Udostępnij:
17-06-2022

Trudny wybór formy prawnej działalności gospodarczej

Uruchomienie biznesu to cel wielu osób, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że istnieje wiele form prawnych działalności gospodarczej. Każda z nich ma swoje wady i zalety, a także niesie za sobą inny poziom ryzyka i dodatkowych obowiązków. W jakich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem będzie jednoosobowa działalność gospodarcza, a w jakich spółka? Czym charakteryzują się poszczególne formy prawna działalności gospodarczej?

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?


Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest łatwe, ale tego samego nie można powiedzieć o samym procesie rejestracji. Uruchomienie biznesu nie stanowi większego problemu, jednak niewątpliwie trzeba już na samym początku podjąć szereg istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ta dotycząca wyboru formy prawnej przyszłej działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najbardziej podstawowa i jednocześnie najchętniej wybierana forma prawna. Doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy przedsiębiorca zamierza prowadzić swój biznes samodzielnie, zależy mu na niskich kosztach i ograniczonych do minimum formalnościach. Zaletami jednoosobowej działalności gospodarczej są ponadto brak konieczności wniesienia kapitału początkowego oraz możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, o ile przychody nie przekraczają równowartości 2 milionów euro.

Z drugiej jednak strony taka forma prawna niesie za sobą pewne wady. Mowa przede wszystkim o ciążącym na przedsiębiorcy ryzyku – za zobowiązania firmy odpowiada on całym swoim majątkiem. Na jednoosobową działalność gospodarczą warto tym samym postawić w przypadku przedsięwzięć, które nie są obarczone zbyt dużym ryzykiem.

rodzaje-działalnosci-gospodarczej-(1).jpg


Pozostałe formy prawne działalności gospodarczej


Oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza to tylko jedna forma prawna, którą rozważyć może przyszły przedsiębiorca. Możliwości jest znacznie więcej – mowa zarówno o spółkach osobowych, jak i kapitałowych. Do wyboru są m.in.:

Spółka cywilna – wymaga minimum dwóch wspólników. Nie jest samodzielnym podmiotem w obrocie gospodarczym, tj. nie dokonuje we własnym imieniu czynności prawnych. Jej założenie nie wymaga wkładu własnego, a odpowiedzialność za zobowiązania firmy ciąży na wspólnikach spółki.

Spółka jawna – wymaga minimum dwóch wspólników. Stanowi oddzielny podmiot w obrocie gospodarczym. Jej założenie nie wymaga wkładu własnego, a odpowiedzialność za zobowiązania firmy ciąży na spółce i jej wspólnikach.

Spółka partnerska – wymaga minimum dwóch partnerów. Stanowi oddzielny podmiot w obrocie gospodarczym. Jej założenie nie wymaga wkładu własnego, a odpowiedzialność za zobowiązania firmy, podobnie jak w spółce jawnej, ciąży na spółce i jej wspólnikach.

Spółka komandytowa – wymaga minimum dwóch wspólników, w tym jednego komandytariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Stanowi oddzielny podmiot w obrocie gospodarczym. Jej założenie nie wymaga wkładu własnego, zaś odpowiedzialność za zobowiązania firmy ciąży na spółce i jej wspólnikach.

Spółka komandytowo-akcyjna – analogicznie jak w przypadku spółki komandytowej, wymaga minimum dwóch wspólników, w tym jednego komandytariusza oraz jednego akcjonariusza, który nie odpowiada za zobowiązania spółki. Stanowi oddzielny podmiot w obrocie gospodarczym. Wymaga wniesienia minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 50 tys. zł. Odpowiedzialność za zobowiązania firmy ciąży na spółce i komplementariuszu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wymaga minimum jednego założyciela. Ma osobowość prawną i jest samodzielnym podmiotem w obrocie gospodarczym, niezależnym od jej wspólników. Wymaga wniesienia minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5 tys. zł. Odpowiedzialność za zobowiązania firmy ciąży na spółce.

Spółka akcyjna – wymaga minimum jednego założyciela. Ma osobowość prawną i jest samodzielnym podmiotem w obrocie gospodarczym, niezależnym od jej wspólników. Wymaga wniesienia minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 100 tys. zł. Odpowiedzialność za zobowiązania firmy ciąży na spółce.