Udostępnij:
02-09-2023

Metoda design thinking do rozwiązywania problemów | NFG

Znalezienie rozwiązania dla konkretnego problemu nierzadko okazuje się bardzo trudnym zadaniem. Istnieje wiele metod i technik, które pozwalają przyglądać się problemom z różnych perspektyw i szukać dla nich w kreatywny sposób możliwie najlepszych rozwiązań. Jedną z takich metod jest design thinking. Jakie są jej założenia i zastosowanie? Jak krok po kroku przebiega proces design thinking?

Czym jest design thinking?


W wielu organizacjach, a szczególnie tych działających na dużą skalę, odpowiednie zaprojektowanie modelu biznesowego czy procesów jest ogromnym wyzwaniem. Z podobnymi wyzwaniami mierzą się również mniejsze firmy oraz wszystkie podmioty czy instytucje, które planują wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi, organizację wydarzenia czy zaprojektowanie systemu rozwiązującego konkretny problem. Okazuje się, że we wszystkich tych zadaniach pomóc może metoda design thinking, która opiera się na generowaniu innowacyjnych pomysłów opartych na precyzyjnym zrozumieniu potrzeb i problemów użytkownika końcowego.

Metoda design thinking zakłada koncentrację na użytkowniku i jego problemie czy potrzebie. Często nawet nieuświadomionych. Zidentyfikowanie problemu, a także poszukiwanie dla niego rozwiązania odbywa się w ramach kreatywnej kolaboracji. Kogo zainteresować powinna taka metoda rozwiązywania problemów? Wszystkich, niezależnie od skali i rodzaju prowadzonej działalności, którzy szukają innowacji i są otwarci na pracę zespołową. Metoda ta nie sprawdzi się z kolei w przypadku projektów, które mają już precyzyjnie zdefiniowane potrzeby biznesowe i dokładnie wiedzą, jakiego rozwiązania potrzebują.

Metoda-design-thinking-do-rozwiazywania-problemow.jpg


Jak przebiega proces design thinking?


Proces design thinking dzieli się na kilka kluczowych etapów, które następują po sobie. Zakładają one stopniowe poznawanie potrzeb i problemów użytkownika, by w finalnym kroku znaleźć dla nich rozwiązanie. Etapami tymi są:

1) Empatia – etap procesu, który zakłada dogłębne zapoznanie się z potrzebami użytkownika, poznanie jego motywacji, zrozumienie dokonywanych wyborów czy zachowań.

2) Identyfikacja problemu – po „wejściu w buty” użytkownika i przeanalizowaniu wszystkich informacji na jego temat, zebranych na pierwszym etapie, przychodzi moment na zdiagnozowanie problemu. Jest to kluczowy punkt, który nadaje kierunek kolejnym działaniom. Zbyt szybkie i pobieżne zidentyfikowanie problemu może skutkować dostarczeniem rozwiązania, które tak naprawdę dla nikogo nie będzie satysfakcjonujące.

3) Generowanie pomysłów – znając problem, można przystąpić do etapu szukania dla niego rozwiązania. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie w proces odpowiednich osób, stworzenie atmosfery wspierającej kreatywne myślenie, a także stroniącej od krytyki czy oceny. Celem jest wygenerowanie jak największej liczby rozwiązań, spośród których następnie wybiera się to najlepsze.

4) Prototypowanie – zakończenie burzy mózgów pozwala przejść do budowy prototypu – tj. szkieletu rozwiązania, który po uzyskaniu akceptacji będzie rozwijany. Celem budowy i prezentacji prototypu jest uzyskanie opinii na temat planowanego rozwiązania i zaadresowania z wyprzedzeniem wszystkich uwag. Może się bowiem okazać, że planowane rozwiązanie tak naprawdę nie spełni oczekiwań użytkowników końcowych, a jego dalsze rozwijanie w zaplanowanej formie mija się po prostu z celem.

5) Testowanie – ostatnim etapem procesu jest testowanie rozwiązania. Odbyć się powinno w środowisku użytkownika, by miał pewność, że spełnia ono swoje zdanie i jest gotowe do wdrożenia. Czy można pominąć testy? Jest to dość częstą praktyką. Wówczas trzeba się jednak liczyć z tym, że wdrożone rozwiązanie może nie spełnić oczekiwań użytkowników i nie dostarczać oczekiwanych wartości.