Udostępnij:
09-08-2021

Estoński CIT. Nowa regulacja sposobem na oszczędności

Podatek CIT kojarzy się co do zasady z koniecznością oddania części zarobionych pieniędzy. O ile rzeczywiście daniny tej nie da się uniknąć, to można szukać rozwiązań, które przyczynią się do oszczędności. Estoński CIT niesie dla przedsiębiorców ciekawe rozwiązania, z których można czerpać wymierne korzyści.

Estoński CIT – na czym polega?


Estoński CIT, zwany również ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, to stosunkowo nowa regulacja, która weszła w życie w 2021 roku. Skorzystanie z rozwiązania jest w pełni dobrowolne. Nie zmieniły się w tym zakresie ogólne przepisy o podatku CIT. Z rozwiązania może skorzystać jedynie ściśle określona grupa podmiotów. Jeśli nie spełnisz kryteriów, pozostanie Ci opłacanie podatku na standardowych zasadach.

Estoński CIT to forma podatku CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), w przypadku której odmiennie ustalany jest moment powstania obowiązku podatkowego. Zwykły podatek CIT obejmuje obowiązek comiesięcznego odprowadzania składek na podatek i złożenia rozliczenia na koniec roku.

W przypadku estońskiego CIT-u spółka nie musi płacić podatku tak długo, aż zysk pozostanie w przedsiębiorstwie i będzie przeznaczany na inwestycje. Rozwiązanie jest więc szczególnie istotne dla tych podmiotów, które walczą o zdobycie odpowiedniej pozycji na rynku i są bardziej nastawione na rozwój, a mniej na zysk natychmiastowy.

Z drugiej strony, jeśli już spółka zdecyduje się na wypłatę zysku wspólnikom, to obowiązek zapłaty podatku CIT powstanie, a stawki będą wyższe niż w przypadku standardowym. Wspólnik ma za to możliwość odliczenia części podatku, więc szansa na uśredniony lepszy wynik takiego rozwiązania mimo to istnieje.

Założenia regulacji


Wprowadzenie estońskiego CIT-u stanowiło wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Ustawodawca wskazuje, że regulacja miała poprawić sytuację tych przedsiębiorców, którzy mają ograniczone możliwości rozwoju, mniejsze zasoby finansowe i możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania, a ich pozycja konkurencyjna jest przeciętna. Wprowadzenie estońskiego CIT-u ma pobudzić rozwój przedsiębiorstw w Polsce i w rezultacie doprowadzić do zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego w kraju.

Zmiany skierowane są przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale nie jest wykluczone, że swój potencjał wykorzystają dzięki nim pośrednio również inne podmioty. Estoński CIT ma również szansę przynieść korzyści dla ogółu społeczeństwa, w tym chociażby pod względem zwiększenia liczby miejsc pracy.

Jakie spółki mogą skorzystać z estońskiego CIT-u?


Zastanawiając się nad skorzystaniem z tego rozwiązania, warto w pierwszej kolejności ustalić, czy będzie ono możliwe w przypadku Twojej działalności. Z estońskiego CIT-u mogą bowiem skorzystać jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Jednocześnie w danej spółce wszyscy udziałowcy bądź akcjonariusze muszą być osobami fizycznymi.

Nie skorzystasz z estońskiego CIT-u na przykład, jeśli angażujesz się w działalność finansową, pożyczkową lub jesteś wspólnikiem w spółce w likwidacji bądź upadłości. Istotnym ograniczeniem jest również wprowadzenie limitu przychodów. Został on ustalony na poziomie 100 milionów złotych rocznie.

Dodatkowe warunki, jakie musisz spełnić, aby skorzystać z regulacji, to między innymi: zatrudnianie co najmniej 3 osób, stałe inwestowanie czy prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych.