Udostępnij:
09-08-2021

Wybierz najkorzystniejszą formę opodatkowania

Opodatkowanie, mimo że stanowi przykry obowiązek, może być jednocześnie źródłem oszczędności. Statystyki wskazują, że większość podatników nie weryfikuje, jaka forma opodatkowania byłaby w ich przypadku najkorzystniejsza. Przez takie podejście tracą każdego miesiąca duże sumy pieniędzy. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto poznać dostępne w Polsce formy opodatkowania i dowiedzieć się, która z nich będzie najkorzystniejsza w konkretnym przypadku.

Formy opodatkowania dostępne w Polsce


Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może wybrać jedną z czterech dostępnych form opodatkowania. Każda z nich przeznaczona jest dla przedsiębiorców spełniających różne kryteria, a także wiąże się z innymi regulacjami.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa) jest najpopularniejsze.

Korzystają z niego osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione na umowie o pracę, umowach cywilnoprawnych oraz emeryci i renciści.

Jeśli Twoje dochody nie przekraczają kwoty 85 528 złotych, to zapłacisz podatek w wysokości 17%.

W przypadku wyższych dochodów opodatkowanie nadwyżki wzrośnie do 32%.

Podatek liniowy gwarantuje z kolei stałą stawkę 19% co do wszystkich dochodów.

Niższy procent podatku nie jest jednak pozbawiony słabych stron. W przypadku wyboru podatku liniowego nie można bowiem skorzystać z większości ulg ani rozliczyć innych źródeł dochodu. Niedostępna jest również możliwość rozliczenia wraz z małżonkiem.

Inne formy opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Pierwsze z rozwiązań bazuje na istnieniu dużej liczby stawek podatkowych, z których wiążąca jest ta przyporządkowana do działalności, którą prowadzisz. W drugim przypadku wysokość podatku nie jest uzależniona od przychodów, ale od indywidualnych ustaleń dokonanych na podstawie danych o prowadzonej działalności.

Ograniczenia w wyborze

O ile warto dobrze przemyśleć wybór formy opodatkowania, to nie każdy ma nieograniczony wybór. Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą skorzystać osoby, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności gospodarczej wyższy niż 250 000 euro lub uzyskały przychody wyłącznie z działalności spółki, a suma przychodu wspólników przekroczyła 250 000 euro. Możliwość wyboru tej formy opodatkowania została też wyłączona dla niektórych zawodów, na przykład w przypadku prowadzenia lombardów. Karta podatkowa obejmuje jeszcze większe ograniczenia podmiotowe. Mogą z niej skorzystać jedynie konkretne, wymienione w ustawie rodzaje działalności.

Wady i zalety poszczególnych form


Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest najpopularniejsze. Łatwo dokonać rozliczenia, jednak stawka dla wyższych dochodów jest bardzo wysoka. Podatek liniowy rozwiązuje problem stawki, ponieważ ta obowiązująca w jego przypadku jest atrakcyjna. Z drugiej strony przed wyborem tej formy opodatkowania trzeba rozważyć, ile ulg i możliwości odliczeń tracisz.

W niektórych przypadkach może się okazać, że mimo wyższej stawki w opodatkowaniu na zasadach ogólnych uśredniony wynik będzie lepszy ze względu na możliwości obniżenia podatku do zapłaty. Należy również pamiętać o ograniczeniach w zakresie rozliczeń. Wadą obu form jest konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zaletą – możliwość odliczenia od przychodu kosztów jego uzyskania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych warto rozważyć, jeśli prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza ma przyznaną korzystną stawkę opodatkowania. Z drugiej strony, tak jak w przypadku karty podatkowej, wadą rozwiązania są występujące ograniczenia podmiotowe.