Udostępnij:
14-11-2023

Angażowanie pracowników – dlaczego jest tak ważne?

Wiele się ostatnio mówi i pisze o tzw. cichym odejściu (ang. quiet quitting), które bezpośrednio wiąże się z tematem zaangażowania pracowników. Ciche odejście nie oznacza wprawdzie rezygnacji z pracy, ale angażowanie się w nią w minimalnym zakresie. Niezbędnym do tego, by nie zostać zwolnionym. Jak przeciwdziałać takim zjawiskom, motywować i budować zaangażowanie pracowników? Jak skutecznie badać poziom ich satysfakcji?

Na czym polega budowanie zaangażowania pracowników i dlaczego jest ważne?


Zaangażowany pracownik to pracownik wydajny, mający jasno określony cel i poczucie, że wykonywana przez niego praca ma sens. Powierzone obowiązki wykonuje z należytą starannością, chętnie realizuje dodatkowe zadania, sugeruje zmiany i ulepszenia warte wdrożenia. I choć mogłoby wydawać się, że większość pracowników jest zaangażowanych w swoje obowiązki i wykonuje je z należytą starannością, rzeczywistość pokazuje, że jest nieco inaczej. Doskonale obrazuje to trend quiet quitting, który zyskuje ostatnio na znaczeniu.

Czym jest tzw. ciche odejście? Wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z odejściem z pracy, a jedynie ze zmianą dotychczasowego do niej podejścia. Praca nie jest stawiana już na pierwszym miejscu – spycha się ją na dalszy plan. Oznacza to, że pracownicy coraz częściej wykonują niezbędne minimum. Nie angażują się w dodatkowe zadania, nie wykazują entuzjazmu i nie czują satysfakcji z pracy.

Brak zaangażowania pracowników bezpośrednio przekłada się na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Co zrobić, by na nowo zaangażować zespół i przywrócić mu utracony entuzjazm? Nie jest to łatwe zadanie. Konieczne jest bowiem przekonanie członków grupy, że większe zaangażowanie i poświęcenie dodatkowego czasu i energii to dobra inwestycja nie tylko dla firmy, ale również dla nich samych. Kluczowe jest również monitorowanie nastrojów pracowników, wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz wdrożenie kultury dialogu.


Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników


Dbanie o zaangażowanie i wysoki poziom satysfakcji pracowników niewątpliwie się opłacają, jednak podstawowe pytanie brzmi, jak to robić prawidłowo. Punktem wyjścia powinno być regularne badanie satysfakcji pracowników. Tylko na podstawie przeprowadzanych badań i ankiet, obejmujących wszystkich zatrudnionych w firmie pracowników, można wyciągać właściwe wnioski, obserwować skuteczność podejmowanych działań i podejmować odpowiednie kroki zaradcze.

O czym warto pamiętać przy projektowaniu badania satysfakcji? Przede wszystkim o pełnej transparentności i zapewnieniu pracownikom anonimowości. Tylko w taki sposób zachęcić ich można do szczerego i pełnego podzielenia się opinią na temat kultury organizacyjnej firmy, zachowania przełożonych czy współpracowników, własnych obaw i planów na przyszłość. By do udziału w badaniu zachęcić jak największą liczbę pracowników, należy właściwie je wypromować, zaangażować w proces kierownictwo firmy, a także przeprowadzić je we właściwym czasie – z pewnością nie w okresie przedświątecznym czy urlopowym, a także nie po zakomunikowaniu pracownikom złych lub dobrych wieści (tj. rekordowych wyników czy planowanych zwolnieniach), gdyż może to zaburzyć zebrane wyniki.


jak-angazowac-pracownikow.jpg


Jak zadbać o wysoki poziom zaangażowania pracowników?


Budowa zaangażowania pracowników wbrew pozorom nie jest trudnym do zrealizowania zadaniem – tj. nie wymaga ze strony pracodawcy poczynienia ogromnych nakładów finansowych czy całkowitej zmiany dotychczasowego sposobu działania. Sposobami na zwiększenie zaangażowania pracowników są m.in.: jasna i klarowna wizja i misja firmy, kultura organizacyjna oparta na dialogu i szacunku, budowa dobrej atmosfery w zespołach, dbanie o równowagę między życiem prywatnym a osobistym, docenianie pracowników, wsłuchiwanie się w ich potrzeby, angażowanie ich w procesy decyzyjne czy wspieranie ich indywidualnego rozwoju.