Udostępnij:
16-02-2023

Czym są i jaką funkcję pełnią kody GTU?

Jednym z obowiązków, jakie ustawa o podatku VAT nakłada na przedsiębiorców, jest obowiązek stosowania kodów GTU. Wprowadzono je na potrzeby wdrożenia JPK_V7, a głównym celem przyświecającym ustawodawcy była chęć uszczelnienia systemu podatkowego. W jaki sposób przedsiębiorcy powinni stosować kody GTU? Czy każdorazowo powinny się one pojawić na fakturze wystawianej przez przedsiębiorcę?
Ekspert NFGArtykuł powstał we współpracy z ekspertami NFG