzenia rejestracji – opłata wynosi 170 zł . Dodatkowe koszty nie są naliczane również za zgłoszenie do ZUS


Podatek i koszty notarialne


Wniesienie kapitału do spółki zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym nie jest przychodem i tym samym spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia od niego podatku od osób prawnych. Konieczne jest jednak odprowadzenie od kapitału założycielskiego podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wynosi 0,5% i liczony jest od  kapitału zakładowego, pomniejszonego o opłaty za wpis do KRS i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zawarcie umowy spółki komandytowej lub z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga poświadczenia przez notariusza, co oznacza dodatkowe koszty. Ich wysokość również zależy od kapitału zakładowego. Jeśli kapitał założycielski wynosi nie więcej niż 3 tys. zł, opłata to 100 zł. Jeśli jest to więcej niż 2 miliony zł, jest to już 6770 zł i 0,25% nadwyżki ponad 2 miliony zł. Maksymalna wysokość opłaty ustanowiona została na poziomie 10 tys. zł.koszty-załozenia-firmy-(1).jpg

Pozostałe koszty założenia działalności gospodarczej


Same koszty rejestracji działalności i zgłoszenia jej w organach takich jak ZUS czy Urząd Skarbowy to oczywiście nie wszystko, na co musi być przygotowany przedsiębiorca. Prowadzenia działalności gospodarczej wymaga otworzenia firmowego rachunku bankowego, który z reguły jest płatny. Konieczne będzie również wyrobienie pieczątki firmowej, co wiąże się z kosztem przynajmniej kilkudziesięciu złotych.

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia rachunkowości. Księgi wprawdzie przedsiębiorcy prowadzić mogą we własnym zakresie, jednak najczęściej przekazują zadanie to profesjonalistom. Koszt obsługi księgowej zależy od wielu czynników, w tym między innymi od formy prawno-organizacyjnej, liczby dokumentów księgowych, liczby zatrudnionych pracowników itd.
Prowadzenie wielu rodzajów działalności wymaga uzyskania stosownych licencji i pozwoleń. Ich wydanie na ogół wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, które warto zweryfikować i uwzględnić w tworzonym biznesplanie.