Udostępnij:
21-09-2022

Zwrot towaru zakupionego online na firmę

Zakupy w sieci cieszą się ogromną i stale rosnącą popularnością. Korzystają z nich nie tylko osoby fizyczne, lecz także przedsiębiorcy, którzy za pośrednictwem Internetu dokonują zakupów na firmę. Czy zrealizowane przez nich zakupy w sieci podlegają zapisom ustawy o prawach konsumenta? Jakie warunki muszą być spełnione, by móc dokonać zwrotu zakupionego towaru?

Co zawiera ustawa o prawach konsumenta?


Początkowo ustawa o prawach konsumentów zapewniała szereg praw osobom fizycznym, jednak zupełnie pomijała prawa przedsiębiorców. Wszystko zmieniło rok temu. Z początkiem 2021 roku przedsiębiorcy, podobnie jak wcześniej osoby fizyczne, zyskali prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrócenia zakupionego towaru w terminie 14 dni bez konieczności podawania przyczyny.

Dlaczego ustawa od początku nie obejmowała przedsiębiorców? Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami traktowane były jako profesjonalny obrót, który jednocześnie pozwalał na stosowne zabezpieczenie swoich interesów. Pod tym względem osoby fizyczne znajdują się w mniej uprzywilejowanej pozycji, stąd też ich interesy ustawodawca zabezpieczył w pierwszej kolejności. Z czasem zdecydowano, że zapisy ustawy warto rozszerzyć o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Nowelizacja ustawy z 2021 roku zmieniła wprawdzie dotychczasowy stan rzeczy, jednak przewidziała też pewne ograniczenia dla przedsiębiorców. Niestety nie w każdej sytuacji mają oni możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


Czy firma może zwrócić towar zakupiony przez Internet?


Uprawnienia konsumentów oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość precyzuje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Szczególnie istotny z punktu widzenia przedsiębiorców jest art. 38. Definiuje on sytuacje, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje i jednocześnie (art. 38a) jasno wskazuje, kto może z przewidzianego w ustawie prawa skorzystać:

„Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

Zapis ten sugeruje, że z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość może skorzystać osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG. Zapis ten nie tyczy się tym samym spółek. Nowelizacja spowodowana była w dużej mierze chęcią zabezpieczenia drobnych przedsiębiorców, którzy podobnie jak osoby fizyczne mają słabszą pozycję negocjacyjną i znacznie trudniej im zabezpieczyć swoje interesy niż dużym przedsiębiorstwom. Wprowadzona zmiana miała tym samym na celu zrównanie prawa drobnych przedsiębiorców z konsumentami.

jak-zwrocic-towar-na-firme-(1).jpg


Jak definiuje się zakup o charakterze zawodowym?


Istotnym szczegółem, zawartym w art. 38a, jest powiązanie prawa do zwrotu zakupionego na odległość towaru z istnieniem związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że o zrównaniu praw przedsiębiorców i konsumentów może być mowa tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje zakupu przedmiotu, który niezbędny jest mu do uzyskania przychodu.

Ustalenie, czy przedsiębiorca dokonuje zakupu o charakterze zawodowym, czy występuje w roli konsumenta, jest jednak bardzo trudne z perspektywy sprzedającego. Bazowanie na kodach PKD, które są dostępne w CEIDG, nie zawsze pozwala na wyciągnięcie właściwych wniosków.


Zakupy na raty dla firm on-line!

Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!