Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu oraz o ochronie Twojej prywatności przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
Zgadzam się
Udostępnij:
10-02-2021

Faktoring dla start-upu - bezpieczna forma pozyskania finansowania twojej działalności

Finansowanie rozwijających się biznesów to temat niezwykle interesujący i jednocześnie złożony. Istnieje bowiem wiele źródeł finansowania start-upów, jednak nie wszystkie są dostępne na początkowych etapach rozwoju. Powodem takiego stanu rzeczy jest ryzyko, które bierze na siebie podmiot finansujący. Nie oznacza to jednak, że start-upy muszą finansować swój rozwój jedynie przy pomocy środków własnych. Gdzie mogą szukać dodatkowych źródeł finansowania?

Wyzwania stojące przed polskimi start-upami


Zanim przejdziemy do charakterystyki otoczenia, w którym działają start-upy, zacznijmy od próby zdefiniowania tych podmiotów. Istnieje wiele różnych definicji, jednak mają one kilka wspólnych mianowników. Za start-up uznać należy podmiot, który:

● kreuje nowy produkt lub usługę, a co za tym idzie, działa w środowisku dużego ryzyka,
● jest skoncentrowany na poszukiwaniu skalowalnego modelu biznesowego,
● szybko rośnie lub dąży do dynamicznego wzrostu,
● funkcjonuje na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Biorąc pod uwagę powyższe, można stosunkowo szybko wywnioskować, z jakimi problemami mogą się borykać start-upy. Ich dynamiczny rozwój i fakt znajdowania się na początkowym etapie rozwoju to elementy wskazujące na duże zapotrzebowanie na gotówkę w celu bieżącego finansowania działalności.

Działanie w środowisku podwyższonego ryzyka oraz stosunkowo krótka historia obecności na rynku sprawiają z kolei, że pozyskanie tych środków jest o wiele trudniejsze niż w przypadku innych przedsiębiorstw. Jako przedsiębiorca z pewnością zdajesz sobie sprawę z tego, jak trudne jest uzyskanie kredytu w banku w sytuacji, gdy nie dysponuje się odpowiednio długą historią działalności.

Możliwe źródła finansowania start-upów


Cechą charakterystyczną start-upów jest ich dynamiczny rozwój, a więc szybkie przechodzenie od etapu pomysłu do gotowego produktu. Pokonywanie kolejnych poziomów rozwoju wiąże się jednak z koniecznością dysponowania niemałym kapitałem. Większość start-upów początkową fazę rozwoju finansuje ze środków własnych. Stworzenie gotowego produktu pozwala im na reinwestycję przychodów ze sprzedaży, jednak bardzo często środki te są niewystarczające do tego, by w pełni rozwinąć skrzydła, doskonalić produkt i wchodzić z nim na nowe rynki.

Gdzie start-upy mogą szukać wsparcia w takiej sytuacji? Możliwości jest co najmniej kilka:

● inkubatory i akceleratory,
● dotacje,
● anioły biznesu,
● crowdfunding,
● inwestorzy strategiczni,
● faktoring,
● kredyty i pożyczki.

Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że dostępność wymienionych powyżej źródeł finansowania jest mocno ograniczona. W dużej mierze uzależniona jest też od etapu rozwoju, na jakim znajduje się obecnie startup, a także indywidualnej oceny ryzyka. Nie każdy inwestor po zapoznaniu się ze szczegółami oferty będzie zainteresowany inwestycją.
Pozyskanie środków na wczesnym etapie działalności, nawet mimo stosunkowo dużego prawdopodobieństwa powodzenia przedsięwzięcia, jest niezwykle trudne. Wymaga też dotarcia z ofertą do odpowiedniej grupy osób – np. potencjalnych inwestorów czy aniołów biznesu. 

Jak faktoring pomoże ci finansować bieżącą działalność start-upu?


Jeśli od co najmniej roku prowadzisz firmę, która wpisuje się w definicję start-upu, masz już produkt i z powodzeniem go sprzedajesz, możesz zainteresować się faktoringiem w NFG.

Firma faktoringowa może odkupić od ciebie wystawione faktury sprzedaży, które twoi kontrahenci zobowiązani są uregulować w terminie 30–90 dni.

Sięgając po faktoring, będziesz w stanie niemal od ręki uzyskać należności z faktur i przeznaczyć je na dalszy rozwój produktu czy zespołu.

Faktoring, w przeciwieństwie do kredytu czy pożyczki bankowej, jest szybki i pozbawiony nadmiaru formalności. Nie wymaga też poręczania majątkiem, a jedynie wierzytelnością z faktury.