Udostępnij:
16-03-2021

Faktoring czy forfaiting – którą usługę wybrać?

Utrata płynności finansowej to początek bardzo poważnych problemów dla każdego przedsiębiorstwa. Należy zatem stale monitorować kondycję finansową firmy, a w przypadku wystąpienia problemów z płynnością, jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki zaradcze. Z pomocą przychodzą m.in. takie narzędzia finansowe jak faktoring i forfaiting. Jak działają?

Czym jest forfaiting?


Forfaiting często mylony jest z faktoringiem, jednak są to dwie odmienne usługi.

Faktoring to usługa finansowa, która cieszy się już dość dużą i, co warto podkreślić, rosnącą popularnością. Pozwala skutecznie przeciwdziałać problemom z utrzymaniem płynności finansowej poprzez szybką zamianę nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę.

Czym jest z kolei umowa forfaitingu i do czego zobowiązuje strony?

Jeśli eksportujesz towary lub świadczysz usługi dla zagranicznych kontrahentów i rozliczasz się w walucie obcej, musisz mieć świadomość ryzyka kursowego. Jeśli wystawiasz fakturę z terminem płatności odroczonym o dwa miesiące, może się okazać, że Twoja należność wyrażona w rodzimej walucie będzie niższa niż w dniu sprzedaży. I właśnie przed takim ryzykiem skuteczne zabezpiecza forfaiting. Polega na wykupie terminowych należności, dotyczących najczęściej międzynarodowych transakcji, które przyjmują formę weksla.

Stronami umowy forfaitingu są:

● forfaitysta – przedsiębiorca wystawiający fakturę z odroczonym terminem płatności dla zagranicznego kontrahenta,

● forfaiter – wyspecjalizowany podmiot, który za odpowiednią opłatą decyduje się na wykupienie należności,

● kontrahent – nabywca towaru lub usługi, który zobowiązany jest do uregulowania należności wynikającej z faktury w ustalonym terminie płatności.

Faktoring a forfaiting – podstawowe różnice


Forfaiting i faktoring funkcjonują na podobnych zasadach, aczkolwiek występuje pomiędzy nimi kilka istotnych różnic, które warto znać, jeśli planuje się skorzystanie z jednego z tych narzędzi.

Faktoring zabezpiecza przed ryzykiem kursowym tylko w części – od faktora otrzymujesz środki w walucie transakcji i możesz je natychmiast wymienić na złotówki i tym samym ograniczyć ryzyko walutowe.

Forfaiting całkowicie eliminuje ryzyko kursowe, dlatego też stanowi bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla podmiotów, które współpracują z zagranicznymi kontrahentami.

Co warto podkreślić, faktoring obejmuje zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne. Forfaiting dotyczy tylko transakcji międzynarodowych.

W kontekście kosztów usługi zwycięzcą jest faktoring. Forfaiting ze względu na dużo większe ryzyko ciążące na podmiocie decydującym się na wykupienie należności jest droższą usługą. Wymaga też zawarcia odrębnej umowy dla każdej faktury, którą chcesz sfinansować. Faktoring pozwala w ramach jednej umowy sfinansować wiele różnych faktur.

Kogo powinien zainteresować forfaiting?


Ze względu na właściwości forfaitingu powinien on zainteresować przede wszystkim te firmy, które aktywnie współpracują z dużymi zagranicznymi kontrahentami i zmagają się z problemami z płynnością finansową.

Dlaczego dużymi?

Forfaiting jest nieco bardziej ryzykowny dla firm decydujących się na wykup należności niż faktoring, dlatego też wierzytelności są precyzyjniej weryfikowane.
Forfaiter nie będzie za bardzo skłonny do tego, by wykupić należności niewielkich podmiotów, których kondycja finansowa nie jest zbyt stabilna.

Z forfaitingu możesz skorzystać również wtedy, gdy nie zmagasz się z problemami z płynnością, ale spodziewasz się dużych wahań kursu waluty i chcesz się przed tym zabezpieczyć.

Jeśli forfaiting nie jest dla Ciebie dostępny lub nie chcesz ponosić wyższych kosztów, rozważ skorzystanie z faktoringu. Jest to bardzo elastyczna forma finansowania, cechująca się dużą dostępnością oraz szybką i prostą procedurą wnioskowania.