Udostępnij:
20-09-2019

Faktoring dla mikrofirm i freelancerów – dynamiczny rozwój oferty na rynku

Mikroprzedsiębiorcy są nie tylko najbardziej narażeni na utratę płynności finansowej, ale też mają największe problemy finansowe. W Krajowym Rejestrze Długów stanowią oni trzy czwarte wszystkich zadłużonych firm. Są winni swoim wierzycielom ponad 5 mld zł. W relacjach biznesowych z większymi kontrahentami często pozostają tą słabszą stroną. To głównie ich kosztem duże firmy nierzadko kredytują swoją działalność, wydłużając ponad normę terminy płatności za faktury. Dlatego faktoring, który pozwala szybko i łatwo zamienić faktury na gotówkę, może być dla mikrofirm skuteczną formą pomocy.
Kiedy trzy lata temu firma faktoringowa NFG wchodziła na rynek, przedsiębiorcy niewiele wiedzieli na temat finansowania faktur. Co czwarty z nich przyznawał, że jego wiedza o faktoringu jest zerowa. W tym roku zerową wiedzę deklaruje tylko 13,6% badanych. Jednocześnie z 19,5% do 23% wzrósł odsetek przedsiębiorców, którzy bardzo dobrze znają usługę faktoringu, a blisko połowa badanych wie co nieco na ten temat. W ciągu trzech lat poprawiła się nie tylko znajomość samej usługi, ale też chęć korzystania z niej.
W 2016 roku faktoring wybierało 2,8% przedsiębiorców, a dziś już 12% 1 . Coraz częściej w tym gronie są właśnie mikroprzedsiębiorcy.

Przed trzema laty nie było na rynku praktycznych rozwiązań finansowych dedykowanych dla najmniejszych firm. Klasyczny faktoring był dla nich za drogi, a kredyt w banku nieosiągalny. Dodatkowo brakowało oferty skrojonej na miarę mikroprzedsiębiorców i takiej, która uwzględniałaby potrzeby chociażby branży transportowej czy budowlanej. Duże wymogi formalne i finansowe, jak na przykład wymóg wysokich obrotów, dyskryminowały mikrofirmy. Dlatego stworzyliśmy dla nich jeden z najlepszych instrumentów poprawiających płynność finansową, dostępny przez Internet, czyli eFaktoring. Z czasem i on zaczął ewoluować, zmieniając się i dostosowując do potrzeb samych przedsiębiorców – wyjaśnia Dariusz Szkaradek, prezes Zarządu NFG.

W 100 procentach lub częściowo


eFaktoring szybko okazał się doskonalą alternatywą dla kredytu bankowego, a przedsiębiorca mógł dzięki niemu sfinansować 100% faktury netto. Z biegiem lat zaczęły się pojawiać kolejne udogodnienia dla przedsiębiorców, jak na przykład: częściowe finansowanie faktur.

Wcześniej w ramach usługi eFaktoringu firmy mogły wymienić na gotówkę 100 procent wartości faktury netto. Skutkiem tego przedsiębiorcy, którzy wystawiali faktury na kwoty wyższe niż wynosi przyznany limit, nie mogli skorzystać z usługi. Teraz w ramach częściowego finansowania faktur w eFaktoringu przedsiębiorcy sami decydują, jaka część faktury ma zostać sfinansowana. To nowe udogodnienie, które sprawia, że klient lepiej i bardziej świadomie może zarządzać swoimi należnościami. Sam ustala, czy zamienić na gotówkę część większej faktury, czy może po części sfinansować kilka mniejszych faktur. Ma w tym względzie pełną dowolność, a ogranicza go jedynie limit faktoringowy – wyjaśnia Dariusz Szkaradek.

Nowa, elastyczna forma finansowania pozwoliła przedsiębiorcom na wykorzystanie każdej złotówki limitu faktoringowego. Kluczowa jest w tym wszystkim swoboda decyzji, która staje się istotna w nieprzewidzianych sytuacjach.

Trzy warianty do wyboru


Kolejnym udogodnieniem było wprowadzenie trzech wariantów zamiany faktur na gotówkę: cesji jawnej, cesji jawnej expresscesji cichej

W ramach cesji jawnej eFaktoringu kontrahenci są informowani o przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową. Cesja jawna poprawia płynność finansową przedsiębiorcy i zabezpiecza go przed zatorami płatniczymi, a z drugiej strony – dyscyplinuje kontrahentów, którzy kredytują własną działalność kosztem mniejszych partnerów biznesowych.

W ramach cesji jawnej express pieniądze na konto przedsiębiorcy trafiają niemal natychmiast po złożeniu wniosku o sfinansowanie faktury. Równocześnie z wypłatą środków, faktor informuje kontrahenta przedsiębiorcy o uruchomieniu cesji wierzytelności. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym zależy na błyskawicznym dostępie do pieniędzy i zdyscyplinowaniu kontrahenta do terminowego regulowania zobowiązań.

W ramach cesji cichej kontrahent przedsiębiorcy nie jest informowany o tym, że doszło do cesji wierzytelności. Przedsiębiorca otrzymuje więc błyskawicznie pieniądze z faktur, ale to na nim spoczywa później ciężar zwrotu pieniędzy w określonym terminie. Cesja cicha jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którym zależy na dobrych relacjach z kontrahentami.

eFaktoring dziś


Dziś faktoring online wybierają najczęściej firmy z  branży transportowej, budowlanej i usługowej. Wśród mikroprzedsiębiorców są też freelancerzy (agencje reklamowe, informatycy, osoby zajmujące się fotografią). Potrzebują dodatkowych środków na spłatę bieżących zobowiązań, jak również na drobne inwestycje: zakup nowego sprzętu czy oprogramowania.

– Obserwujemy, że sukcesywnie rośnie świadomość firm na temat faktoringu i grono przedsiębiorców, którzy tę usługę wybierają. Z eFaktoringu w NFG skorzystało już ponad 3300 klientów. Od początku pojawienia się usługi na rynku sfinansowaliśmy ponad 59 tysięcy faktur na łączną kwotę ponad 340 milionów złotych. Jestem przekonany, że oferujemy jeden z najbardziej atrakcyjnych produktów na rynku, a naszą niekwestionowaną zaletą jest silne zaplecze w postaci Kaczmarski Group – grupy spółek z blisko 30-letnim doświadczeniem na rynku zarządzania wierzytelnościami – podsumowuje Dariusz Szkaradek.


Badanie „Percepcja faktoringu w MŚP” Instytut Keralla Research na zlecenie firmy faktoringowej NFG, II kwartał 2019 r.