Udostępnij:
22-10-2021

Czym jest refaktura? Kiedy należy wystawić refakturę?

Zdarza się, że przedsiębiorca dokonuje zakupu określonego produktu lub usługi we własnym imieniu, jednak docelowo na rzecz osoby trzeciej. Będzie zatem zainteresowany przeniesieniem tych kosztów na finalnego odbiorcę. W takich sytuacjach zastosowanie znajduje tzw. refaktura. Jak powinna wyglądać? Kiedy przedsiębiorca zobowiązany jest ją zastosować?
Ekspert NFGArtykuł powstał we współpracy z ekspertami NFG