Udostępnij:
20-05-2020

Faktoring jawny – ręka na pulsie i więcej czasu na spłatę

Epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację ekonomiczną wielu firm w naszym kraju. W najgorszej kondycji znalazły się mikroprzedsiębiorstwa, które bez odpowiedniego wsparcia i dodatkowych zabezpieczeń szybko zaczęły tracić grunt pod nogami. Jak pokazuje najnowsze badanie Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP” – takie pogorszenie sytuacji finansowej sygnalizuje już 55% polskich mikrofirm. Warto wiedzieć, że skutecznym remedium na utratę płynności jest faktoring jawny NFG.
„Problemy mojego kontrahenta są moimi problemami” – zna to każdy, kto prowadzi własną firmę. A skutków przeterminowanych należności nikomu nie trzeba przedstawiać. To m.in.: niemożność regulowania własnych zobowiązań, rezygnacja z inwestycji, ograniczenie zatrudnienia, kłopoty z wprowadzeniem na rynek nowych produktów bądź usług. W dłuższej perspektywie czasu taka stagnacja może prowadzić nawet do zamknięcia działalności.

Takim scenariuszom można zapobiegać. Doskonałym instrumentem chroniącym firmę przed bankructwem jest faktoring jawny NFG.

Graj z kontrahentem w otwarte karty


Według badań KRD, ponad połowa mikrofirm skarży się na pogorszenie swojej sytuacji finansowej, ale jeszcze więcej, bo 65% podejrzewa, że klienci celowo nie płacą, odkładając pieniądze na czarną godzinę. Bez względu na to, jaki jest prawdziwy powód niepłacenia, warto zmobilizować kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Taką możliwość daje faktoring jawny NFG. W ramach tej usługi kontrahent przedsiębiorcy dostaje wyraźny sygnał, że na pieniądze z faktury czeka instytucja finansowa, czyli faktor, a opóźnienie płatności pociągnie za sobą konsekwencje finansowe.

Zyskaj nawet 14 dni bezpłatnej karencji


Kolejną zaletą faktoringu jawnego NFG jest dodatkowy czas, jaki zyskuje przedsiębiorca na to, by rozliczyć się z faktorem, czyli nawet 14 dni po terminie zapadalności faktury. Jeśli w tym czasie kontrahent nie ureguluje należności – faktor nie pobierze od przedsiębiorcy prowizji za opóźnienie w spłacie.

Trzymaj rękę na pulsie dzięki monitoringowi


Kolejną bardzo istotną usługą w ramach faktoringu jawnego NFG jest monitoring płatności, który rozpoczyna się już na etapie zgłoszenia faktury do finansowania. Kontrahent otrzymuje delikatne przypomnienia o płatności, która ma nastąpić, a jeśli przekroczony zostanie wyznaczony termin, otrzymuje wiadomość z prośbą o natychmiastowym uregulowaniu należności. Dzięki temu, w przypadku braku płatności, faktor może na życzenie przedsiębiorcy szybko uruchomić windykację. Monitoring należności jest ważny, bo umożliwia uzyskanie wynagrodzenia w terminie - a w konsekwencji chroni płynność finansową przedsiębiorcy. 

Finansuj już od 1,99 zł


Niezaprzeczalną zaletą usługi jest cena. Faktoring jawny w NFG zaczyna się już od 1,99 zł za każde sfinansowane 100 zł na 30 dni. To obecnie jedna z najlepszych ofert na rynku faktoringu online dla mikrofirm. 

Przykład:

Jan, właściciel firmy trasportowej wystawił fakturę na 10 000 zł z odrocznym terminem płatności do 30 dni. Zgłosił ją do wcześniejszego finansowania w Systemie Obsługi Faktoringu NFG. Wybrał cesją jawną. Finalny koszt jaki poniósł za sfinansowaną fakturę, wynióśł 161,19 zł.

Sprawdź koszty faktoringu w NFG.


Wyjdź na tym korzystnie


Współpraca z firmą faktoringową to dużo więcej korzyści dla przedsiębiorcy. Pieniądze uwolnione z faktur pozwalają zachować płynność finansową, umożliwiając rozwój firmy i nowe inwestycje. Przedsiębiorca, który korzysta z faktoringu, może dać więcej czasu na spłatę swoim kontrahentom, przez co staje się dla nich bardziej atrakcyjny niż konkurencja. I wreszcie wydatki związane z usługą faktoringu jawnego NFG można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. A zatem współpraca z faktorem zawsze wychodzi na plus. Zwłaszcza teraz – w dobie ograniczonego zaufania w biznesie i realnych problemów z wypłacalnością firm.