Udostępnij:
30-06-2022

Klasyfikacja przedsiębiorstw – jakie rodzaje przedsiębiorstw należy znać?

Sposobów klasyfikacji przedsiębiorstw jest wiele – tyle, ile możliwych kryteriów ich podziału. Naturalnym sposobem dzielenia przedsiębiorstw jest ich grupowanie ze względu na wielkość – zasięg, liczbę zatrudnianych pracowników czy generowane przychody. Przynależność do konkretnej grupy może bezpośrednio wpływać na dostępność źródeł finansowania, a nawet nakładać na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki. Jak i po co klasyfikuje się przedsiębiorstwa?
Ekspert NFGArtykuł powstał we współpracy z ekspertami NFG