Udostępnij:
16-02-2023

Czym są i jaką funkcję pełnią kody GTU?

Jednym z obowiązków, jakie ustawa o podatku VAT nakłada na przedsiębiorców, jest obowiązek stosowania kodów GTU. Wprowadzono je na potrzeby wdrożenia JPK_V7, a głównym celem przyświecającym ustawodawcy była chęć uszczelnienia systemu podatkowego. W jaki sposób przedsiębiorcy powinni stosować kody GTU? Czy każdorazowo powinny się one pojawić na fakturze wystawianej przez przedsiębiorcę?

Czemu służą kody GTU?


Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7 miało miejsce w październiku 2020 roku. Doprowadziło do zastąpienia deklaracji VAT i pliku JPK. Celem przyświecającym ustawodawcy była chęć uproszczenia systemu podatkowego, ograniczenie liczby obowiązków po stronie przedsiębiorcy, a przy okazji uszczelnienie tzw. luki podatkowej. Założenia te w dużej mierze udało się zrealizować. Przed wprowadzeniem zmian przedsiębiorcy byli zobowiązani do złożenia każdego miesiąca w formie elektronicznej deklaracji VAT-7, a dodatkowo przesłania JPK_VAT. Wdrożenie pliku JPK_V7 (składanego miesięcznie lub kwartalnie) pozwoliło znacząco ograniczyć liczbę formalności dokumentów przekazywanych do Urzędu Skarbowego.

Wprowadzone wówczas zmiany objęły również wdrożenie kodów GTU. Pozwoliły one zrealizować drugą część planu – tj. uszczelnić krajowy system podatkowy. Kody GTU to nic innego jak specjalne oznaczenie konkretnych grup towarów i usług, które są szczególnie narażone na nadużycia podatkowe. Ustawodawca wyszczególnił 13 kodów i zobowiązał do ich stosowania czynnych podatników VAT, którzy dokonują sprzedaży stojących za nimi produktów lub usług. Oznaczenia GTU przedsiębiorcy zobowiązani są stosować w pliku JPK_V7.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że obowiązek tyczy się jedynie sprzedaży wyszczególnionych produktów i usług. Oznacza to, że wielu przedsiębiorców w żaden sposób nie zostanie dotkniętych wprowadzonymi w październiku 2020 roku zmianami. Stosowanie kodów GTU nie dotyczy podmiotów, które importują wskazane przez ustawodawcę usługi lub dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia wskazanych towarów – w tych przypadkach nie ma bowiem mowy o sprzedaży. Z obowiązku stosowania oznaczeń GTU zwolnieni są również przedsiębiorcy korzystający ze  zwolnienia z podatku VAT (tzw. nievatowcy).


Kod GTU na fakturze – czy jest elementem obowiązkowym?


Jedno z podstawowych pytań dotyczących kodów GTU, jakie nasuwa się przedsiębiorcom, dotyczy sposobu ich wykorzystania, a dokładniej rzecz ujmując konieczności ich umieszczania na wystawianych kontrahentom fakturach. Na szczęście ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie takiego obowiązku. Obowiązkowe elementy faktury nie zmieniły się na skutek wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego. Obowiązek stosowania kodów GTU tyczy się jedynie części ewidencyjnej JPK_V7.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że oznaczenia GTU stosuje się nie tylko w kontekście wystawianych faktur VAT. Wystawienie faktury do paragonu, o ile obejmuje on towary i usługi objęte kodami GTU, również powinno zostać właściwie zewidencjonowane w  JPK_V7. Sprzedaż realizowana na rzecz osób prywatnych, nabijana na kasę fiskalną, nie wymaga stosowania oznaczeń GTU, pomimo faktu, że sprzedaż ta za pośrednictwem raportu okresowego uwzględniana jest w rejestrze VAT.


kody-gtu-(1).jpg

Klasyfikacja kodów GTU


Ustawodawca przewidział 13 różnych kodów GTU, za którymi stoi 13 różnych grup produktowych i usług. Są to:

● GTU_01 – alkohole,

● GTU_02 – paliwa,

● GTU_03 – olej opałowy i oleje smarowe,

● GTU_04 – wyroby tytoniowe,

● GTU_05 – odpady i surowce wtórne,

● GTU_06 – urządzenia elektroniczne,

● GTU_07 – pojazdy i części,

● GTU_08 – wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie,

● GTU_09 – leki,

● GTU_10 – budynki i budowle,

● GTU_11 – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,

● GTU_12 – usługi charakterze niematerialnym,

● GTU_13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej.


Jesteś przedsiębiorcą? To Cię zainteresuje!


Wystawiasz faktury z długim terminem płatności? Zamień je na gotówkę w 5 minut!
Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego NFG może wypłacić pieniądze jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto Twojej firmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!
Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS.Innym ciekawym rozwiązaniem są raty dla biznesu. Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.

Załóż darmowe konto i na kalkulatorze wylicz wysokość raty! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty zatwierdzisz umowę kodem SMS.