Udostępnij:
19-05-2022

Dotacja na otwarcie firmy – jak ją uzyskać?

Sfinansowanie swoich planów biznesowych bardzo często przysparza poważnych problemów. Nie każdy dysponuje bowiem niezbędnymi środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej i nie każdy może uzyskać kredyt w banku. Alternatywnym źródłem finansowania może być dotacja lub dofinansowanie na otwarcie firmy. Gdzie szukać takich możliwości finansowania? Kto może liczyć na uzyskanie dotacji na otwarcie działalności?

Źródła finansowania przedsiębiorstw


Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna przygodę z biznesem, na ogół ma bardzo mocno ograniczone możliwości w zakresie finansowania swoich planów inwestycyjnych. Banki niechętnie udzielają kredytów przedsiębiorcom, którzy nie funkcjonują na rynku odpowiednio długo i nie są w stanie udokumentować odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Między innymi z tego względu większość przedsiębiorców bazuje na środkach własnych, zyskach wypracowanych przez firmę (o ile już funkcjonuje) oraz dotacjach. Uzyskanie tych ostatnich nie jest jednak łatwe i nie w każdej sytuacji możliwe.

Ciekawą formą finansowania działalności jest również faktoring. To nowoczesna usługa finansowa, która stanowi niezwykle skuteczne narzędzie w walce o utrzymanie płynności. Polega na sprzedaży firmie faktoringowej nieprzeterminowanych faktur wystawionych kontrahentom z odroczonym terminem płatności. W rezultacie przedsiębiorca odzyskuje od ręki środki zamrożone na fakturach i może je przeznaczyć na dowolny cel – realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, zakup materiałów czy uregulowanie własnych zobowiązań. Faktoring to również szansa na uzyskanie zaliczki na poczet realizacji zlecenia, która następnie spłacona zostanie fakturą wystawioną kontrahentowi.

_DSC5675b.jpg


Dofinansowanie na otwarcie firmy


Decydując się na otwarcie działalności gospodarczej i będąc jednocześnie zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, warto pierwsze kroki skierować do powiatowego urzędu pracy. O ile w danym momencie urząd dysponuje środkami, a przyszły przedsiębiorca spełnia stawiane przez niego warunki, może on otrzymać nawet 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli warunki stawiane przez urząd pracy będą nie do spełnienia lub oferowana kwota niewystarczająca, warto zapoznać się z ofertą przygotowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” można uzyskać pożyczkę w wysokości nawet 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 100 tys. zł. Pożyczka ta jest bardzo korzystnie oprocentowana (max. 0,03% w skali roku), jednak również adresowana do wąskiego grona potencjalnych odbiorców – studentów, absolwentów, bezrobotnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Specjalne dofinansowania dostępne są również dla rolników i mieszkańców wsi. Rolnik zarejestrowany w KRUS może skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności do 100 tys. zł w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mieszkańcy wsi, którzy rolnikami nie są, mogą o podobną kwotę zawnioskować w urzędzie gminy (Lokalne Grupy Działania).

Istnieje ponadto wiele programów i dotacji finansowanych z funduszy unijnych, które co do zasady adresowane są do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferowane wsparcie bardzo często obejmuje nie tylko dotację na założenie własnej działalności gospodarczej, lecz także szeroko rozumiane doradztwo i profesjonalne szkolenia, które ułatwiają późniejsze prowadzenie biznesu. Wsparcie finansowe często obejmuje również czasowe pokrywanie kosztów ubezpieczeń społecznych.

By zapoznać się z aktualną ofertą dostępnych programów wsparcia w poszczególnych województwach, finansowanych ze środków unijnych, warto odwiedzić Portal Funduszy Europejskich i skorzystać z funkcjonującej na stronie wyszukiwarki dotacji.