Udostępnij:
19-06-2022

Jak sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana?

Prowadzenie działalności gospodarczej co do zasady wiąże się z koniecznością akceptacji sporego ryzyka. Jednym ze sposobów, by je nieco ograniczyć, jest skrupulatna weryfikacja wiarygodności partnerów biznesowych. Na szczęście istnieje kilka sposobów, które pozwolą nam w kilka chwil sprawdzić, czy potencjalny partner w interesach prowadzi zarejestrowaną działalność i nie widnieje w rejestrze dłużników. Jak tego dokonać? Gdzie szukać cennych informacji o potencjalnych kontrahentach?

Czym jest ryzyko kontrahenta?


Nawiązanie współpracy z jakimkolwiek partnerem biznesowym wiąże się z koniecznością zaakceptowania pewnego ryzyka. Jest to szczególnie istotne, jeśli firma decyduje się dostarczyć towar lub wykonać konkretne usługi, które rozliczone zostaną w ustalonym terminie w przyszłości. Tak zwany kredyt kupiecki, czyli odroczenie terminu płatności, w wielu branżach jest standardem. Przedsiębiorca, który godzi się na wystawienie faktury z terminem płatności odroczonym o kilka tygodni czy miesięcy, musi liczyć się z tym, że kontrahent może okazać się niewypłacalny. Realizacja takiego scenariusza oznaczać będzie dla firmy wymierne straty.

Między innymi z tego względu jeszcze przed rozpoczęciem współpracy biznesowej warto zweryfikować wszystkie dostępne informacje na temat kontrahenta. Sprawdzić, czy prowadzona przez niego działalność jest zarejestrowana i czy jego nazwisko nie widnieje w żadnym rejestrze dłużników. Działanie takie pozwoli oszczędzić firmie wielu problemów i niepotrzebnych kosztów.

Funkcjonując w środowisku odroczonych terminów płatności, warto rozważyć skorzystanie z faktoringu. Dlaczego? Gdyż firmy faktoringowe dysponują stosownymi procedurami oraz bogatym doświadczeniem. Doskonale wiedzą, gdzie i w jaki sposób sprawdzać wiarygodność kontrahentów. Nie da się też ukryć, że konieczność rozliczenia z firmą faktoringową działa na wielu kontrahentów dyscyplinująco. Jest to doskonały sposób na sprawdzenie nowego partnera biznesowego przed rozpoczęciem z nim długotrwałej współpracy.

Jak sprawdzić, czy firma istnieje?


Chcąc na własną rękę zweryfikować kontrahenta, warto zacząć od ogólnodostępnych baz i publicznych rejestrów. W ten sposób można szybko i bez ponoszenia kosztów sprawdzić, czy potencjalny partner w interesach ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i czy jest czynnym podatnikiem VAT.

Gdzie konkretnie warto zajrzeć w celu weryfikacji kontrahenta? Przede wszystkim do:

● CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – w bazie tej znaleźć można podstawowe dane o działalności gospodarczej, jak datę jej rozpoczęcia / zawieszenia / wznowienia, adres, status, rodzaj czy nawet dane kontaktowe. W CEIDG sprawdzić można przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek cywilnych.

● KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – tu sprawdzić można spółki prawa handlowego (jawne, partnerskie, akcyjne, komandytowo-akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością).

● Wyszukiwarka REGON – prowadzona przez GUS wyszukiwarka Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej to cenne źródło informacji o spółkach cywilnych, których nie zdołamy znaleźć w CEIDG.

● Biała Lista Podatników VAT – w celu zweryfikowania statusu podatkowego potencjalnego kontrahenta warto zajrzeć do Białej Listy i sprawdzić, czy dany podmiot jest lub był czynnym podatnikiem VAT.

● Urząd Skarbowy – nie każdy przedsiębiorca jest tego świadomy, ale na wniosek US może wydać zaświadczenie, które potwierdzi, czy kontrahent składa dokumenty i deklaracje, które zobowiązany jest składać i czy nie zalega z podatkami.

jak-sprawdzic-czy-firma-jest-zarejestrowana-(1).jpg


Jak sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta?


Sprawdzenie samego faktu rejestracji działalności to jedno. Drugim krokiem powinno być zweryfikowanie zdolności kontrahenta do bieżącego regulowania swoich zobowiązań. W tym celu można skorzystać z informacji o dłużnikach gromadzonych przez KRS, BIG, KRD oraz inne wyspecjalizowane podmioty.
Profesjonalną pomoc w zakresie sprawdzenia wiarygodności finansowej kontrahenta zaoferować mogą także wywiadownie gospodarcze, jednak jest to odpłatna usługa.