Udostępnij:
23-12-2022

Wykup samochodu z leasingu w kontekście Nowego Ładu

Nowy Ład wprowadził wiele zmian w sposobie rozliczania przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. Okazuje się jednak, że konsekwencje wprowadzonych zmian odczuwają również leasingobiorcy. Jakie zmiany wprowadził Nowy Ład w kontekście wykupu samochodu z leasingu na cele prywatne i w ramach prowadzonej działalności?

Leasing operacyjny i finansowy – podstawowe różnice


Decydując się wzięcie samochodu w leasing, przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności zdecydować się na konkretny rodzaj leasingu. Do wyboru ma dwa warianty leasingu:

● leasing operacyjny,

● leasing finansowy.

Wybór ten ma duży wpływ na sposób zawierania umowy, a także niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe. Wybierając leasing finansowy, przedsiębiorca włącza zakupiony środek trwały do swoich ksiąg rachunkowych i dokonuje z tego tytułu odpowiednich odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingu samochód pozostaje jego własnością. W przypadku leasingu operacyjnego auto pozostaje środkiem trwałym w księgach leasingodawcy i to on dokonuje dla niego odpisów amortyzacyjnych. W momencie, gdy okres umowy leasingowej dobiegnie końca, przedsiębiorca ma prawo do wykupu przedmiotu umowy. Co warto podkreślić, samochód po leasingu można wykupić zarówno dla celów prywatnych, jak i dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.


Wykup samochodu z leasingu


Decydując się na wykup samochodu z leasingu, trzeba się liczyć z określonymi konsekwencjami księgowymi. Innymi w przypadku wykupu na cele prywatne i innymi przy wykupie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli do wykupu dochodzi w ramach prowadzonej działalności, przedsiębiorca otrzymuje od leasingodawcy fakturę VAT, która stanowi potwierdzenie sprzedaży przedmiotu umowy. Zakupiony w ten sposób środek trwały przedsiębiorca może wprowadzić do ksiąg rachunkowych jako środek trwały lub, w sytuacji, gdy jego wartość nie przekracza 10 tys. złotych, jednorazowo ująć w kosztach.

Jeśli wartość wykupywanego samochodu przekracza 10 tys. złotych, przedsiębiorca ma obowiązek ujęcia go w księgach i dokonywania stosownych odpisów amortyzacyjnych. Wartością początkową takiego środka trwałego jest cena nabycia, czyli kwota należna leasingodawcy, powiększona o ewentualne koszty zakupu. Jeżeli wartość początkowa nie przekracza 10 tys. złotych, przedsiębiorca może wydatki bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu, w którym samochód został oddany do użytku. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by taki środek trwały wprowadzić do ewidencji i stosować dla niego odpisy amortyzacyjne.

wykup-samochodu.jpg


Wykup auta z leasingu 2022 – co zmienił Nowy Ład?


Wprowadzenie Nowego Ładu istotnie wpłynęło na dotychczasowe zasady wykupu samochodów z leasingu. Do końca 2021 roku wykup na cele prywatne był niezwykle powszechny. Wystarczyło jedynie odczekać 6 miesięcy od wykupu, by móc bez ponoszenia dodatkowych obciążeń podatkowych dokonać jego sprzedaży w ramach umowy kupna-sprzedaży. Obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku Nowy Ładu zupełnie zmienił dotychczasowe zasady, i to na dużo bardziej niekorzystne. Wprawdzie wciąż można dokonać wykupu i następnie odsprzedaży przedmiotu umowy leasingowej, jednak uniknięcie konsekwencji podatkowych wymaga odczekania aż 6 lat!

Czy istnieje sposób na obejście nowych przepisów? Tak – skutecznym rozwiązaniem może okazać się darowizna. Jeśli samochód zostanie wykupiony na cele prywatne, a następnie przekazany osobie z zerowej grupy podatkowej, wówczas możliwe jest uniknięcie zarówno podatku od spadków i darowizn, jak i podatku PIT. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że Urząd Skarbowy może uznać taki schemat działania za fikcyjny i zażądać należnych podatków, jeśli stwierdzi, że samochód jest nadal użytkowany przez darczyńcę.


Inne ciekawostki ze świata finansów

Szukając środków dla swojej firmy warto zapoznać się z innymi nowinkami ze świata finansów i produktami przygotowanymi dla małych przedsiębiorców. Jednym z nich jest faktoring, który umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego faktor może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto faktoranta mogą dotrzeć nawet w 5 minut!
Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!