Udostępnij:
19-07-2022

Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej to z jednej strony ogromne możliwości, a z drugiej – odpowiedzialność. Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzymuje zwolnienie lekarskie? Na jakie wsparcie może liczyć? Odpowiadamy na wszystkie pytania związane z L4 na własnej działalności gospodarczej. Wskazujemy na warunki otrzymania zasiłku chorobowego z ZUS i przedstawiamy jego aktualną wysokość.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?


By otrzymać zasiłek chorobowy, przedsiębiorca musi odprowadzać do ZUS składkę na ubezpieczenie chorobowe, która jest dobrowolna. Oznacza to, że przedsiębiorca może, ale nie musi korzystać z tego ubezpieczenia. Składka obliczana jest jako 2,45% podstawy wymiaru, co w 2022 roku przekłada się na obciążenia w wysokości 87,05 zł miesięcznie. Nie jest to duża kwota, jednak wielu przedsiębiorców świadomie rezygnuje z ubezpieczenia chorobowego. Dlaczego? Potencjalne świadczenie nie jest wcale wysokie, o czym za chwilę, a dodatkowo mocno ogranicza możliwości prowadzenia biznesu.

Warunkiem wypłaty zasiłku chorobowego jest nie tylko zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, lecz także jego terminowe opłacanie. Jakiekolwiek opóźnienia przekreślają szansę na zasiłek chorobowy. Wspomnieć należy również o okresie wyczekiwania, czyli okresie karencji, wynoszącym 90 dni. Oznacza to, że przez pierwsze 90 dni prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może liczyć na zasiłek chorobowy. Zapis taki wprowadzono, aby uniemożliwić rejestrację działalności tylko po to, by po chwili przejść na długotrwałe chorobowe.

Zapis dotyczący okresu wyczekiwania nie dotyczy przedsiębiorców, którzy zachowają ciągłość ubezpieczenia – dopuszczalna jest maksymalnie 30-dniowa przerwa. Rezygnacja z etatu i przejście na własną działalność pozwala tym samym uniknąć 90-dniowej karencji.

Zasiłek-chorobowy-a-działalnosc-gospodarcza-(1).jpg

Właściciel firmy jednoosobowej na zwolnieniu lekarskim


Korzystanie z zasiłku chorobowego przez przedsiębiorcę wiąże się z koniecznością złożenia stosownego formularza – ZUS nie dokonuje wypłaty zasiłku z urzędu. Złożenie zgłoszenia wymaga wypełnienia i przedłożenia stosownych dokumentów:

● zaświadczenia płatnika składek na druku Z-3b lub

● wniosku o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53.

Wypełniony dokument można przedłożyć osobiście w oddziale ZUS lub wypełnić i przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Po otrzymaniu zgłoszenia ZUS weryfikuje prawo do świadczenia, a następnie wylicza kwotę zasiłku i przekazuje ją przedsiębiorcy. Wypłaty realizowane są na bieżąco i nie później niż w terminie 30 dni od momentu przedłożenia przez ubezpieczonego wszystkich wymaganych dokumentów.

W okresie pobierania zasiłku chorobowego przedsiębiorca nie może podejmować żadnej pracy zarobkowej oraz wykonywać czynności zawodowych, które byłyby bezpośrednio związane z generowaniem dochodu. O ile w przypadku pracowników etatowych całkowite odseparowanie się od spraw zawodowych jest jak najbardziej możliwe, o tyle w przypadku przedsiębiorców już niekoniecznie. Między innymi z tego względu prawo dopuszcza pewne odstępstwa od reguły – przykładowo przedsiębiorca może na zwolnieniu chorobowym podpisywać dokumenty finansowe. Może również wyznaczyć swojego pełnomocnika, który zastąpi go w codziennych obowiązkach.

Ile płaci ZUS za zwolnienie lekarskie na własnej działalności?


Zwolnienie lekarskie niesie za sobą dwie wymierne korzyści. Po pierwsze, przedsiębiorca może liczyć na zasiłek chorobowy przysługujący za okres zwolnienia lekarskiego, a dodatkowo nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne za okres choroby.
Ile wynosi zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy? Uzależnione jest to od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zasiłek oblicza się jako średnią podstaw wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszoną o wskaźnik wynoszący 13,71%. Tak wyliczoną średnią należy następnie przemnożyć przez 80%. Za każdy dzień choroby przedsiębiorcy przysługuje 1/30 miesięcznej kwoty zasiłku (niezależnie od rzeczywistej liczby dni w danym miesiącu).

Problemy finansowe na zwolnieniu lekarskim

Niestety zwolnienie lekarskie przy własnej działalności gospodarczej wpływa znacząco na przychody. Jeśli potrzebujesz finansowania, a wystawiasz faktury z długim terminem płatnosci to sprawdź eFaktoring NFG i zamień faktury na gotówkę w 5 minut!Inną opcją jest rozłożenie na raty faktur, które musisz opłacić jako przedsiębiorca - faktury za towa, usługi, prąd czy oprogramowanie. Taką możliwość daje Ci Fakturatka NFG - raty dla biznesu. Załóż bezpłatne konto i sprawdź ile wyniesie Cię miesięczna rata.