Udostępnij:
01-04-2022

Co to jest mikrorachunek podatkowy i kogo dotyczy?

Każdy z nas zobowiązany jest do terminowego opłacania wielu podatków, co jeszcze do niedawna było bardzo uciążliwe. Wszystko zmieniło się z początkiem 2020 roku, kiedy to funkcjonować zaczął mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy. Jak zmiana ta wpłynęła na podatników? Jakie podatki wpłaca się na mikrorachunek i gdzie można sprawdzić numer własnego rachunku?

Czym jest mikrorachunek podatkowy?


Zanim pojawiły się mikrorachunki podatkowe, podatnicy chcący opłacić podatek wysyłali przelew na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który następnie dokonywał stosownych księgowań i rozliczeń. Wszystko zmieniło się 1 stycznia 2020 roku, kiedy to obowiązywać zaczęły tzw. mikrorachunki podatkowe, czyli indywidualne rachunki podatkowe, które służą do regulowania podatków z tytułu PIT, CIT i VAT.
Co do zasady mikrorachunek powinien mieć każdy podatnik i pracodawca-płatnik. Mówiąc prościej, każdy, kto posiada PESEL lub w przypadku przedsiębiorców NIP. Osoby nieposiadające identyfikatorów podatkowych (np. osoby oczekujące na ich wydanie) należności podatkowe regulują na dotychczasowych zasadach – tj. kierując przelew na numer właściwego urzędu skarbowego.
Niewątpliwie możliwość regulowania należności podatkowych przy pomocy jednego, wspólnego dla wielu podatków rachunku jest wygodne i szybkie. Co więcej, indywidualny numer rachunku podatkowego można w każdej chwili zweryfikować w Internecie i tym samym mieć pewność, że dokonujemy wpłaty na właściwy numer konta. Problemem nie jest już przeprowadzka lub przeniesienie siedziby firmy – mikrorachunek pozostaje niezmienny i nie jest już w żaden sposób powiązany z miejscem zamieszkania podatnika ani siedzibą firmy.
Ograniczenie ryzyka błędów i omyłkowych przelewów to potencjalnie duża oszczędność czasu i nerwów – wyjaśnianie spraw w urzędzie skarbowym nie jest niczym szybkim ani przyjemnym. Mikrorachunki w dużej mierze automatyzują też pracę urzędów i pozwalają szybciej obsługiwać i rozliczać płatności, co skutkuje szybszą obsługą klientów – np. krótszym czasem oczekiwania na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami.


Jak wygenerować mikrorachunek do urzędu skarbowego?


Generowanie mikrorachunku podatkowego odbywa się online i wymaga skorzystania z generatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Wystarczy jedynie podać wykorzystywany identyfikator podatkowy – PESEL lub NIP i kliknąć przycisk „Generuj”.
Mikrorachunek podatkowy to po prostu numer rachunku bankowego – składa się z 26 znaków, które nie są przypadkowe:
● pierwsze dwa znaki to tzw. liczba kontrolna,
● kolejne osiem znaków to numer rozliczeniowy w NBP, który jest identyczny dla wszystkich mikrorachunków – 10100071,
● kolejne trzy znaki to numer uzupełniający w NBP, który również jest stałą wartością – 222,
● kolejny znak wskazuje na identyfikator podatkowy podatnika – w przypadku PESEL-u jest to 1, a w przypadku NIP-u 2,
● kolejną część numeru rachunku stanowi PESEL lub NIP podatnika,
● całość dopełniają zera, by rachunek liczył 26 znaków.

GettyImages-1013076770.jpg


Jak wpłacać na mikrokonto?


Na mikrorachunek podatkowy dokonuje się wpłat z tytułu PIT, CIT i VAT. Pozostałe należności podatkowe opłaca się na dotychczasowych zasadach – tj. na rachunek bankowy urzędu skarbowego stosownego do miejsca zamieszkania podatnika.
Chcąc opłacić podatek z tytułu PIT, CIT lub VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie), należy zrobić to na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Opłaty dokonać można w kasie urzędu lub online – samodzielnie lub przy pomocy pośrednika (np. na poczcie). Co należy podkreślić, każdy przelew podatkowy powinien być zrealizowany przy pomocy stosownego formularza, zawierającego pola, które nie występują w momencie realizowania zwykłego przelewu. Mowa chociażby o polu, w którym wskazuje się okres, jakiego dotyczy podatek. Poprawne wypełnienie przelewu istotnie ułatwi rozliczenie i pozwoli uniknąć niepotrzebnych nerwów.