Udostępnij:
26-04-2021

Zadatek a zaliczka – wszystko, co musisz wiedzieć

Z pewnością każdy z nas niejednokrotnie spotkał się z koniecznością opłacenia zadatku lub zaliczki. Wiele osób stosuje nawet te pojęcia zamiennie. Tymczasem zaliczka i zadatek istotnie się od siebie różnią i pociągają za sobą odmienne konsekwencje. Czym jest zadatek i zaliczka? Jakie są między nimi różnice i na co się zdecydować, by jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy?

Czym jest zaliczka, a czym zadatek?


Zaliczka, podobnie zresztą jak zadatek, to określonej wielkości kwota pieniędzy wpłacana na poczet usługi lub umowy, która ma zostać wykonana w przyszłości. Z pewnością niejednokrotnie zdarzyło ci się podpisywać umowę, która wymagała częściowej przedpłaty – np. zamawiając meble na wymiar, korzystając z profesjonalnych usług budowlanych lub decydując się na inny specjalistyczny serwis.

Zaliczka i zadatek pełnią tym samym rolę swoistego zabezpieczenia. Mają za zadanie motywować strony umowy do rzetelnego wywiązania się z jej warunków. Decydując się na skorzystanie z określonej usługi, zależy ci na tym, by została ona wykonana terminowo i zgodnie z ustaleniami. Spore ryzyko ponosi również usługodawca.

Dlaczego?

Możesz bowiem odstąpić od umowy lub ze względu na problemy finansowe nie być w stanie opłacić wykonanej usługi.

Odpowiednio formułując umowę i zamieszczając w niej zapisy o zaliczce lub zadatku, można mniej lub bardziej skutecznie zabezpieczyć interesy jej stron.
Wbrew pozorom zupełnie inny poziom zabezpieczenia oferuje zaliczka i zadatek.

Która opcja jest bezpieczniejsza?

Jakie są różnice między zaliczką a zadatkiem?


By właściwie zabezpieczyć swoje interesy w umowie, należy wiedzieć, czym różni się zaliczka od zadatku, a także jakie wywołują konsekwencje w przypadku wykonania lub niewykonania usługi.

Jeśli usługa zostanie wykonana zgodnie z ustaleniami, sprawa jest bardzo prosta i w obu przypadkach (zaliczki i zadatku) wygląda dokładnie tak samo – przedpłacone środki zaliczone zostaną na poczet kosztów.

Sprawa nieco bardziej komplikuje się w sytuacji niewykonania usługi. Jeśli nastąpiło to z winy kupującego, zadatek nie jest zwracany, ale zaliczka już tak, i to w całości. Jeżeli winę ponosi sprzedający, zobowiązany jest on zwrócić dwukrotność zadatku lub całość zaliczki. Można zatem powiedzieć, że zadatek bardzo skutecznie chroni interesy kupującego. Dużo skuteczniej niż zaliczka. Co w sytuacji, gdy umowa nie dochodzi do skutku z uwagi na przyczyny losowe? W takiej sytuacji zwracane w całości są zarówno zaliczka, jak i zadatek.

Zadatek a zaliczka – na co zwrócić uwagę?


W przypadku umów zawieranych przez osoby fizyczne zaliczka lub zadatek co do zasady są stosunkowo niewielkie. Większe ryzyko wiąże się na przykład z zakupem mieszkania i konieczności podpisania umowy przedwstępnej, gdyż w takiej sytuacji wymagana kwota może być już znacząca, a jej utrata dość dotkliwa.

W przypadku przedsiębiorców sytuacja wygląda podobnie, aczkolwiek operują oni zwykle wyższymi kwotami i tym samym podejmują większe ryzyko. Niezwykle ważne jest tym samym to, by dbać o swoje interesy, rozumieć różnice między zaliczką a zadatkiem i stosować umowy z odpowiednimi zapisami. Nieroztropność w tej kwestii może szybko doprowadzić do poważnych problemów finansowych, a w skrajnych przypadkach nawet do utraty płynności finansowej.

Znajdując się w tak trudnym położeniu, warto zainteresować się usługami faktoringowymi, które stanowią skuteczne narzędzie walki o utrzymanie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań. Sprzedaż nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności trwa zaledwie chwilę i nie wymaga dopełnienia wielu formalności. Stanowi tym samym doskonałe rozwiązanie finansowych problemów w sytuacjach, kiedy istotną rolę odgrywa czas. Środki z faktury mogą być udostępnione nawet w kilka minut, a cała procedura odbywa się online.Sprawdź nowość w NFG - faktoring zaliczkowy.