Udostępnij:
06-09-2022

Działalność nierejestrowana – czym jest i kto może z niej skorzystać?

Rejestrując własną działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że każdego miesiąca zobowiązany będzie ponosić szereg stałych kosztów. Zdecydowanie największym obciążeniem będą składki ZUS. Szczególnie dla drobnych przedsiębiorców są one dużą przeszkodą i skutecznie zniechęcają do podejmowania aktywności biznesowej. Okazuje się jednak, że ustawodawca przewiduje pewne udogodnienie – m.in. działalność nierejestrowaną. Czym jest nierejestrowana działalność gospodarcza? Jaki warunki należy spełnić, by móc z niej skorzystać?

Co to jest działalność nierejestrowana?


Jednym z kilku ułatwień, jakie przepisy przewidują dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie przygody z biznesem, jest tzw. działalność nierejestrowana, czyli drobna działalność zarobkowa osób fizycznych.

Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą legalnie dorabiać lub bez dodatkowych kosztów zweryfikować szanse na powodzenie konkretnego pomysłu biznesowego. Jak działa to w praktyce? Działalność nierejestrowana pozwala legalnie prowadzić działalność gospodarczą, ale nie pociąga za sobą konieczności jej rejestracji i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenie zdrowotne. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną zwolnione są też z obowiązku odprowadzania miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek, odprowadzania podatku VAT oraz prowadzenia złożonej księgowości.


Nierejestrowana działalność gospodarcza – kto może skorzystać?


Działalność nierejestrowana niesie za sobą szereg korzyści, dlatego też ustawodawca przewidział kilka ograniczeń. Nierejestrowaną działalność gospodarczą prowadzić może osoba fizyczna, która:

● w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziła działalności gospodarczej (dopuszczalne jest prowadzenie działalności nierejestrowanej, jeśli w ostatnich 5 latach prowadzona niegdyś działalność była zawieszona);

● jej miesięczne przychody z prowadzonej działalności w żadnym miesiącu nie przekroczą kwoty odpowiadającej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku jest to 1 505 zł);

● zamierza rozpocząć działalność, która nie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanych (chęć zarabiania na sprzedaży alkoholu, świadczeniu usług detektywistycznych czy organizacji imprez turystycznych będzie tym samym niemożliwa).

Co, jeśli nie spełniamy wymagań, by prowadzić działalność nierejestrowaną? Warto wówczas zainteresować się innymi formami wspierania początkujących przedsiębiorców. Start w biznesie ułatwić może chociażby preferencyjny ZUS, ulga na start czy mały ZUS+. Każda z tych ulg wymaga spełnienia pewnych warunków, niesie za sobą wymierne korzyści, ale też pewne konsekwencje, których należy być świadomym. Brak odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne jest jednoznaczne z brakiem świadczeń. Preferencyjne składki oznaczają zaś świadczenia w niewielkich kwotach.

na-czym-polega-działalnosc-nierejestrowana.jpg

Jak prowadzić działalność nierejestrowaną?


Oczywiście nie jest tak, że prowadzenie działalności nierejestrowanej nie pociąga za sobą żadnych obowiązków. Nie ma wprawdzie konieczności prowadzenia rozbudowanej księgowości, jednak jej rolę odgrywa uproszczona ewidencja sprzedaży. Prowadzenie działalności nierejestrowanej wiąże się również z obowiązkiem wystawiania faktur lub rachunków na żądanie kupującego.

Co z przychodami z działalności nierejestrowanej? Oczywiście trzeba je uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Przychody, po odliczeniu kosztów, rozlicza się w ramach PIT-36 według skali podatkowej.

Możliwość przetestowania własnego pomysłu na biznes bez ponoszenia znacznych kosztów już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej to niewątpliwie największa zaleta działalności nierejestrowanej. Skorzystanie z takiej możliwości rozważyć powinny również osoby, które chcą dorobić do pensji lub małymi krokami budować podwaliny przyszłego biznesu (np. zamienić hobby w dochodowe przedsięwzięcie).