Udostępnij:
18-05-2023

Na czym polega prowizyjny system wynagrodzeń?

Podmioty gospodarcze mogą w dużej mierze swobodnie kształtować politykę wynagradzania swoich pracowników. Muszą wprawdzie stosować się do obowiązujących przepisów prawa, jednak mają dowolność w zakresie wyboru systemu wynagradzania. Jeden z najpopularniejszych modeli wynagradzania stanowi system prowizyjny. Na jakich zasadach ustala się wynagrodzenie w systemie prowizyjnym? W jakich branżach praca na prowizji jest dziś standardem?

Jakie są systemy wynagradzania?


Projektując system wynagradzania w firmie, warto zajrzeć do Kodeksu pracy i zapoznać się dokładnie z jego treścią. W rozdziale „Wynagrodzenie za pracę” ustawodawca zawarł zasady, jakimi należy kierować się w momencie ustalania wynagrodzeń. I tak zgodnie z treścią art. 78 „wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy”.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie ma swobody w zakresie wyboru optymalnej organizacji wynagrodzeń. Co do zasady sięgnąć może po model:

● czasowy,

● akordowy,

● prowizyjny.

System czasowy to prawdopodobnie ten najpowszechniejszy. Zasada jego działania jest bardzo prosta – w umowie o pracę pracodawca zawiera wysokość wynagrodzenia, jakie przysługuje zatrudnionemu za przepracowanie godziny, dnia, tygodnia czy miesiąca. Jedyny czynnik, który wpływa na wysokość wynagrodzenia, to tym samym czas jego pracy.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku systemu akordowego, który koncentruje się nie na czasie pracy, ale na wydajności osoby zatrudnionej, czyli najczęściej liczbie wytworzonych przez nią produktów. Taki model wynagrodzeń pozwala skuteczniej motywować podwładnych do działania, jednak nie daje im pewności i stałości wynagrodzenia. Praca na akord jest typowa przede wszystkim dla zakładów produkcyjnych. W sprzedaży dominuje zaś system prowizyjny, który uzależnia wysokość należnego pracownikowi wynagrodzenia zarówno od ilości, jak i jakości wykonanych przez niego obowiązków.


Jak funkcjonuje system prowizyjny?


System prowizyjny opiera się na stawce procentowej, która stanowi podstawę obliczenia wysokości przysługującej pracownikowi pensji. Zasada działania takiego modelu wynagradzania jest bardzo prosta i doskonale odnajduje się wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość uzależnienia wynagrodzenia od wielkości zrealizowanej sprzedaży czy obrotu.

Ustaloną wartość – na przykład wspomnianą już wartość zrealizowanej przez pracownika sprzedaży – przemnaża się przez stawkę procentową i na tej podstawie wylicza wysokość należnej prowizji. Obowiązuje tu prosta zasada, w myśl której większe zaangażowanie i większa skuteczność pozwalają na wygenerowanie odpowiednio wyższego wynagrodzenia. Oznacza to teoretycznie nieograniczone wpływy, co niewątpliwie jest atutem, ale jednocześnie system prowizyjny cechuje się brakiem stabilności wynagrodzenia oraz dużym jego wahaniem.


Gdzie najczęściej występuje prowizyjny system wynagradzania?


Prowizyjny system wynagradzania pracowników powszechnie stosuje się w działach sprzedażowych. W ten sposób wynagradzani są m.in. doradcy finansowi, przedstawiciele ubezpieczeniowi, sprzedawcy w salonach samochodowych itd. Uzależnienie wysokości wynagrodzenia od osiąganych wyników jest jednym z czynników motywacyjnych. Dużo jednak zależy od tego, w jaki sposób firma zdecyduje się zaprojektować swój system wynagradzania. Bardzo często wypłaty są dwuskładnikowe – składają się z części stałej oraz prowizji uzależnionej od wyników.

Sama prowizja może być nieograniczona, co niewątpliwie skutecznie motywuje do większych starań, jednak nie jest to zasadą – wiele firm mimo wszystko ogranicza maksymalną wysokość prowizji. Powszechnie ustala się też cele sprzedażowe, których osiąganie pozwala skokowo zwiększać wynagrodzenie, ale tylko do pewnego poziomu.


System-prowizyjny-(1).jpg


Jesteś przedsiębiorcą i czasem brakuje Ci gotówki?


Wielu małych przedsiębiorców boryka się z problemem utrzymania płynności finansowej, gdyż oczekują na zapłatę faktur wystawionych z długim terminem płatności. Gdy przypada termin płatności składek ZUS, wypłat dla pracowników czy podatku, wciąż nie mają pieniędzy zamrożonych w fakturach. W takich wypadkach warto skorzystać z dostępnych narzędzi finansowych np. faktoringu. Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi.

Dokumentem na podstawie którego firma faktoringowa może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto firmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS