Udostępnij:
09-09-2022

Kogo dotyczy i ile wynosi limit zwolnienia z VAT?

Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Skorzystanie z takiej możliwość wiąże się jednak z koniecznością spełnienia pewnych warunków. Ile wynosi obecnie limit zwolnienia z VAT? Jak prawidłowo ustalić wartość obrotu i zweryfikować spełnienie warunków skorzystania ze zwolnienia z VAT?

Czym jest limit zwolnienia z VAT i kogo dotyczy?


Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, to danina, którą płaci każdy – zarówno sprzedawca, jak i kupujący. Metoda obowiązująca przy rozliczaniu podatku finalnie i tak przerzuca ciężar podatku na końcowego konsumenta. Wszystkie kwestie związane z zasadami funkcjonowania podatku VAT reguluje ustawa o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Obowiązujące przepisy prawa przewidują zwolnienie z obowiązku podatkowego o charakterze:

  • przedmiotowym,
  • podmiotowym.

Zwolnienia przedmiotowe zdefiniowane są w art. 43 ustawy o podatku VAT. Wskazuje on na konkretne rodzaje działalności i czynności, które nie są objęte podatkiem od towarów i usług. Mowa chociażby o dostawie krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami, usługach transportu medycznego, usługach opieki nad niepełnosprawnymi czy chociażby działalności w zakresie gier hazardowych podlegającej przepisom o grach hazardowych.

O zwolnieniach podmiotowych traktuje z kolei art. 113, z którego jasno wynika, że w 2022 roku zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Skorzystanie ze zwolnienia podatkowego w przypadku przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, nie wymaga składania żadnej deklaracji czy formularza w urzędzie skarbowym. Zwolnienie przysługuje w takiej sytuacji z mocy prawa. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku czynnych podatników VAT. By skorzystać ze zwolnienia z VAT, muszą oni złożyć formularz VAT-R, a dokładniej rzecz ujmując, dokonać jego aktualizacji. Możliwe jest to jednak dopiero po upływie roku, licząc od momentu utraty lub rezygnacji z tego prawa.

zwolnienie-z-vat-(1).jpg


Czy wszystkie transakcje wliczają się do limitu zwolnienia z VAT?


By móc skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT konieczne jest spełnienie warunku, który tyczy się wartości sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym – nie może ona przekraczać 200 000 złotych. Trzeba jednak w tym miejscu wspomnieć, że ustawodawca przewidział pewne wyłączenia, o których trzeba wiedzieć w momencie decydowania o ewentualnym skorzystaniu ze zwolnienia.

Zgodnie z treścią ustawy o podatku VAT przy ustalaniu wartości sprzedaży nie wlicza się:

  • kwoty podatku,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju,
  • sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju,
  • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku (m.in. na podstawie art. 43), z wyjątkiem transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41, usług ubezpieczeniowych – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,
  • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Czy warto korzystać ze zwolnienia z VAT?


W przypadku drobnych przedsiębiorców może być to bardzo korzystne rozwiązanie. Pozwala nie tylko oszczędzić sobie wiele czasu, który normalnie jest wymagany do przygotowania okresowych deklaracji i odprowadzania podatku do US, lecz także zabezpieczyć się przed nieuczciwymi kontrahentami. Jeśli nie zapłacą oni za wykonaną usługę lub dostarczony towar, przedsiębiorca nie opłaca podatku z własnych środków.